Trybuna.info

Prenumerata cyfrowa / Dołącz teraz do grona prenumeratorów Kup teraz

 

Urząd w obronie Ubera

wtorek, 17 maj 2016 08:00
Urząd w obronie Ubera
Polscy taksówkarze są wściekli, ale klienci się cieszą bo płacą taniej za przejazd – a to powinno być najważniejsze. Nie ma powodu do interwencji – stwierdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu analizy działań firmy Uber w Polsce.Firma stanowi morderczą konkurencję dla taksówkarzy, oferując klientom znacznie (o ponad jedną trzecią) niższe ceny za każdy przejechany kilometr.W opinii UOKiK, wejście przedsiębiorstwa Uber na lokalne rynki transportu osobowego w Polsce, jak również jego dotychczasowe funkcjonowanie, dobrze wpływa na rozwój konkurencji na tych rynkach, co ma korzystne przełożenie na sytuację konsumentów. Większy wybór Zdaniem Urzędu, dla klientów pojawienie się nowego przewoźnika oznacza zwiększenie możliwości wyboru, zaś dla pozostałych uczestników rynku stanowi wyzwanie, aby podnosić jakość i innowacyjność swoich usług (choć – czego…

Przełomowa wygrana?

poniedziałek, 16 maj 2016 08:00
Ci frankowicze demonstrują także przeciw mBankowi. Nazwę banku przedstawili jako mGang.
Po raz pierwszy w Polsce zapadł wyrok sądowy korzystny dla osoby spłacającej kredyt we frankach szwajcarskich. Warszawski sąd rejonowy przyznał skarżącemu kredytobiorcy 18 962 zł odszkodowania. Jest to różnica między wysokością faktycznie płaconych rat kredytu waloryzowanego w frankach, a ratami jakie płaciłby on od identycznego kredytu ale złotowego.Sąd uznał bowiem, że kredyt zaciągnięty przez klienta mBanku powinien być traktowany nie jak frankowy lecz złotowy – czyli tak jakby od od początku został zaciągnięty w polskiej walucie. Raty powinny więc zostać obniżone. Polityka i orzecznictwo Podstawą tego wyroku było przeświadczenie sądu, iż sposób liczenia wysokości rat przyjęty przez mBank jest niezgodny z przepisami. Bank nie określił bowiem w umowie kredytowej z klientem sposobu ustalania kursu franka oraz zastrzegł sobie możliwość jednostronnego…

Wiosna zawitała na parkiet

sobota, 14 maj 2016 08:00
Na warszawskiej giełdzie odnotowano ruch w górę, ale nastroje pozostają kiepskie – jakby gracze cały czas spodziewali się, że wkrótce coś jednak trzaśnie. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku inwestorzy warszawskiej giełdy odrabiali straty z ubiegłego roku. Na ogół z powodzeniem.Na koniec I kwartału 2016 roku na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie były notowane akcje 430 spółek krajowych o łącznej wartości 543,7 1 mld zł oraz 53 spółek zagranicznych o wartości 456,4 mld zł. Kurczy się, ale idzie w górę Razem, wartość wszystkich spółek notowanych na podstawowym parkiecie giełdy wyniosła niemal równo bilion złotych i była aż o 24 proc niższa niż rok temu o tej porze. Nasza giełda jakby się skurczyła, co jednak nie ma większego znaczenia ani dla…

