Trybuna.info

Prenumerata cyfrowa / Dołącz teraz do grona prenumeratorów Kup teraz

 

Wciąż robią nas na szaro

środa, 18 maj 2016 07:58
Oszuści nie płacą podatków ani żadnych składek, nie podpisują umów o pracę. Uczciwym przedsiębiorcom trudno więc z nimi konkurować. Szacunki dotyczące wielkości szarej strefy w Polsce wahają się w granicach 10-20 proc całej gospodarki. Chodzi tu m.in. o rynek pracy, wyroby tytoniowe, alkoholowe oraz paliwa. Na czarno pracuje w Polsce ponad milion ludzi.Szara strefa, jeśli chodzi o wyroby tytoniowe, wynosi ok. 25-30 proc rynku. W latach 2010-2014 legalnie funkcjonujące podmioty straciły przez nią 1,2 mld zł, a budżet państwa, z tytułu niezapłaconych podatków od samych tylko przemycanych i pokątnie wytwarzanych papierosów – aż 17,5 mld zł. Nikomu to nie przeszkadza Za główne przyczyny występowania szarej strefy na rynku tytoniowym uznaje się zbyt wysoką akcyzę, zbyt łagodne sankcje za nielegalny obrót…

Czy ktoś nam poczyta?

środa, 18 maj 2016 08:00
Czy ktoś nam poczyta?
Nie pomagają rozmaite programy i wielomilionowe nakłady. Wciąż niechętnie sięgamy po książki Na targi książki w Polsce przychodzą tłumy, co jednak nijak nie przekłada się na to, że coraz więcej z nas czyta książki. Przeciwnie, poziom czytelnictwa spada. I nie można tego przypisać coraz powszechniejszemu korzystaniu z internetu, bo w krajach zachodnich, które są bardziej zaawansowane informatycznie niż my, poziom czytelnictwa jest jednak wyższy. Liczba osób, które przeczytały co najmniej jedną książkę rocznie wzrosła wprawdzie z 39 proc w 2012 r. do 42 proc w 2014 r., jednak tendencja ta była nietrwała. W ubiegłym roku co najmniej jedną książkę przeczytało już tylko zaledwie 37 proc. Polaków. Wszyscy chcą dobrze W latach 2012-2015 na rozwój czytelnictwa przeznaczono w sumie ponad 268…

Urząd w obronie Ubera

wtorek, 17 maj 2016 08:00
Urząd w obronie Ubera
Polscy taksówkarze są wściekli, ale klienci się cieszą bo płacą taniej za przejazd – a to powinno być najważniejsze. Nie ma powodu do interwencji – stwierdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu analizy działań firmy Uber w Polsce.Firma stanowi morderczą konkurencję dla taksówkarzy, oferując klientom znacznie (o ponad jedną trzecią) niższe ceny za każdy przejechany kilometr.W opinii UOKiK, wejście przedsiębiorstwa Uber na lokalne rynki transportu osobowego w Polsce, jak również jego dotychczasowe funkcjonowanie, dobrze wpływa na rozwój konkurencji na tych rynkach, co ma korzystne przełożenie na sytuację konsumentów. Większy wybór Zdaniem Urzędu, dla klientów pojawienie się nowego przewoźnika oznacza zwiększenie możliwości wyboru, zaś dla pozostałych uczestników rynku stanowi wyzwanie, aby podnosić jakość i innowacyjność swoich usług (choć – czego…

Przełomowa wygrana?

