Trybuna.info

Prenumerata cyfrowa / Dołącz teraz do grona prenumeratorów Kup teraz

 

Za darmo to można tylko stracić

piątek, 09 marzec 2018 01:27

Napisane przez  AL

Firmy pożyczkowe w Polsce często kuszą swoich potencjalnych klientów obietnicami reklamowymi, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Firmy pożyczkowe w Polsce często kuszą swoich potencjalnych klientów obietnicami reklamowymi, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

W branży pożyczkowej grasuje niestety wiele firm, które obiecują ludziom góry pieniędzy bez żadnej prowizji, odsetek, dodatkowych opłat. Wszystko to lipa.

MY, SOCJALIŚCI. Stanisław Dubois i inni

MY, SOCJALIŚCI. Stanisław Dubois i inni

Miałem przyjemność w...   czytaj więcej »

„Pierwsza pożyczka do 2000 zł za darmo”, „Pożyczka nawet w 15 minut” – kusiły firmy Net Credit i Incredit, ale ani jedna, ani druga z tych obietnic nie była w pełni prawdziwa.
Obie podawały też w reklamach zaniżoną wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, a Incredit dodatkowo nieprawidłowo naliczał odsetki.

Reklamy, które kłamią

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył te dwie firmy w sumie ponad 1,65 mln zł kar. Powód? Że w przekazach reklamowych wprowadzały klientów w błąd, czyli stosowały nieuczciwe praktyki rynkowe.
To nie jedyne przykłady nieprawdziwych obietnic składanych przez przedsiębiorstwa specjalizujące się w udzielaniu pożyczek. W branży finansowej grasuje bowiem wiele firm, które obiecują swoim przyszłym klientom góry pieniędzy praktycznie za darmo. Gdy się dadzą nabrać, mogą przeżyć bolesne rozczarowania. Dlatego kary pieniężne za ten proceder nie mogą być niskie.
– Ukarane firmy wprowadzały w błąd co do istotnych szczegółów, które mogły zadecydować o tym, że ktoś skorzysta z ich oferty. Tymczasem konsument ma prawo do pełnej i rzetelnej informacji już na etapie reklamy. – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.
UOKiK zakwestionował przede wszystkim praktykę udzielania rzekomo „darmowych” pożyczek. Net Credit i Incredit zapewniały w reklamach, że nowi klienci dostaną pierwszą pożyczkę do 2000 zł na 30 lub 61 dni „za darmo” – czyli, że będą musieli zwrócić dokładnie taką samą kwotę jaką pożyczyli, bez żadnych dodatkowych opłat.
Natomiast w umowach stawiały one jednak warunek – terminową spłatę. Jeśli klient się spóźnił, płacił prowizję, czasem także odsetki – np. w Net Credit było to 500 zł przy 2000 zł pożyczki. Wprawdzie, gdy zwracał bez opóźnień, to pożyczka była rzeczywiście darmowa – jednak, gdy ktoś miał „poślizg”, sankcje finansowe były zdecydowanie za wysokie jak na „darmową” pożyczkę.
W przypadku niedotrzymania terminu spłaty pożyczki rzeczywiście darmowej klient, byłby zobowiązany tylko do zapłaty odsetek za każdy dzień opóźnienia. Natomiast w przypadku „darmowych” pożyczek od ukaranych firm musiał dodatkowo zapłacić, warunkowo zawieszone wynagrodzenie pożyczkodawcy.
– Opóźnienie w spłacie pożyczki promocyjnej wiązało się zatem z znacznie większym kosztem, niż sugerowała to reklama. Mogło to wprowadzać konsumentów w błąd, pomniejszając ryzyko wiążące się z zaciągnięciem tych pożyczek – wyjaśnia Waldemar Jurasz, dyrektor delegatury UOKiK w Krakowie, która przygotowała decyzję o ukaraniu nieuczciwych firm.

