Trybuna.info

Prenumerata cyfrowa / Dołącz teraz do grona prenumeratorów Kup teraz

 

A jednak kolej się kręci

wtorek, 06 marzec 2018 21:59

Napisane przez  Andrzej Dryszel

Takie lokomotywy, mające i ponad pół wieku, jeszcze długo nie znikną z polskich torów. Takie lokomotywy, mające i ponad pół wieku, jeszcze długo nie znikną z polskich torów.

Kontrole, przeprowadzone w ubiegłym roku na PKP, wykazały szereg nieprawidłowości, obniżających poziom bezpieczeństwa przewozów kolejowych.

MY, SOCJALIŚCI. Stanisław Dubois i inni

MY, SOCJALIŚCI. Stanisław Dubois i inni

Miałem przyjemność w...   czytaj więcej »

Państwowa spółka PKP Polskie Linie Kolejowe nierzetelnie wypełniała szereg swoich zadań – zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi tu o takie obowiązki PKP PLK jak utrzymanie we właściwym stanie technicznym torów i podtorza, sieci trakcyjnej, urządzeń wykrywania awarii taboru, urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Bardzo powoli postępowało wdrażanie europejskiego systemu sterowania ruchem, który jest dostosowany do systemu stosowanego w Unii Europejskiej. W latach 2012-2017 w ten system, kompatybilny pomiędzy krajami UE, wyposażono jedynie 1045 km linii kolejowych w Polsce.
Jego instalowanie idzie nam bardzo opornie. Do 2023 r. planowane jest wdrożenie tego systemu na liniach o długości zaledwie 1887 km. Tymczasem PKP PLK zarządzała ok. 18,4 tys. km czynnych linii kolejowych.
Wystąpiły też opóźnienia we wdrażaniu systemu łączności cyfrowej na kolei. Stwierdzono niewłaściwe funkcjonowanie tzw. systemu Radio-stop, służącego do zapobiegania wypadkom kolejowym. W okresie 2012 – I półrocze 2017 odnotowano aż 1873 przypadki nieuprawnionego nadania tego sygnału, co prowadziło do zakłóceń ruchu kolejowego i stwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa przewozów. System Radio-stop ma zostać zastąpiony nowoczesnym szyfrowanym systemem najwcześniej dopiero w 2023 r.

Na marnych torach

Istotną barierą dla poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego jest wykorzystywanie przez PKP PLK torów w złym stanie technicznym oraz – co trudno zrozumieć – niepoddawanie ich modernizacji w pierwszej kolejności.
„Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa przewozów, z uwagi na możliwość wystąpienia uszkodzeń i awarii pojazdów kolejowych, które grożą wykolejeniem się pociągów, pomimo wprowadzania na liniach kolejowych ograniczeń maksymalnej prędkości” – stwierdza NIK.
Aż 44,9 proc linii kolejowych w Polsce ma obniżone parametry techniczne – są tam ograniczenia prędkości, a fragmenty torów wymagają wymiany.
Linie kolejowe są wprawdzie w kółko modernizowane i remontowane, co boleśnie odczuwają pasażerowie, bo wtedy pociągi jeżdżą jeszcze rzadziej i wolniej niż zwykle.
Niestety, efekty tych kosztownych prac (na razie możemy jeszcze sobie na nie pozwolić dzięki pieniądzom unijnym) są mało zadowalające. Gdy w jednym miejscu na PKP coś zostaje naprawione, w innym zaczyna się pruć. NIK zauważyła: „Pomimo systematycznej poprawy stanu techniczno-eksploatacyjnego infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK, blisko połowa linii kolejowych wymagała naprawy lub kompleksowej modernizacji”.

