Trybuna.info

Prenumerata cyfrowa / Dołącz teraz do grona prenumeratorów Kup teraz

 

Z kim chcemy się porównywać

niedziela, 26 listopad 2017 21:57
Mazowieckie jak Angola, dolnośląskie jak Litwa, a podkarpackie jak Cypr. To niektóre wyniki porównywania danych o produkcie krajowym brutto polskich województw, z PKB niektórych państw. Porównywanie PKB pozwala w prosty sposób wyłonić najważniejsze światowe gospodarki. Na finalny kształt produktu krajowego brutto danego państwa wpływają wskaźniki poszczególnych rejonów. Redakcja Bankier.pl porównała te dane z PKB innych państw. Uczyniono to w bardzo prosty sposób. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego o PKB województw (niestety, opisujące stan z 2015 r.) zostały zestawione z danymi Banku Światowego o PKB poszczególnych państw (również za 2015 r.). Wartość wskaźników wyrażonych w złotych została przeliczona na dolary według kursu średniorocznego Narodowego Banku Polskiego (przez większość 2015 r. dolar był droższy niż obecnie). Nasza rodzima Kambodża Ważna uwaga –…

Przedsiębiorcze rodaczki dają przykład

niedziela, 26 listopad 2017 21:55
Polki, kobiety sukcesu z ponad 20 krajów świata, przyjechały do naszego kraju, by po raz pierwszy razem celebrować Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet – oraz inspirować innych do podjęcia pożytecznych działań. Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Day) to ruch społeczny zapoczątkowany w 2014 roku przez Wendy Diamond, pomysłodawczynię i świa­towego Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet z Nowego Jorku. Stworzona przez Diamond inicjatywa to nie tylko jeden dzień w roku, który obchodzony jest corocznie 19 listopada, ale cały światowy ruch promujący przedsiębiorczość wśród pań i mający na celu wzmocnienie pozycji przedsiębiorczych kobiet. Kobiety w gospodarce W tym roku dwie ambasadorki przedsiębiorczości kobiet: Urszula Ciołeszyńska, prezes Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet (Polska) i Kinga Langley, prezes Premier International Business Club, połączyły siły i rozpoczęły…

Niedziela będzie dla nas?

czwartek, 23 listopad 2017 21:59
Niedziela będzie dla nas?
Choć ustawa ograniczająca handel w niedzielę ma wejść w życie już niedługo, bo z początkiem przyszłego roku, to nawet w ekipie sprawującej władzę nie ma zgody co do jej zapisów, a kontrowersje nie maleją. W zeszłym roku z inicjatywy obywatelskiego komitetu „Wolna Niedziela”, którego głównym orędownikiem jest Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, zostały zebrane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele. Ustawa miała całkowicie zakazać handlu w niedziele, poza kilkunastoma wyjątkami m.in. handlu na stacjach benzynowych, dworcach i lotniskach, w przypadku sprzedawania towarów przez właściciela czy też w niedziele handlowe, odbywające się kilka razy w roku. Głównym celem ustawy miała być ochrona pracowników przed koniecznością, zdaniem wnioskodawców, niepotrzebnej pracy w niedziele, mającą mieć także pozytywny wpływ na ich życie…

Zwyczajny obyczaj myśliwski

czwartek, 23 listopad 2017 21:58
Czyli, jak polska brać łowiecka kocha zwierzęta i potrafi to pięknie okazywać Dosyć zaskakujące wydaje się poruszenie – fakt, że krótkotrwałe – jakie wywołał film opublikowany przez myśliwską brać z Legnicy, pokazujący jak wygląda przyjmowanie nowego adepta w szeregi łowieckie. Jakby było to coś zdumiewającego i odosobnionego w polskim środowisku myśliwskim.Przypomnijmy, że film, zaprezentowany w październiku przez koło legnickich myśliwych, przedstawiał autentyczne pasowanie na myśliwego. Koledzy myśliwi stali w szeregu z bronią, zaś nowy adept szlachetnej sztuki myślistwa klęczał przy świeżo upolowanym dziku. Rytuał obejmował między innymi rozprucie brzucha tegoż dzika i nakreślenie jego krwią znaku krzyża na twarzy nowego myśliwego (bo polscy myśliwi na zewnątrz prezentują zwykle głęboką wiarę). Starsi koledzy podchodzili potem do adepta i smarowali mu twarz…

Będzie rzecznik MŚP

czwartek, 23 listopad 2017 21:57
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podstawowym zadaniem Rzecznika MŚP będzie dbanie o właściwe wdrożenie „Konstytucji Biznesu”. Chodzi zwłaszcza o lepszą ochronę interesów mikro-, małych i średnich firm, poprawę otoczenia prawnego, oraz zapewnienie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Zgodnie z projektem ustawy, rzecznik ma przede wszystkim strzec poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania, a także zasady uczciwej konkurencji. Dość osobliwą kompetencją rzecznika MŚP ma być, jak postanowiła Rada Ministrów „pogłębianie zaufania przedsiębiorców do władzy”. Może takim pogłębianiem powinien zajmować się raczej rzecznik władzy?. Rzecznik MŚP będzie powoływany przez premiera na wniosek ministra do spraw gospodarki na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba będzie mogła być rzecznikiem tylko przez jedną kadencję. Rzecznik MŚP…

