Trybuna.info

Prenumerata cyfrowa / Dołącz teraz do grona prenumeratorów Kup teraz

 

Takie prognozy zawsze się sprawdzą

wtorek, 13 marzec 2018 22:28

Napisane przez  Andrzej Dryszel

Trudno o mniej dokładne przepowiednie dotyczące przyszłości polskiej gospodarki, niż te, które przygotowuje Rada Polityki Pieniężnej.

MY, SOCJALIŚCI. Stanisław Dubois i inni

MY, SOCJALIŚCI. Stanisław Dubois i inni

Miałem przyjemność w...   czytaj więcej »

Jak w kolejnych latach będzie wyglądać nasz wzrost gospodarczy oraz inflacja?
Na ten temat wypowiedziała się właśnie Rada Polityki Pieniężnej, a przepowiednie delfickie to wzorzec precyzji w porównaniu z przewidywaniami grona naszych najlepszych fachowców od finansów, powołanych w skład RPP.

To nie widełki ale widły

Rada Polityki Pienieżnej stwierdziła, czemu trudno zaprzeczyć, że mimo przyśpieszenia wzrostu gospodarczego, roczna dynamika cen konsumpcyjnych utrzymuje się na umiarkowanym poziomie.
RPP oświadczyła też, że zgodnie z przygotowanymi przez Narodowy Bank Polski, marcowymi przewidywaniami inflacji i wzrostu produktu krajowego brutto, zakładającymi niezmienione stopy procentowe: „roczna dynamika cen w Polsce znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6 – 2,5 proc. w 2018 r. (wobec wzrostu cen przewidywanego w przedziale 1,6 – 2,9 proc w projekcji z listopada 2017 r.)”.
W roku 2019 wzrost cen ma wynieść od 1,7 do 3,6 proc., zaś w 2020 od 1,9 do 4,1 proc.
Z kolei roczne tempo wzrostu naszego produktu krajowego brutto, według tychże prognoz, znajdzie się w bieżącym roku, również z 50 – procentowym prawdopodobieństwem, w widełkach od 3,5 do 5,0 proc. (wobec 2,8 – 4,5 proc. w projekcji z listopada 2017 r.).
W 2019 r. wzrost PKB ma się mieścić w przedziale 2,8 – 4,8 proc, zaś w 2020 r. w przedziale 2,6 – 4,6 proc.
Jak stwierdza RPP, w jej ocenie: „bieżące dane oraz wyniki projekcji wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce, mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach”.

Z polską dokładnością

Cieszy optymizm (miejmy nadzieję, że nie tylko urzędowy) wykazywany przez NBP i RPP, aczkolwiek nie można nie zauważyć, iż wartość podobnych prognoz jest guzik warta.
Jeżeli nawet na bieżący rok, czyli ten, w którym już są znane wszystkie tendencje gospodarcze (zarówno długoterminowe, jak i o krótkim horyzoncie czasowym), szacowne gremia finansowe przewidują wzrost gospodarczy w bardzo dużym przedziale bo od 3,5 do aż 5 proc. i to zaledwie z 50 – procentowym prawdopodobieństwem, to oznacza to, że równie dobrze nasz tegoroczny wzrost gospodarczy może być zupełnie inny.
Chyba więc szkoda czasu i pieniędzy na przygotowywanie tak nieprzydatnych i niedokładnych ekspertyz. Wiadomo oczywiście, że budżet państwa trzeba oprzeć na jakichś założeniach, ale podobnymi liczbami i z tak małym prawdopodobieństwem może po sekundzie namysłu rzucać każdy, kto tylko wie, jakie tempo rozwoju gospodarczego mieliśmy w ubiegłym roku.

Na pewno uda im się trafić

Jeśli więc NBP i RPP nawet na bieżący rok nie są w stanie podać dokładniejszych przewidywań, to lepiej niech dadzą sobie spokój. A ich prognozy na lata 2019 – 2020 to już w ogóle metafizyka.
Skoro wedle RPP i NBP nasz PKB w 2020 r. może wzrosnąć o 4,8 proc., ale równie dobrze może rosnąć i o ponad jedną trzecią wolniej, to jest to żadna informacja, zaś jej wartość poznawcza wynosi zero.
Wygląda na to, że dla naszego banku centralnego oraz fachowców zgromadzonych w Radzie Polityki Pieniężnej przewidywanie polskiego rozwoju gospodarczego jest równie trudne, jak przewidywanie pogody dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Jedno można powiedzieć z całkowitą pewnością – prognozy RPP i NBP co do tempa rozwoju gospodarczego Polski w trzech kolejnych latach na pewno się sprawdzą. Przewidywania te są bowiem tak ogólnikowe i mało precyzyjne, że niemożliwe jest , aby nasz PKB nie zmieścił się w podanych przez nich widełkach.
Podobnie będzie z tzw. celem inflacyjnym. Wedle RPP i NBP, w 2020 r. tempo wzrostu inflacji w Polsce wyniesie (z pięćdziesięcioprocentowym prawdopodobieństwem) 1,9 proc., ale równie dobrze może ona wzrosnąć i ponad dwa razy bardziej. Tak to każdy może prognozować – i oczywiście niemożliwe jest aby podobne przewidywania się nie sprawdziły. Tylko do czego miałyby one być przydatne?


Pozostałe informacje

Rozszerzenie planu

Rozszerzenie planu

Konsultacje w sprawie przyszłości rozmów mi...   czytaj więcej »

Smok zmienia oblicze

Prezydent bez limitu kadencji, nowy superorgan cen...   czytaj więcej »
Turcy u wrót Afrinu

Turcy u wrót Afrinu

Już tylko 4 kilometry dzielą wojsko tureckie od ob...   czytaj więcej »

Na szlaku słoni

Okazuje się, że uciekający z Birmy muzułmanie Rohi...   czytaj więcej »

Ku drugiej kadencji

Prezydent USA stwierdził, że osoby winne przestęps...   czytaj więcej »
Jak zostałem ojkofobem

Jak zostałem ojkofobem

Nagrodzonego na festiwalu w Berlinie Wielką Nagrod...   czytaj więcej »
O prawo do prawdy

O prawo do prawdy

List otwarty EDWARDA BRZOSTOWSKIEGO do Burmistrza,...   czytaj więcej »
W rocznicę Marca 1968

W rocznicę Marca 1968

Polska w 1968 r. była osadzona w powojennych warun...   czytaj więcej »
Dopaść Owsiaka

Dopaść Owsiaka

Kolejnym celem rządzącej prawicy są zbiórki...   czytaj więcej »
Mały bez loda

Mały bez loda

11 marca zaczyna obowiązywać ustawowe ograniczenie...   czytaj więcej »
Google plus