Lokomotywy na emeryturze

Barierę dla poprawy bezpieczeństwa przewozów stanowi również zaawansowany wiek pociągów. Średni wiek taboru kolejowego przekracza 25 lat, co ma istotny wpływ na wysoką liczbę usterek oraz awarii pojazdów, wyeksploatowanych pomimo przeprowadzanych napraw. Średni wiek wagonów pasażerskich to 26 lat, towarowych – 27, a lokomotyw – 32 lata.
Średni, bo bardzo wiele wagonów i lokomotyw jest znacznie starszych. Po polskich torach wciąż kursują lokomotywy elektryczne mające nawet 50 lat. One nie były nowoczesne nawet wtedy, gdy w Polsce królowały jeszcze parowozy. Podobnie jest z wagonami, których wymiana na nowszy sprzęt czy modernizacja postępuje bardzo powoli.
Cezurą nowoczesności na PKP ma być rok 2023, po którym tabor i infrastruktura powinny już dorównać poziomowi istniejącemu w innych krajach Unii Europejskiej. W praktyce jednak, i po tej dacie polskie koleje będą zapóźnione. Także po roku 2023 pociągi w naszym kraju będą ciągnięte przez półwieczne lokomotywy. Jeszcze starsze będą wagony pasażerskie. Dość powiedzieć, że w świetle oficjalnych planów modernizacyjnych PKP, cały czas będą wtedy wykorzystywane wagony pasażerskie, w których w ubikacjach są dziury w podłodze, a nieczystości trafiają na tory i ich okolice.
Stare lokomotywy są prowadzone przez przemęczonych maszynistów. Badania ich czasu pracy przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy w 2016 r. wykazały, że maszyniści pracowali u jednego przewoźnika w czasie korzystania z odpoczynku udzielonego przez innego. PIP wykryła niezapewnianie maszynistom 11-godzinnego odpoczynku dobowego, przekraczanie dopuszczalnej tygodniowo liczby godzin nadliczbowych, niezapewnianie maszynistom 35 godzin odpoczynku w tygodniu.

Szczęście kiedyś się skończy

W rezultacie, choć odpowiednie instytucje podobno się starają, żeby na polskich kolejach było lepiej, wychodzi im to średnio.
„Stan bezpieczeństwa przewozów kolejowych w naszym kraju nie jest w pełni zadawalający, pomimo wypełniania zadań przez podmioty odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo. Poprawę bezpieczeństwa przewozów kolejowych w Polsce utrudniają bariery prawne, finansowe i organizacyjne, związane przede wszystkim z niewłaściwym stanem technicznym blisko połowy linii kolejowych oraz przestarzałym taborem kolejowym” – stwierdza Najwyższa Izba Kontroli.
Podczas kontroli zauważono liczne zjawiska negatywne, takie jak wzrost w 2016 r. liczby wypadków na niestrzeżonych przejazdach kolejowych, za wczesne kierowanie pociągów na jeszcze zajęte tory, przekładanie zwrotnic pod pociągiem zamiast przed nim lub za nim.
Z ustaleń kontroli wynika, że wzrosła aż o dwie trzecie liczba różnych incydentów na sieci kolejowej (z 505 w 2015 r. do 837 w 2016 r.). Chodzi o zdarzenia, które szczęśliwie nie spowodowały skutków w postaci zabitych, ciężko rannych, czy znacznych szkód materialnych, ale stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
„Należy podkreślić, że każde z tych zdarzeń mogło doprowadzić do tragicznej w skutkach katastrofy kolejowej” – stwierdza NIK. A polskim kolejom nie zawsze będzie dopisywać szczęście.

