Trybuna.info

Prenumerata cyfrowa / Dołącz teraz do grona prenumeratorów Kup teraz

 

Dekomunizacja totalna

piątek, 29 grudzień 2017 00:39

Napisane przez  PIOTR NOWAK (STRAJK.EU)

22 stycznia odbędzie się kolejna rozprawa redaktorów komunistycznego pisma „Brzask”, których pisowskie organy ścigania oskarżają o „propagowanie idei totalitarnych”. Jednocześnie Prokuratura Krajowa prowadzi czynności, które mogą doprowadzić do delegalizacji Komunistycznej Partii Polski.

Kto zostanie piłkarzem stulecia?

Kto zostanie piłkarzem stulecia?

W grudniu przyszłego...   czytaj więcej »

– Prowadzimy analizę dotyczącą wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją działalności KPP – zapowiedziała wiosną bieżącego roku prokurator Ewa Bialik, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, dodając również, że PK zwróciła się już do wszystkich jednostek prokuratury w kraju o informacje, które będzie można wykorzystać w postępowaniu w sprawie KPP.
Co się wydarzyło do tej pory? Czynności utknęły w martwym punkcie. Najwidoczniej nawet prokuratorzy Zbigniewa Ziobry mają problem ze zebraniem wiarygodnego materiału, który mógłby służyć jako podstawa do delegalizacji KPP. Pomruki zniecierpliwienia dobiegają ze strony drobnych organizacji reakcyjnej prawicy. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie wydało oświadczenie, w którym domaga się wykreślenie w rejestru partii politycznych ugrupowania, „którego istnienie jest hańbą dla niepodległej Polski”.
Co na to polska lewica? Niebezpieczną i antydemokratyczną zapowiedź delegalizacji KPP kompletnie zignorowała Partia Razem, jednak zważywszy na ostatnie, antykomunistyczne komunikaty władz tej partii, nie powinno to nikogo dziwić. Krzepiącym akcentem są wypowiedzi rzeczniczki prasowej SLD Anny Marii Żukowskiej, która napisała, że „Sojusz Lewicy Demokratycznej nigdy nie przyklaśnie zamykaniu ust siostrzanym – nawet, jeśli to ideowo dalekie kuzynki – partiom lewicowym” oraz zapowiedziała aktywny sprzeciw jej partii przeciwko zapędom Ziobry. Interwencję u władz OPZZ zapowiedział również doradca tej centrali Piotr Szumlewicz. Na uznanie zasługuje postawa działaczy Pracowniczej Demokracji czy Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, którzy również nie zamierzają przypatrywać się bezradnie, jak PiS rozpoczyna demontaż lewicy w Polsce.
Wyrazy solidarności spływają również z zagranicy. Jak informują działacze KPP, 27 listopada w Berlinie Niemiecka Partia Komunistyczna (DKP) zorganizowała pikietę przed polską ambasadą, w której uczestniczyli także członkowie Komunistycznej Partii Turcji (TKP), Komunistycznej Partii Grecji (KKE) oraz Komunistycznej Partii Chile (CCP). Demonstranci przynieśli transparent „Precz z prześladowaniami komunistów w Polsce”. Rozdawano ulotki opisujące sytuację w Polsce oraz stwierdzające, że komuniści odpowiedzą na prześladowania międzynarodową solidarnością. Przypomniano wspólne stanowisko partii komunistycznych i robotniczych potępiające działania polskich władz dążących do delegalizacji KPP oraz prowadzących antykomunistyczną politykę przepisywania historii i usuwania pomników czy naw ulic związanych z komunizmem oraz ruchem robotniczym. Podobne akcje odbyły się również pod polskimi placówkami dyplomatycznymi w Turcji, Austrii, Grecji i Rosji.
Jak całą sprawę komentują działacze KPP? „W polskim prawie nie ma zapisów zakazujących istnienia organizacji komunistycznych. Wszelka próba delegalizacji KPP będzie sprzeczna z zasadami wolności słowa zapisanymi w konstytucji” – mówią w rozmowie ze Strajkiem, dodając, że o planach delegalizacji dowiedzieli się pod koniec czerwca. Wtedy też opublikowali na Facebooku komunikat w tej sprawie. „Autorytarna władza jest świadoma, że komunistyczna opozycja może być dla niej, zwłaszcza w sytuacji kryzysu kapitalizmu, dużym zagrożeniem. Ludzie oczekują bowiem realizacji społecznych postulatów, których nie da się zrealizować w warunkach kapitalizmu. Dlatego partia władzy, kontrolująca prokuraturę oraz od niedawna Trybunał Konstytucyjny ponownie dąży do delegalizacji wszelkiej działalności komunistycznej, a może potem wszelkiej opozycji. Jednak idei nie da się zakazać.
– Chcą nas zdelegalizować w ramach walki politycznej. PiS walczy ze wszystkim, co lewicowe, a słowo „komunizm” dla tych ludzi to symbol największego zła. Chciałem jednak zauważyć, że to, co robi PiS, to jest totalitaryzm w klasycznej formie: jedna partia, jeden wódz, jedna religia – powiedział „Gazecie Wyborczej” Krzysztof Szwej, lider KPP. Komunista z Dąbrowy Górniczej zauważył też przytomnie, że w naszym kraju swobodnie funkcjonują partie monarchistyczne także zaprzeczają wartościom demokratycznym. – Ich jednak jakoś nikt nie chce likwidować – akcentuje Szwej.
To jednak nie koniec problemów. Od 2015 roku pion śledczy IPN wespół z prokuraturą prowadzi postępowanie wobec grupie redaktorów pisma „Brzask”. – Dostaliśmy analizę, z której wynikało, że publikowane w „Brzasku” treści propagowały jednak system totalitarny – twierdzą śledczy. Aby udowodnić to, co z góry zostało założone, powołano biegłego sądowego – politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tego samego, który pod koniec 2015 r. orzekł, że „Brzask” propaguje system totalitarny.
W 2016 roku trzech działaczy zostało skazanych w trybie nakazowym. O wyroku dowiedzieli się z mediów. Nikt ich nie wzywał na rozprawę, nie mieli możliwości złożenia wyjaśnień. Werdykt zapadł w oparciu wyłącznie o zgromadzony materiał dowodowy. Komuniści mieli zapłacić grzywnę oraz grabić trawniki w ramach kapitalistycznego czynu społecznego. Od bezczelnej decyzji złożyli odwołanie. W czerwcu ubiegłego roku sąd odwoławczy skierował sprawę do ponownego. Pierwsza rozprawa odbyła się 27 listopada, kolejna zaplanowana jest na 22 stycznia.
Polscy komuniści nie zamierzają jednak składać broni. Będą walczyć, zarówno przed wymiarem sprawiedliwości, jak również za pomocą środków masowego komunikowania. „Oskarżenie działaczy KPP o promowanie totalitarnego ustroju państwa jest kolejną próbą zrównywania komunizmu z faszyzmem i zakazania w ten sposób działalności komunistycznej”.

