Trybuna.info

Prenumerata cyfrowa / Dołącz teraz do grona prenumeratorów Kup teraz

 

Kto zapłaci za bezpieczeństwo?

czwartek, 21 wrzesień 2017 22:24
Kto zapłaci  za bezpieczeństwo?
Instytucje finansowe coraz częściej padają ofiarami hakerów, wykradających wrażliwe dane osobowe ich klientów. W przyszłym roku zacznie obowiązywać unijna regulacja o ochronie danych. Celem wprowadzonych zmian ma być zwiększenie bezpieczeństwa, zwłaszcza w korzystaniu z bankowości elektronicznej. Będą o to musiały zadbać – pod groźbą sankcji finansowych – głównie instytucje finansowe przechowujące tzw. drażliwe dane, czyli dane osobowe swoich klientów. Bez odpowiedniej ochrony W ciągu minionej dekady tylko największe europejskie banki padły ofiarą ataków co najmniej 27 razy, z czego niektóre więcej niż raz. Jednocześnie, zaledwie co drugi bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe prowadzi dziś odpowiednią politykę bezpieczeństwa.Co powinny zrobić przedsiębiorstwa finansowe, aby dostosować dotychczasowe zabezpieczenia obrotu danymi osobowymi do przyszłego europejskiego prawa?Jak wskazuje ekspert Marek Najmajer, pierwszym krokiem powinien być audyt…

Potrzebne trzecie dziecko

czwartek, 21 wrzesień 2017 22:22
Potrzebne trzecie dziecko
W styczniu pojawi się ostatnia szansa na dołączenie do programu Mieszkanie dla Młodych. Wtedy uruchomiona zostanie końcowa pula pieniędzy na dopłaty do kredytów. Dokładnie nie wiadomo, jak wielka, ale wiadomo, że zostanie rozdysponowana pomiędzy przyszłych kredytobiorców w ciągu paru dni – podobnie jak to było z wcześniejszymi transzami dopłat do MdM, mającymi miejsce w poprzednich latach. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie będzie to zupełny koniec programu Mieszkanie dla Młodych dla wszystkich zainteresowanych. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi program MdM, do 2023 r. dodatkową dopłatę w wysokości nawet 17,5 tys. wciąż będą mogli otrzymać uczestnicy, którym w międzyczasie urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Szczególnie duże szanse na to mają rodziny, które w momencie przystąpienia do programu miały już przynajmniej jedno…

Pod pręgierzem obywatelskim

czwartek, 21 wrzesień 2017 22:21
PRAWO PODATKOWE. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać Krajową Administracje Skarbową, czy jego kontrahent uczciwie i terminowo składa deklaracje finansowe i płaci podatki. Pozwalające na to przepisy uchwaliła właśnie Rada Ministrów, która przyjęła projekt nowelizacji ustawy ordynacja podatkowa. Jak wskazuje rząd, w projekcie tym chodzi o „wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów”. Zgodnie z nowelizacją, przepisy o tajemnicy skarbowej nie będą stosowane w odniesieniu do całej gamy ważnych informacji, które zwykle są udostępniane kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.Chodzi tu o możliwość ujawniania takich faktów, jak niezłożenie przez podatników deklaracji lub innych dokumentów, które muszą składać na podstawie przepisów ustaw podatkowych, zaleganie przez nich z podatkami, nieujęcie w deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których byli oni zobowiązani na podstawie…

Czy jedzie z nami biskup?