Kiedyś było jeszcze gorzej

Niepokoi również fakt, że dworce kolejowe, które rocznie obsługują ok. 300 mln pasażerów, nie są objęte systemem zarządzania bezpieczeństwem na kolei, bo w ustawie o transporcie nie zostały zaliczone do elementów infrastruktury kolejowej. Co więcej, część dworców nie jest przygotowana do prowadzenia działań ratunkowych oraz ewakuacji pasażerów w przypadku wystąpienia pożaru lub innych zagrożeń, w tym o charakterze terrorystycznym.
Z przeprowadzonych w 2017 r. kontroli przez Państwową Straż Pożarną wynika, że na 175 z 238 badanych dworcach (74 proc.) wykryto nieprawidłowości. Przeprowadzone oględziny wykazały m.in.: brak zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru oraz niewystarczający zasięg hydrantów, brak awaryjnego oświetlenia i zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, niesprawne dźwiękowe systemy ostrzegawcze i systemy sygnalizacji pożarowej, niewłaściwe oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, kierunków ewakuacji, drogi pożarowej.
Na stacjach zarządzanych przez PKP PLK brakuje urządzeń wspomagających wsiadanie i wysiadanie z pociągu osób niepełnosprawnych – mimo dużej odległości krawędzi peronów wagonów. Urządzeń takich nie posiadają zwłaszcza pociągi pasażerskie starszej generacji, stanowiące większość taboru przewożącego podróżnych.
Alarmujący jest również stan techniczny mostów i wiaduktów kolejowych. Kontrole stanu technicznego 46 mostów i wiaduktów kolejowych przeprowadzone w ubiegłym roku przez inspektorów nadzoru budowlanego wykazały nieprawidłowości w utrzymaniu 38 z nich. Stan techniczny 20 mostów i wiaduktów kolejowych oceniony został jako nieodpowiedni czy przedawaryjny.
Duża część torów w Polsce jest niepotrzebnie zajęta przez złom kolejowy, czyli zepsute i nie posiadające świadectwa bezpieczeństwa lokomotywy i wagony. Przykładowo, w PKP Intercity prawie jedną trzecią taboru wagonowego (ok. 920 z 2831) stanowiły wagony nieczynne, a tylko 53 proc. lokomotyw eksploatowanych przez PKP Cargo, wiodącego przewoźnika towarowego w Polsce, posiadało ważne świadectwo sprawności (pozostałe lokomotywy oczekiwały na naprawy). Ponadto duża różnorodność typów i serii wagonów oraz lokomotyw utrudnia ich utrzymanie w dobrej kondycji.
Wszystkie te ustalenia kontrolne brzmią miażdżąco, co jednak nie zmienia faktu, że rok 2016 był najbezpieczniejszy dla transportu kolejowego w Polsce w okresie ostatnich pięciu lat – a w ubiegłym odnotowano dalszą poprawę. Stopniowo spada liczba wypadków na liniach kolejowych z 638 w 2015 r. do 581 w 2016 r., oraz ofiar śmiertelnych z 228 do 169. Zmniejszeniu uległa również liczba osób zabitych podczas przechodzenia przez tory: z 247 w roku 2015 do 212 w ubiegłym.
Poprawiła się ochrona przewożonych koleją pasażerów i ładunków. W latach 2012-2016 spadła liczba kradzieży przesyłek (o 16 proc.) i cudzych rzeczy (o 64 proc.), rozbojów i wymuszeń (o 57 proc.) oraz bójek i pobić (o ponad 72 proc.).
Rzecz w tym, że o ile dziś na PKP dzieje się nienajlepiej, to jeszcze parę lat temu było wręcz fatalnie. „Polska pod względem bezpieczeństwa przewozów kolejowych znajdowała się w latach 2010-2014 na jednym z ostatnich miejsc w Europie” – zwraca uwagę NIK.
Dobrze, że na naszych kolejach, wprawdzie powoli i opornie oraz z dużymi kosztami, ale następuje jakaś poprawa. Pytanie, jak długo potrwa, bo przecież, gdy w kolejnych latach środki unijne napływające do Polski się zmniejszą, zabraknie niestety pieniędzy na utrzymanie infrastruktury kolejowej w należytym stanie.

Ostatnio zmieniany wtorek, 06 marzec 2018 22:01

Pozostałe informacje

Wsparcie, ale nie wiadomo jakie

Ruszają dawno zapowiadane, preferencyjne pożyczki ...   czytaj więcej »
Będzie koalicja

Będzie koalicja

Kanclerz Angela Merkel i liderzy socjaldemokrat&oa...   czytaj więcej »

Planalto 2018

W 2018 roku w co najmniej trzech krajach będą miał...   czytaj więcej »

Netanjahu zeznaje

W piątek izraelski premier Binjamin Netanjahu był ...   czytaj więcej »

Czerwone noty

Serbia zareagowała oburzeniem na fakt, że Interpol...   czytaj więcej »
Nowa obrzędowość

Nowa obrzędowość

W świetle ustawy degradacyjnej, której proj...   czytaj więcej »

Wytrzymajmy!

„Miał być technokrata, wyszedł fanatyk&rdquo...   czytaj więcej »
Demokratyczny socjalista

Demokratyczny socjalista

Pierwszy kwartał każdego roku przynosi dwie ważne ...   czytaj więcej »
Stoch zgarnia wszystko

Stoch zgarnia wszystko

Kamil Stoch przed konkursem w Lahti miał w klasyfi...   czytaj więcej »
Koniec wyprawy na K2

Koniec wyprawy na K2

Po rekonesansie wykonanym przez Adama Bieleckiego ...   czytaj więcej »
Google plus