poniedziałek, 16 maj 2016 08:00
Ci frankowicze demonstrują także przeciw mBankowi. Nazwę banku przedstawili jako mGang.
Po raz pierwszy w Polsce zapadł wyrok sądowy korzystny dla osoby spłacającej kredyt we frankach szwajcarskich. Warszawski sąd rejonowy przyznał skarżącemu kredytobiorcy 18 962 zł odszkodowania. Jest to różnica między wysokością faktycznie płaconych rat kredytu waloryzowanego w frankach, a ratami jakie płaciłby on od identycznego kredytu ale złotowego.Sąd uznał bowiem, że kredyt zaciągnięty przez klienta mBanku powinien być traktowany nie jak frankowy lecz złotowy – czyli tak jakby od od początku został zaciągnięty w polskiej walucie. Raty powinny więc zostać obniżone. Polityka i orzecznictwo Podstawą tego wyroku było przeświadczenie sądu, iż sposób liczenia wysokości rat przyjęty przez mBank jest niezgodny z przepisami. Bank nie określił bowiem w umowie kredytowej z klientem sposobu ustalania kursu franka oraz zastrzegł sobie możliwość jednostronnego…

Wiosna zawitała na parkiet

sobota, 14 maj 2016 08:00
Na warszawskiej giełdzie odnotowano ruch w górę, ale nastroje pozostają kiepskie – jakby gracze cały czas spodziewali się, że wkrótce coś jednak trzaśnie. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku inwestorzy warszawskiej giełdy odrabiali straty z ubiegłego roku. Na ogół z powodzeniem.Na koniec I kwartału 2016 roku na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie były notowane akcje 430 spółek krajowych o łącznej wartości 543,7 1 mld zł oraz 53 spółek zagranicznych o wartości 456,4 mld zł. Kurczy się, ale idzie w górę Razem, wartość wszystkich spółek notowanych na podstawowym parkiecie giełdy wyniosła niemal równo bilion złotych i była aż o 24 proc niższa niż rok temu o tej porze. Nasza giełda jakby się skurczyła, co jednak nie ma większego znaczenia ani dla…

Polskie Inwestycje Niedorozwinięte

piątek, 13 maj 2016 08:00
Oto prorok. Bartłomiej Sienkiewicz, ówczesny minister spraw wewnętrznych w rządzie Platformy Obywatelskiej, w swej wiekopomnej wypowiedzi ocenił, iż programu Inwestycje Polskie po prostu nie ma. To h.., d... i kamieni kupa.
Jak często w Polsce bywa, względy propagandowe wygrały z rachunkiem ekonomicznym. Program „Inwestycje Polskie” został przygotowany nierzetelnie. Nie określono szczegółowych planów ani mierników działania poszczególnych podmiotów, co utrudniało rzetelną ocenę efektów i skuteczności programu. Brakowało także spójnego systemu monitoringu i nadzoru – w tak krytyczny sposób Najwyższa Izba Kontroli oceniła jeden ze sztandarowych projektów rządu Platformy Obywatelskiej.NIK stwierdza, iż nie wyznaczono jednostki koordynującej całość programu, a nadzór rozproszony był pomiędzy dwa ministerstwa: Skarbu Państwa i Finansów. Gdzie kontolerów dwóch Minister Finansów nie nadzorował jednak zgodności finansowania projektów z założeniami programu, chociaż na ten cel przekazano obligacje Skarbu Państwa zwiększające dług publiczny, a ministerstwo zostało wskazane jako podmiot nadzorujący. Żadna komórka organizacyjna ministerstwa nie została wyznaczona do tego zadania.Z kolei nadzór…

Warszawskie normy reprywatyzacyjne

czwartek, 12 maj 2016 08:15
Hotel Europejski – jeden z warszawskich obiektów odbudowanych po wojnie ze środków publicznych, a potem oddanych w prywatne ręce. Dziś najelegantszy kiedyś hotel w stolicy stoi nie używany.
Pani prezydent i podlegli jej urzędnicy uważają, że zwracanie nieruchomości i wypłacanie odszkodowań przebiega w stolicy w sposób normalny oraz zgodny z przepisami. Jeszcze nie wiadomo jakimi wynikami zakończy się kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w stołecznym ratuszu, związana z nieprawidłowościami w działaniach reprywatyzacyjnych, podejmowanych przez władze Warszawy. Dobrze, że tę kontrolę podjęto, bo warszawska reprywatyzacja to olbrzymie, liczone w miliardach złotych wydatki ze stołecznej kasy oraz nieuzasadnione przekazywanie publicznego mienia, utrzymywanego i remontowanego wspólnym wysiłkiem obywateli, w ręce ludzi którzy w najmniejszym stopniu nie przyczynili się do tego i żaden zwrot im się nie należy. Bardzo często nie są to potomkowie osób wywłaszczonych po II wojnie światowej lecz cwaniacy którzy za bezcen skupili roszczenia reprywatyzacyjne.Ale szkodliwość warszawskiej rabunkowej reprywatyzacji polega…