Akcyza tak, banderole nie

wtorek, 21 listopad 2017 21:58
Akcyza tak, banderole nie
Polska jest jednym z ostatnich Państw Unii Europejskiej, w których stosuje się system papierowych znaków akcyzy na wino. Oprócz znacznych kosztów banderolowania, które mają realny wpływ na cenę butelki wina i ograniczają dostęp do dobrych produktów, system ten jest uciążliwy zwłaszcza dla małych firm, które nie dysponują takimi zasobami, co międzynarodowe koncerny czy firmy handlowe. Zniesienie obowiązku banderolowania win da szansę na wykorzystanie rosnącego zainteresowania Polaków winami, w tym także na rozwój polskiego winiarstwa. Otworzy też nowe możliwości działania dla drobnych importerów, w dużej mierze małych i średnich, rodzinnych firm, zwiększając zarazem wpływy do budżetu z tytułu akcyzy, VAT i podatków dochodowych.Na rynku win w Polsce działa ponad 800 importerów. Liczba ta utrzymuje się od kilku lat, za sprawą dużej…

Sędzia z kapelusza

wtorek, 21 listopad 2017 21:57
Przydzielanie spraw poszczególnym sędziom musi być przejrzyste i wolne od ręcznego sterowania. Pomoże w tym komputerowy system losowego przydziału spraw, który zacznie obowiązywać we wszystkich sądach powszechnych w całym kraju od 1 stycznia 2018 r. 16 października ruszył pilotaż systemu. Losowy przydział spraw sędziom ma chronić przed nadużyciami i dawać pewność, że sprawa nie została przydzielona sędziemu umyślnie wybranemu do danej sprawy. Stanowi dodatkową gwarancję uczciwego przebiegu procesu. Prawo do sędziego wskazanego w sposób losowy, a nie ad hoc do danej sprawy, jest bowiem wyrazem równości szans w toku postępowania sądowego.Obecnie wymóg losowego przydziału obowiązuje tylko w postępowaniu karnym, i to w bardzo ograniczonym zakresie. Pozostałe sprawy przydzielają przewodniczący wydziałów. Zdaniem resortu sprawiedliwości, nie zawsze jest to przydział zapewniający pełną…

Gdy brakuje gotowych mieszkań

niedziela, 19 listopad 2017 20:26
Gdy brakuje gotowych mieszkań
Wracają praktyki z epoki gierkowskiej – firmy deweloperskie coraz chętniej proponują ludziom mieszkania niegotowe, na ukończenie których trzeba wielu miesięcy. Wielu klientów firm sprzedających mieszkania bierze pod uwagę tylko zakup ukończonego mieszkania. Nabycie gotowego lokalu od dewelopera to rozwiązanie, które może zapewniać subiektywne poczucie bezpieczeństwa. Daje też możliwości szybszej przeprowadzki. Mieszkania posiadające takie zalety, nadal są dostępne na rynkach pierwotnych w największych miastach. Wolą sprzedawać nieukończone Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że przez ostatnie dwa – trzy lata, odsetek sprzedawanych gotowych lokali znacząco spadł. Dziś w pełni ukończone „M” rzadko stanowią więcej niż 25 proc. oferty deweloperówPortal RynekPierwotny.pl obserwuje zmiany udziału gotowych mieszkań. Poniższa tabela przedstawia informacje z początku listopada 2017 r. o liczbie i odsetku gotowych lokali…
CENY NOWYCH MIESZKAŃ. Rekord średnich cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym padł, jak można było oczekiwać, w stolicy. Średnie ceny nowych nabywanych mieszkań w Warszawie wynosiły w pażdzierniku tego roku już 8070 zł za m kw. Jest to o 2,7 proc. więcej niż przed miesiącem. Już nie tylko Śródmieście, Żoliborz czy Mokotów mają monopol na najwyższą półkę cenową. Transakcje w cenach powyżej 10000 zł za m kw. odnajdujemy w ostatnim czasie także na Bielanach, Woli, a nawet Pradze Południe. – Dostępność komunikacyjna odgrywa kluczową rolę przy wyborze mieszkania w stolicy – dobrze położone pod tym względem budynki zyskują w porównaniu do podobnego standardu mieszkań, ale z dłuższym dojazdem do centralnych rejonów miasta – komentuje Marcin Jańczuk z firmy Metrohouse. Tradycyjnie tania…

Obywatele! Bądźcie przedsiębiorczy!

niedziela, 19 listopad 2017 20:22
Samorządy powinny wspierać przedsiębiorczość gospodarczą. Nie zawsze jednak pozwalają na to miejscowe układy. Prawo nakłada na samorządy gminne obowiązek wspierania przedsiębiorczości – ale nie precyzuje, jak należy go realizować. W dodatku ustawodawca nie wyposażył gmin w szczególne środki służące realizacji tego zadania. Dlatego też praktyka wspierania przedsiębiorczości w poszczególnych samorządach jest różna. Tymczasem tworzenie dla niej korzystnych warunków to jedno z głównych zadań każdej gminy. Wykorzystać siły lokalne Samorząd powinien być przyjazny i pomocny biznesowi. Tylko co to oznacza w praktyce? Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała panel ekspertów poświęcony wspieraniu przedsiębiorczości przez gminy – i zapytała o to ekspertów, specjalistów w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości. Okazuje się, że mamy obecnie do czynienia ze zmianą sposobu myślenia o wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości.Zapoczątkowały ją amerykańskie…
Google plus