wtorek, 19 wrzesień 2017 21:33
Czy jedzie z nami biskup?
Pobożny nie powinien się spóźniać. Być może więc niektóre pociągi Intercity będą coraz punktualniejsze. Przewoźnik PKP Intercity podał wyniki plebiscytu na nazwy pociągów pasażerskich. Spółka zapowiada, że nazwy, które otrzymały największą liczbę głosów, zostaną wpisane do rozkładu jazdy na rok 2017 – 2018. Rozkład ten zacznie obowiązywać od 10 grudnia bieżącego roku. Nowe nazwy otrzyma 16 pociągów. Nie ma wśród nich żadnego ekspresu, będą to pociągi pośpieszne kategorii IC (Intercity) oraz TLK (kiedyś nosiły nazwę Tanie Linie Kolejowe, ale od kiedy stały się drogimi pociągami, ich nazwa rozwija się oficjalnie jako Twoje Linie Kolejowe). Od 29 sierpnia do 4 września pasażerowie mogli oddawać głosy na propozycje nazw na profilu PKP Intercity na Facebooku. Głosowanie było bardzo krótkie, stąd niektóre nazwy…

Z nami się trudno rozstać

wtorek, 19 wrzesień 2017 21:31
Operator nc+ „zapomniał”, że klienci mają 14 dni na rozwiązanie z nim umowy. Część byłych i obecnych abonentów telewizji satelitarnej nc+ otrzyma zwrot poniesionych kosztów lub możliwość bezpłatnego korzystania z usług telewizyjnych – w ten sposób firma ITI-Neovision, operator nc+ plus zamierza odpokutować za swoje winy wobec klientów. ITI Neovision została do tego zmuszona w wyniku postępowania prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego efektem było to, że ITI Neovision zobowiązała się do rekompensaty dla poszkodowanych klientów. „Dotyczy to tych konsumentów, wobec których spółka stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe przy zawieraniu lub przedłużaniu umów na odległość. Uprawnione do rekompensaty będą osoby, którym przedsiębiorca nie uznał prawa do odstąpienia od kontraktu” – stwierdza UOKiK. Nieuczciwe praktyki Postępowanie przeciwko spółce ITI Neovision…

Nadużycia i niesprawiedliwe decyzje

niedziela, 17 wrzesień 2017 19:57
Zreprywatyzowana warszawska kamienica przy ul. Noakowskiego
Reprywatyzacja odbywa się z reguły z naruszeniem interesu publicznego oraz uprawnień szeregu innych podmiotów. W ostatnich latach obserwujemy pewien zwrot w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, które zwraca uwagę na niedoskonałość sądowej reprywatyzacji oraz konflikt między postulatami stabilizacji stosunków własnościowych i dokonania rekompensat na rzecz byłych właścicieli. Ukazało się też wiele publikacji ukazujących nadużycia w procesie reprywatyzacji oraz trudne do udźwignięcia przez Państwo i samorządy koszty restauracji dawnych stosunków własnościowych w drodze zwrotu mienia w naturze lub pełnej rekompensaty utraconego majątku w formie odszkodowania. Za zaostrzeniem, a raczej zniesieniem niektórych ułatwień dochodzenia rekompensat przemawiają ważkie racje natury prawnej i społeczno-gospodarczej. Pogoda dla bogaczy Rosnące koszty reprywatyzacji (tzn. zwrotu w naturze bądź pełnego odszkodowania) wymagają ich oszacowania i rozważenia potrzeby…

Optymizm rośnie nie tylko w narodzie

niedziela, 17 wrzesień 2017 19:56
Dobra koniunktura na świecie skutecznie ciągnie w górę polską gospodarkę. Pozytywny obraz naszego sektora przemysłowego wyłania się z raportu na temat polskiego indeksu optymizmu w gospodarce PMI. Sierpniowe dane sygnalizują silny wzrost w przemyśle a poprawa opiera się na wzroście produkcji i liczbie nowych zamówień. Co ważne, dynamika wzrostu cen wyrobów gotowych przyspieszyła, a poziom zaległości produkcyjnych wzrósł po raz pierwszy od dwóch i pół roku. Należy zwrócić uwagę, że optymizm biznesowy utrzymał się na wysokim poziomie. To sygnalizuje, że polskie przedsiębiorstwa spodziewają się poprawy warunków gospodarczych w Polsce w nadchodzącym czasie. Biorąc pod uwagę, coraz większe kłopoty firm ze znalezieniem pracowników w wyniku sytuacji na rynku pracy, naszym zdaniem niezrealizowane zamówienia mogą coraz wyraźniej rosnąć, co powinno przełożyć się…