Polskie Inwestycje Niedorozwinięte

piątek, 13 maj 2016 08:00
Oto prorok. Bartłomiej Sienkiewicz, ówczesny minister spraw wewnętrznych w rządzie Platformy Obywatelskiej, w swej wiekopomnej wypowiedzi ocenił, iż programu Inwestycje Polskie po prostu nie ma. To h.., d... i kamieni kupa.
Jak często w Polsce bywa, względy propagandowe wygrały z rachunkiem ekonomicznym. Program „Inwestycje Polskie” został przygotowany nierzetelnie. Nie określono szczegółowych planów ani mierników działania poszczególnych podmiotów, co utrudniało rzetelną ocenę efektów i skuteczności programu. Brakowało także spójnego systemu monitoringu i nadzoru – w tak krytyczny sposób Najwyższa Izba Kontroli oceniła jeden ze sztandarowych projektów rządu Platformy Obywatelskiej.NIK stwierdza, iż nie wyznaczono jednostki koordynującej całość programu, a nadzór rozproszony był pomiędzy dwa ministerstwa: Skarbu Państwa i Finansów. Gdzie kontolerów dwóch Minister Finansów nie nadzorował jednak zgodności finansowania projektów z założeniami programu, chociaż na ten cel przekazano obligacje Skarbu Państwa zwiększające dług publiczny, a ministerstwo zostało wskazane jako podmiot nadzorujący. Żadna komórka organizacyjna ministerstwa nie została wyznaczona do tego zadania.Z kolei nadzór…

Warszawskie normy reprywatyzacyjne

czwartek, 12 maj 2016 08:15
Hotel Europejski – jeden z warszawskich obiektów odbudowanych po wojnie ze środków publicznych, a potem oddanych w prywatne ręce. Dziś najelegantszy kiedyś hotel w stolicy stoi nie używany.
Pani prezydent i podlegli jej urzędnicy uważają, że zwracanie nieruchomości i wypłacanie odszkodowań przebiega w stolicy w sposób normalny oraz zgodny z przepisami. Jeszcze nie wiadomo jakimi wynikami zakończy się kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w stołecznym ratuszu, związana z nieprawidłowościami w działaniach reprywatyzacyjnych, podejmowanych przez władze Warszawy. Dobrze, że tę kontrolę podjęto, bo warszawska reprywatyzacja to olbrzymie, liczone w miliardach złotych wydatki ze stołecznej kasy oraz nieuzasadnione przekazywanie publicznego mienia, utrzymywanego i remontowanego wspólnym wysiłkiem obywateli, w ręce ludzi którzy w najmniejszym stopniu nie przyczynili się do tego i żaden zwrot im się nie należy. Bardzo często nie są to potomkowie osób wywłaszczonych po II wojnie światowej lecz cwaniacy którzy za bezcen skupili roszczenia reprywatyzacyjne.Ale szkodliwość warszawskiej rabunkowej reprywatyzacji polega…

Wiatraki coraz groźniejsze

wtorek, 10 maj 2016 08:15
Wiatraki coraz groźniejsze
Czy nowe prawo postawi wreszcie skuteczną zaporę przeciwko rosnącym zagrożeniom, związanym z niekontrolowanym rozwojem energetyki wiatrowej w naszym kraju? Do mojego biura napływa coraz więcej skarg od osób skarżących się na pogorszenie stanu zdrowia wywołane oddziaływaniem turbin wiatrowych – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w swym tegorocznym wystąpieniu dotyczącym nieprawidłowości przy budowie i eksploatacji wiatraków. Rzecznik zwraca uwagę, że dziś przepisy w Polsce nie chronią ludzkiego zdrowia przed zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem energetyki wiatrowej. Nie ma bowiem instrumentów prawnych, które pozwoliłyby badać oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko – ani na etapie przygotowywania inwestycji, ani później, kiedy wiatraki już pracują. Krewni i znajomi królika Jak zauważa Adam Bodnar, budowa farm wiatrowych często wywołuje konflikty w społecznościach lokalnych. Chodzi o to, że…

Walka z kominami

sobota, 07 maj 2016 02:22
Jeszcze nikomu nie udało się ograniczyć nieuzasadnionych zarobków szefów firm państwowych i samorządowych.
Żadna władza w Polsce nie zrezygnowała i nie zrezygnuje z zaprzęgania szefów spółek z udziałem Skarbu Państwa do realizowania różnych, niekoniecznie gospodarczych zadań, na których zależy rządzącym. Rząd przyjął projekt ustawy, zmieniający zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także jednostek samorządu terytorialnego oraz innych państwowych i komunalnych osób prawnych. Wobec wszystkich tych osób nie będą stosowane przepisy dotychczasowej „ustawy kominowej”. Przejrzystość tylko pozorna Rada Ministrów chwali się, że „nowe rozwiązania zapewnią przejrzyste, jednolite i sprawiedliwe zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych we wszystkich spółkach oraz przyczynią się do profesjonalizacji kadr menedżerskich”. Chodzi tu przede wszystkim o zmiany sposobu ustalania wysokości zarobków kadry zarządzającej. Wspomniana przejrzystość ma zostać zapewniona w ten sposób, że…