Wiatraki coraz groźniejsze

wtorek, 10 maj 2016 08:15
Wiatraki coraz groźniejsze
Czy nowe prawo postawi wreszcie skuteczną zaporę przeciwko rosnącym zagrożeniom, związanym z niekontrolowanym rozwojem energetyki wiatrowej w naszym kraju? Do mojego biura napływa coraz więcej skarg od osób skarżących się na pogorszenie stanu zdrowia wywołane oddziaływaniem turbin wiatrowych – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w swym tegorocznym wystąpieniu dotyczącym nieprawidłowości przy budowie i eksploatacji wiatraków. Rzecznik zwraca uwagę, że dziś przepisy w Polsce nie chronią ludzkiego zdrowia przed zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem energetyki wiatrowej. Nie ma bowiem instrumentów prawnych, które pozwoliłyby badać oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko – ani na etapie przygotowywania inwestycji, ani później, kiedy wiatraki już pracują. Krewni i znajomi królika Jak zauważa Adam Bodnar, budowa farm wiatrowych często wywołuje konflikty w społecznościach lokalnych. Chodzi o to, że…

Walka z kominami

sobota, 07 maj 2016 02:22
Jeszcze nikomu nie udało się ograniczyć nieuzasadnionych zarobków szefów firm państwowych i samorządowych.
Żadna władza w Polsce nie zrezygnowała i nie zrezygnuje z zaprzęgania szefów spółek z udziałem Skarbu Państwa do realizowania różnych, niekoniecznie gospodarczych zadań, na których zależy rządzącym. Rząd przyjął projekt ustawy, zmieniający zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także jednostek samorządu terytorialnego oraz innych państwowych i komunalnych osób prawnych. Wobec wszystkich tych osób nie będą stosowane przepisy dotychczasowej „ustawy kominowej”. Przejrzystość tylko pozorna Rada Ministrów chwali się, że „nowe rozwiązania zapewnią przejrzyste, jednolite i sprawiedliwe zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych we wszystkich spółkach oraz przyczynią się do profesjonalizacji kadr menedżerskich”. Chodzi tu przede wszystkim o zmiany sposobu ustalania wysokości zarobków kadry zarządzającej. Wspomniana przejrzystość ma zostać zapewniona w ten sposób, że…

Zniechęcanie do gotówki

niedziela, 10 kwiecień 2016 15:40
Zniechęcanie do gotówki
Bankierzy zarabiają kokosy na rozwijaniu obrotu bezgotówkowego. Chcą więc maksymalnie utrudnić Polakom korzystanie z monet i banknotów. W tym tygodniu, we wtorek 5 kwietnia, obchodziliśmy po raz pierwszy w Polsce „Dzień bez płacenia gotówką”. Był to element ogólnoeuropejskiej kampanii „No Cash Day”, która uzyskała patronat Parlamentu Europejskiego. Idea, aby jednego dnia w roku płacić wyłącznie bezgotówkowo, jest zapisana również w programie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce (istnieje taki program!) na lata 2014-2020. To wciąż za mało Płatności bezgotówkowe w Polsce stanowią jedynie 20 proc w stosunku do 80 proc. transakcji nadal realizowanych w gotówce - podczas gdy w Unii Europejskiej te wskaźniki wynoszą, według szacunków Eeuropejskiego Banku Centralnego z 2012 r., odpowiednio 40 i 60 proc, a od tamtego czasu…
Google plus