Kwadrans nie akademicki

Drugim nadużyciem Net Credit i Incredit było to, że pieniądze w 15 minut bynajmniej nie trafiały do wszystkich. Obie firmy zapewniały solennie w reklamach, że pieniądze znajdą się na koncie klienta w ciągu kwadransa. Nie podawały jednak, w ciągu kwadransa od czego?
„Zapomniały” także dodać, że dotyczy to tylko osób, które mają rachunek w jednym z siedmiu wskazanych przez te firmy banków. Dodatkowo Incredit nie uściślił w reklamie, że 15 minut liczy nie od chwili złożenia wniosku, tylko od jego pozytywnego rozpatrzenia.
Trzecie wykroczenie to nieprawdziwa wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. W reklamach obu firm wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania była zaniżona, w niektórych przypadkach znacznie.
Na przykład Net Credit dla pożyczki 500 zł na 30 dni, gdzie całkowita kwota do zapłaty wynosiła 650 zł, podawał RRSO w wysokości 741,82 proc., gdy rzeczywiście wynosiła ona 2333,95 proc., czyli ponad trzy razy więcej.
Nieprawidłowo również naliczano odsetki. Zgodnie z podpisanymi z klientami umowami Incredit powinien pobierać odsetki tylko od niespłaconej części pożyczki. Tymczasem przy kolejnych ratach naliczał je od pierwotnej wysokości zadłużenia. W efekcie klienci ponosili zawyżone koszty kredytu, np. przy pożyczce 2000 zł na 12 miesięcy (spłacanej w 12 ratach) tracili ponad 90 zł.
Dodatkowo, firma Net Credit wprowadzała klientów w błąd, nie podając informacji o swoim pośrednictwie i rzeczywistej nazwie kredytodawców. Do marca 2016 r. Net Credit oferował bowiem jako pośrednik, pożyczki udzielane przez inne firmy. Nie informował jednak o tym w reklamach, przez co klienci mogli być zdezorientowani, kto faktycznie będzie ich wierzycielem.
Prezes UOKiK wymierzył obu firmom kary. Net Credit musi w sumie zapłacić 1 312 947 zł, a Incredit – 351 153 zł. Ta druga firma została także zobowiązany do zwrotu klientom zawyżonych kwot odsetek. Czy zapłacą? Nie wiadomo, bo obie oczywiście odwołały się od decyzji UOKiK do sądu.

Prawo przeciwko przewadze

W ostatnich tygodniach UOKiK podjął także ważną decyzję, dotyczącą konfliktu między marchwią a cykorią. Ważną przede wszystkim dlatego, że jest to pierwsza w Polsce decyzja podjęta na mocy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.
Celem tej ustawy jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w branży rolno-spożywczej. Przepisy weszły w życie 12 lipca ubiegłego roku. Od tego czasu UOKiK podjął 12 spraw w ramach nowej ustawy. Chodzi o wzrost cen masła, skup jabłek, dostawy mleka. Dotychczas jednak tylko jedna, dotycząca właśnie sporu marchwi z cykorią, zakończyła się decyzją Urzędu.
Przewaga kontraktowa występuje, jeżeli między odbiorcą i nabywcą istnieje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym, a jednocześnie słabsza ze stron nie ma wystarczających możliwości sprzedaży lub kupna produktów rolnych czy spożywczych od innych przedsiębiorców. Maksymalna kara za wykorzystywanie przewagi kontraktowej to 3 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego rok wcześniej. UOKiK może odstąpić od kary, jeżeli przedsiębiorca dobrowolnie zobowiąże się do zaprzestania niedozwolonych praktyk lub naprawienia ich skutków.

