Trybuna.info

Prenumerata cyfrowa / Dołącz teraz do grona prenumeratorów Kup teraz

 

Czarna strona złotego

poniedziałek, 12 marzec 2018 01:36

Napisane przez  PIOTR GADZINOWSKI

Polski patriota nie bierze pieniędzy od obcych narodów. Tylko zabiera je swoim.

MY, SOCJALIŚCI. Stanisław Dubois i inni

MY, SOCJALIŚCI. Stanisław Dubois i inni

Miałem przyjemność w...   czytaj więcej »

Złoty jest symbolem polskiej niepodległości i suwerenności, twierdzą przeciwnicy wiązania się Polski z Europą. Przeciwnicy zrealizowania przez polskie władze referendalnego zobowiązania, czyli przyjęcia euro jako także polskiej waluty.
O przyjęciu euro dyskutują znowu polscy ekonomiści, pokazując korzyści i wady tego rozwiązania. Większość z nich uważa, że przyjęcie euro wzmocni polską gospodarkę. Inwestorzy i przedsiębiorcy unikną ryzyka kursowego, czyli będą mogli łatwiej kalkulować i prognozować koszty swojej działalności gospodarczej. W obecnych warunkach przyjęcie euro dałoby rocznie wzrost PKB o 1-1,5 procenta. Przeciwnicy uważają, że własna waluta chroni narodową gospodarkę w czasach kryzysowych, pozwala uniknąć kolonizacji gospodarki jak to się w Grecji stało. Rozsądni zauważają, że euro przyniesie zyski i straty odpowiednio do stanu i powiązań polskiej gospodarki. Wszelkie porównania z innymi gospodarkami nie mają większego sensu ze względu na wielkość i specyfikę naszej.
Przyjecie euro jest też decyzją polityczną. I znów jedni politycy przekonują, że wejście do strefy euro wzmocni bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Bo wtedy pozostałe państwa tej strefy bardziej będą gotowe „umierać za Gdańsk”, kiedy zostanie w pełni euro Gdańskiem. Bo strefa euro daje gwarancje bezpieczeństwa lepsze niż obecność brygad NATO na naszym terytorium.
Patrioci złotego nie godzą z takim politycznym podejściem. Czynią ze złotego narodową relikwię. Fundament niepodległego państwa polskiego. Wspierający je dawniej, teraz i w przyszłości.
Tymczasem historia złotego, ta prawdziwa, odbiega od upowszechnianych teraz przez PiS – owskie media laurek.

Złoty deficytowy

Od XIV wieku „złotymi” nazywano kursujące na terenie ówczesnego państwa polskiego złote monety obcych państw. Własnych złotych monet, poza okolicznościowymi, do czasu panowania Zygmunta I nie emitowano. Bite wtedy złote dukaty zwano „czerwonymi złotymi”.
Pierwsze pieniądze nazwane „złotymi” pojawiły się w 1663 roku. Były ze srebra. Podłej jakości. Ówcześnie panujący król Jan Kazimierz zmagał się z deficytem budżetowym i zniszczeniami kraju po szwedzkim potopie. Skorzystał z usług trójki cudzoziemców. Włocha Tytusa Liwiusza Boratiniego, który zaproponował emisję pieniądza miedzianego zamiast srebrnego. Oraz braci Andrzeja i Tomasza Tymfów. Niemców z pochodzenia.
Ci zaproponowali jeszcze lepszy finansowy przewał. Pieniądz elegancko zwany „Złotym”. W rzeczywistości monetę srebrną. Sekret przewału tkwił w jej umownej wartości. Bo choć nominalnie warta była 30 groszy, to wykonywano ją ze srebra wartego jedynie 12 groszy. Monetę taką obywatele I Rzeczpospolitej mieli przyjmować i akceptować ze względów patriotycznych. Traktować ją jako rodzaj honorowej, obywatelskiej pożyczki dla skarbu wychodzącego z wojennych pożóg państwa.
Aby ułatwić obywatelom spełnianie patriotycznych obowiązków Komisja Sejmowa unieważniła dotychczasowe kursujące srebrne monety, a agenci Andrzeja Tymfa zaczęli szybko wycofywać je z obiegu. Aby przetapiać je na nowe, „patriotyczne” złotówki. Był to znakomity interes dla niemieckich braci Tymfów, bo produkowali trzydziestogroszowe złotówki ze srebra nadal wartego dwanaście groszy. Co prawda mieli oni obowiązek podzielenia się swym zyskiem ze skarbem państwa, ale w tym przypadku nie okazali się polskimi patriotami.
Efekt takiego psucia pieniądza prowadzonego pod patriotyczną przykrywką był do przewidzenia. Stare, pełnowartościowe srebrne monety chowano lub wywożono za granicę. W kraju zapanowała drożyzna i niepewność finansowa. Włączone do Polski miasta pruskie nie akceptowały u siebie nowych złotówek. Potem ich wartość zdewaluowały do 18 groszy. Przyczyniały się do tego też masowo produkowane przez Boratiniego miedziane szelągi o nominalnej wartości 3 srebrnych groszy.
W 1667 roku wzbogacony na tym przekręcie Andrzej Tymf uciekł z Polski, pozostawiając nam bałagan finansowy wywołany nową złotówką. Chory system finansowy usiłował zreformować w 1677 roku król Jan III Sobieski. Miejsce skompromitowanych złotych miały zająć pełnowartościowe talary. Nie udało się, bo gospodarka słabą była. W roku 1685 zamknięto na ponad 80 lat nierentowne mennice królewskie. W kraju kursowały stare złotówki, pogardliwie „tymfami” zwane, miedziane „boratynki”, monety bite w mennicach saksońskich i obce. Te były chętnie przyjmowane. Zwłaszcza austriackie talary Marii Teresy i carskie ruble.
Dopiero w 1776 roku, za czasów króla Stanisława Augusta, przeprowadzono reformę. Wycofywano z obiegu te „niemieckie” złotówki, próbowano zastąpić je srebrnymi „talarami”. Nie udało się, bo gospodarka słabła i szybko udział srebra w polskich monetach ulegał zmniejszeniu. W czasie powstania kościuszkowskiego wprowadzono radykalną reformę – pierwsze papierowe bilety skarbowe. Były nowatorskie, jak Konstytucja 3 Maja, i jak Konstytucja nie weszły do powszechnego użycia.