Zniechęcanie do gotówki

niedziela, 10 kwiecień 2016 15:40
Zniechęcanie do gotówki
Bankierzy zarabiają kokosy na rozwijaniu obrotu bezgotówkowego. Chcą więc maksymalnie utrudnić Polakom korzystanie z monet i banknotów. W tym tygodniu, we wtorek 5 kwietnia, obchodziliśmy po raz pierwszy w Polsce „Dzień bez płacenia gotówką”. Był to element ogólnoeuropejskiej kampanii „No Cash Day”, która uzyskała patronat Parlamentu Europejskiego. Idea, aby jednego dnia w roku płacić wyłącznie bezgotówkowo, jest zapisana również w programie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce (istnieje taki program!) na lata 2014-2020. To wciąż za mało Płatności bezgotówkowe w Polsce stanowią jedynie 20 proc w stosunku do 80 proc. transakcji nadal realizowanych w gotówce - podczas gdy w Unii Europejskiej te wskaźniki wynoszą, według szacunków Eeuropejskiego Banku Centralnego z 2012 r., odpowiednio 40 i 60 proc, a od tamtego czasu…

Sposób na dłużnika

czwartek, 07 kwiecień 2016 15:10
Sposób na dłużnika
Nawet najwyższe standardy moralne, cnoty duchowe i przestrzeganie wszelkich wartości, nie pomogą, gdy ludziom notorycznie brakuje kasy. Przyczyny zadłużenia, a także powody niespłacania zaległych zobowiązań finansowych są bardzo różne. Jednak kluczowa – choć nie zawsze - nie jest tu wcale zasobność portfela. Liczą się bowiem także cechy psychologiczne, wartości i przekonania dotyczące spłacania długów, a także umiejętność zarządzania domowym budżetem. Takie wnioski płyną z raportu „Portret zadłużonych Polaków”. Raport objął osoby w wieku powyżej 20 lat, które w ciągu pięciu lat miały minimum jeden kontakt z firmą zarządzającą wierzytelnościami lub działem windykacji firmy lub instytucji. Przygotowany został na podstawie badania przeprowadzonego w drugiej połowie ubiegłego roku przez dom badawczy Maison na zlecenie firmy windykacyjnej Kruk. Pięć spojrzeń na dług „Portret…

Reprywatyzacja po warszawsku

piątek, 08 kwiecień 2016 15:18
Reprywatyzacja po warszawsku
Ponad 1500 stołecznych nieruchomości może być objętych roszczeniami reprywatyzacyjnymi, które są efektem dekretu Bieruta. To blokada inwestycji i ludzkie dramaty, bo rządzący od lat zdają się nie widzieć problemu. Mało tego - rząd właśnie odmówił Warszawie wypłaty dwustu milionów złotych, które miały być przeznaczone na wypłatę odszkodowań. Skrzyżowanie Marszałkowskiej z Królewską w Warszawie. Boisko, stoliki do gry w szachy, rampy dla rolkarzy i skatów, czyli skwer sportów miejskich. Miał być w tym miejscu dwa lata temu, ale nie ma, bo choć dzielnica Śródmieście zapewniała, że dysponuje środkami na inwestycję, nie udało się jej zrealizować przez roszczenia spadkobierców byłych właścicieli terenu. Problem reprywatyzacyjny Warszawy trwa od lat. Choć obecna władza stolicy wciąż narzeka, że roszczenia blokują wiele miejskich inwestycji i wyraźnie…
Google plus