Zanim coś się stanie

czwartek, 14 wrzesień 2017 22:22
Na schodach o wypadek łatwo. O godziwe odszkodowanie może być trudniej.
Wykupienie ubezpieczenia dla ucznia nie jest obowiązkowe - przypomina Rzecznik Finansowy. Rodzic, który zamierza to uczynić, powinien dobrze zorientować się, jaką ochronę dla dziecka gwarantuje polisa. Zapewne rację miał premier Włodzimierz Cimoszewicz mówiąc 20 lat temu do powodzian: „Trzeba było się ubezpieczyć”. Warto jednak zwrócić uwagę, jakie ma to być ubezpieczenie i przed czym powinno chronić? Potrzeba informacji To pytanie nabiera aktualności dokładnie teraz, gdy jak co roku rodzice dzieci w szkołach dostają informację o konieczności przyniesienia na przykład 50 zł na ubezpieczenie szkolne. Dobrze bowiem mieć świadomość za co tak naprawdę płacimy, żeby uniknąć rozczarowania wysokością odszkodowania po ewentualnym (odpukać) wypadku dziecka.Jak sygnalizuje biuro Rzecznika Finansowego, jest wiele osób dzwoniących lub piszących do Rzecznika Finansowego z prośbą o poradę…

Udręka z królową nauk

czwartek, 14 wrzesień 2017 22:20
Dzieci i rodzice wspólnie spędzają na odrabianiu lekcji i dalszej nauce ponad 1,5 godziny dziennie. Polscy rodzice inwestują w naukę matematyki swoich dzieci. I nie tylko matematyki. Rodziny w naszym kraju mają bowiem dużo obowiązków związanych z pracami domowymi dzieci. Aż 95 proc. rodziców pomaga swoim pociechom w odrabianiu lekcji lub uczeniu się nowych zagadnień. Taką postawę rodzice uważają za naturalną – 83 proc. uważa, że pomoc w nauce jest ich obowiązkiem. Najwięcej czasu (aż 40 proc.) poświęcają zaś na matematykę, co jest zrozumiałe, bo to najtrudniejszy przedmiot. Tylko 28 proc. rodziców uważa zaś, że za wykształcenie dziecka odpowiadać powinna wyłącznie placówka edukacyjna.Przekonanie o obowiązku pomocy dzieciom zmniejsza się nieco, gdy dzieci są starsze ( z 87 proc. wśród rodziców…

Podszywają się i nabierają

wtorek, 12 wrzesień 2017 23:06
No logo. Oto siedziba firmy Telekomunikacja Cyfrowa w Warszawie.
Nie ma skutecznego sposobu, by wyeliminować oszukańcze firmy telekomunikacyjne. Ich metody naciągania są niezmienne od wielu lat. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył prawie pół miliona złotych kary na spółkę Telekomunikacja Cyfrowa. W świetle tego, o czym informuje UOKiK trudno nie zapytać, czy ekipa kierująca tą firmą nie jest aby po prostu szajką wyłudzaczy pieniędzy? Ponieważ jednak w podobny sposób funkcjonuje bardzo wiele przedsiębiorstw usługowych, nie tylko z branży łącznościowej, warto pochylić się z troską nad przykładem Telekomunikacji Cyfrowej, ku przestrodze potencjalnych klientów. Na własne nieszczęście Jak ustalił UOKiK, przedstawiciele Telekomunikacji Cyfrowej niezgodnie z prawdą twierdzą, że reprezentują dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego klienta. Są jednak w rzeczywistości zupełnie inną firmą. Zawarcie z nia umowy oznacza wiec w istocie zmianę dostawcy usług…
Google plus