Złoty kontra Lech

Po upadku I Rzeczpospolitej złoty jako waluta kursował w Wolnym Mieście Krakowie, protektoracie Rosji, Austrii i Prus, istniejącym w latach 1815-1846. No i w ówczesnym zaborze rosyjskim. Najlepiej miał się złoty w Królestwie Polskim, zależnym od Rosji, po utworzeniu w 1828 roku Banku Polskiego, po reformach Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Kiedy gospodarka finansowa Królestwa Polskiego została uporządkowana, to złoty stał się stabilny.
Ale dwa lata później impulsywni podchorążowie postanowili zrealizować swą „politykę godnościową”. Wywołali powstanie listopadowe, którego elity Królestwa Polskiego nie chciały i które nie było w interesie tego szczątkowego państwa polskiego. Złoty polski przeżył upadek powstania, ale po nim już się nie podniósł w swej wartości. Ostatniego złotego mennica warszawska wybiła w 1841 roku. Potem nastąpiła era rubla. Waluty stabilnej, chętnie przyjmowanej na całym świecie.
Po szczęśliwie odzyskanej niepodległości w 1918 roku na ziemiach ówczesnego państwa polskiego kursowały waluty byłych zaborców i emitowana w strefie niemieckiej od 1916 roku „polska marka”. Z białym orłem w koronie.
O potrzebie wprowadzenia nowej waluty w II Rzeczpospolitej debatowano, debatowano i debatowano. A hiperinflacja szalała.
Piątego lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał dekret o nazwie dla nowej jednostki monetarnej waluty polskiej. Był nim „Lech” Dwa tygodni później Sejm Ustawodawczy uwalił „Lecha” i uchwalił „Złotego”.
Gdyby „Lech” pozostał, to pewnie dzisiaj dla jednych byłby Kaczyńskim, a dla drugich Wałęsą.
Wprowadzono złotego w życie dopiero w 1924 roku. Po piętnastu latach istnienia, po załamaniu się jego wartości w 1929 roku, skończył swój żywot w 1939 roku. Na ziemiach zajętych przez ZSRR zastąpił go rubel, na terenach włączonych do III Rzeszy niemiecka marka.
Przeżył złoty w Generalnym Gubernatorstwie kolaborując nieco z okupacyjnymi władzami niemieckimi. Jako „młynarka”, tak od nazwiska ówczesnego prezesa Banku Emisyjnego, zwany. Potem jako złoty polski żył sobie w Polsce Ludowej i III RP. Zmieniał swoje wizerunki na banknotach. Najpierw z robotniczych na inteligenckie, a potem na królewskie.
Ten „patriotyczny” dziś zloty powstał w efekcie niemieckiego pomysłu. Najgorzej mu się wiodło w czasach wojen i zrywów powstańczych. Najlepiej kiedy gospodarka polska była częścią rosyjskiego imperium, a potem Unii Europejskiej. Ale i wtedy i teraz jest walutą drugorzędną. Reliktem historii.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 marzec 2018 01:38

Pozostałe informacje

„Jeźdźcy Apokalipsy” Władimira Putina

„Jeźdźcy Apokalipsy” Władimira Putina

Jak Rosja zmieniła globalny rozkład sił militarnyc...   czytaj więcej »
Dobra marka

Dobra marka

Dlaczego warto głosować na Sojusz Lewicy Demokraty...   czytaj więcej »
Czas na nieposłuszeństwo

Czas na nieposłuszeństwo

W internecie pojawił się artykuł Janusza Rolickieg...   czytaj więcej »
W brunatnych oparach

W brunatnych oparach

Przełom polityczny w Polsce po wyborach z czerwca ...   czytaj więcej »

Biografia marksizmu

W Polsce, w głównym nurcie dyskursu, kt&oac...   czytaj więcej »
Aktorstwo to ruletka

Aktorstwo to ruletka

Z JOWITĄ BUDNIK, w 30 rocznicę inauguracji pierwsz...   czytaj więcej »
Pożegnanie z Danuśką

Pożegnanie z Danuśką

Grażyna Staniszewska (1936-2018) Z Grażyną Stanis...   czytaj więcej »

Techniczny teatr romantycznych maszyn

W jednym ze swoich niezliczonych listów Zyg...   czytaj więcej »
Axer – autoportret

Axer – autoportret

Ten autoportret nigdy nie powstał. Pozostały przym...   czytaj więcej »
Stoch przegrywa tylko z wiatrem

Stoch przegrywa tylko z wiatrem

Kamil Stoch od piątku był na skoczni w Oslo poza z...   czytaj więcej »
Google plus