Cykoria kontra marchew

Ta pierwsza decyzja UOKiK dotyczy spółki Cykoria, która stosowała niekorzystne praktyki wobec dostawców marchwi.
Wydłużanie czasu na zapłatę, brak informacji o terminie dostaw i nakłanianie do rezygnacji z części należności – to działania stosowane przez ludzi z spółki Cykoria wobec dostawców marchwi. UOKiK uznał, że byli oni w słabszej pozycji ekonomicznej i nie mieli szans na znalezienie innego odbiorcy marchewki.
Cykoria jest producentem koncentratów spożywczych, suszów owocowych i przypraw. UOKiK wszczął postępowanie przeciwko niej po skargach rolników – i zakwestionował kilka postanowień w umowach z dostawcami marchwi.
Pierwsze z tych nieuczciwych postanowień dotyczyło braku wczesnego określenia terminów odbioru produktu. Spółka umawiała się z dostawcami, że będzie kupować od nich marchew aż do końca marca następnego roku, a o terminie i miejscu dostawy poinformuje ich zaledwie z trzydniowym wyprzedzeniem.
Oznaczało to, że niektórzy producenci na wezwanie do dostawy mogli czekać całą zimę, ryzykując utratę części zbiorów lub odrzucenie marchwi przez odbiorcę ze względu na obniżenie jakości.
Cykoria wydłużała również terminy płatności. Zgodnie z prawem, strony mogą ustalić czas na uregulowanie należności dłuższy niż 30 dni, ale nie powinien on przekraczać 60 dni.
Tymczasem Cykoria zastrzegała sobie, że zapłaci rolnikom wprawdzie w ciągu 60 dni, jednak ten termin liczyła nie od dostarczenia produktu lub faktury, tylko od końca miesiąca, w którym je otrzymała. Oznaczało to, że w niektórych przypadkach dostawcy mogli czekać na pieniądze nawet około trzech miesięcy.
Jeszcze jednym przejawem wykorzystywania przewagi kontraktowej Cykorii było zobowiązywanie plantatorów marchwi do wyrażenia „dobrowolnej” zgody na potrącenie części ich wynagrodzenia na składkę dla Zawiązku Producentów Cykorii Przemysłowej i Warzyw.

Po myśli słabszych

Cykoria bardzo szybko zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych działań – i zadeklarowała współpracę z urzędem. Zobowiązała się do skrócenia o dwa miesiące okresu skupu marchwi i zagwarantowania odbioru 85 proc. surowca do końca roku, w którym zaczął się skup. Ponadto uznała, że dostawcy mogą odstawiać surowiec w każdym miesiącu proporcjonalnie do całej umówionej ilości (czyli po kilkanaście procent miesięcznie). Obiecała również, że wydłuży wyprzedzenie w informacji o dostawie marchwi – z trzech do siedmiu dni. Ograniczy to ryzyko utraty plonów przez rolników i ułatwi im organizację pracy.
Cykoria będzie też płaciła swoim kontrahentom w ciągu nie trzech miesięcy, ale najwyżej 45 dni od dostawy lub otrzymania faktury. Ponadto, plantatorzy nie będą już musieli odliczać od swojego wynagrodzenia składki na branżowy związek producentów warzyw.
Tak więc, pierwszy spór o wykorzystywanie przewagi kontraktowej został rozstrzygnięty zgodnie z interesem podmiotów rozdrobnionych i słabszych.


Pozostałe informacje

Zła zmiana zagościła na polskich polach

Gospodarka wpływa na poglądy wyborców. Poga...   czytaj więcej »
Wstrzymanie

Wstrzymanie

Jak poinformowali członkowie południowokoreańskiej...   czytaj więcej »
Pod drzwiami Białego Domu

Pod drzwiami Białego Domu

Najpierw były sensacyjne doniesienia czołowego pol...   czytaj więcej »

Parlament bez lewicy

Wybory parlamentarne we Włoszech wygrała koalicja ...   czytaj więcej »

Smok się zbroi

Chiny zapowiedziały wzrost wydatków na zbro...   czytaj więcej »

Podróż księcia

Saudyjski następca tronu chce przekonać zachodnich...   czytaj więcej »

Głos lewicy - świat

Czas protekcjonizmu „Jeszcze nie ma dramatu...   czytaj więcej »
Dzieło ósmomarcowe

Dzieło ósmomarcowe

8 marca 1983 roku włókniarki z Zakład&oacut...   czytaj więcej »
Real Madryt pognębił PSG

Real Madryt pognębił PSG

Pierwsza czwórka ćwierćfinalistów Ch...   czytaj więcej »
Coraz mniej chętnych na igrzyska

Coraz mniej chętnych na igrzyska

Najpierw Rio de Janeiro w 2016 roku, niedawno Pjon...   czytaj więcej »
Google plus