Apel przeciwko antykomunistycznym prześladowaniom wobec Komunistycznej Partii Polski

31 marca 2016 roku czworo członków Komunistycznej Partii Polski zostało skazanych przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej na 9 miesięcy ograniczenia wolności, prace społeczne oraz grzywny. Procedura prawna przeciwko KPP i jej członkom, która trwa przez 2 lata, zostanie wznowiona 27 listopada. Zarzuty dotyczą ‚’propagowania ideologii komunistycznej’’ na łamach pisma ‚’Brzask’’ oraz na stronie internetowej partii. Zarzuty te są zagrożone karą do 2 lat więzienia.
Jednocześnie trwa ofensywa przeciwko KPP prowadzona przez kapitalistów i partię rządzącą – Prawo i Sprawiedliwość, która dąży do delegalizacji KPP na podstawie tego iż ‚’Program KPP jest sprzeczny z konstytucją’’.
Partie komunistyczne uczestniczące w Międzynarodowym Spotkaniu Partii Komunistycznych i Robotniczych potępiają kryminalizację ideologii komunistycznej w Polsce. Potępiamy prześladowania wobec naszych polskich towarzyszy. Te prześladowania, a także inne prześladowania w krajach Unii Europejskiej, postępują jednocześnie z działaniami antyspołecznymi, a mają na celu zrównanie komunizmu z faszystowską bestią oraz wymazanie osiągnięć socjalizmu z pamięci zbiorowej społeczeństw.
100 lat po Rewolucji Październikowej lud musi wyciągać wnioski z narastającej antykomunistycznej polityki UE oraz burżuazyjnych rządów. Muszą zaufać komunistom i domagać się zaspokojenia potrzeb, organizacji walki przeciwko kapitalizmowi, monopolom i ich władzy.
Domagamy się odrzucenia wszystkich zarzutów stawianych członkom KPP.
Ręce precz od polskich komunistów, komunistycznej ideologii oraz ich działań.
Solidarność z KPP! Antykomunizm nie przejdzie!

Komunistyczna Partia Australii
Partia Pracy Austrii
Komunistyczna Partia Azerbejdżanu
Postępowa Trybuna Bahrajnu
Komunistyczna Partia Bangladeszu
Komunistyczna Partia Białorusi
Komunistyczna Partia Brazylii
Brazylijska Partia Komunistyczna
Nowa Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii
Komunistyczna Partia Bułgarii
Partia Bułgarskich Komunistów
Robotnicza Socjalistyczna Partia Chorwacji
Komunistyczna Partia Kuby
AKEL, Cypr
Komunistyczna Partia Czech i Moraw
Egipska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Ekwadoru
Komunistyczna Partia Estonii
Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji
Niemiecka Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Grecji
Węgierska Partia Robotnicza
Komunistyczna Partia Indii
Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska)
Iracka Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Kurdystanu
Partia Tudeh, Iran
Komunistyczna Partia Irlandii
Partia Robotnicza Irlandii
Komunistyczna Partia Izraela
Partia Komunistyczna (Włochy)
Jordańska Partia Komunistyczna
Socjalistyczny Ruch Kazachstanu
Partia Komunistów Kirgistanu
Partia Robotnicza Korei
Socjalistyczna Parta Łotwy
Socjalistyczny Front Ludowy (Litwa)
Partia Kongresu na rzecz Niepodległości Madagaskaru
Komunistyczna Partia Meksyku
Partia Komunistów Republiki Mołdowy
Komunistyczna Partia Nepalu
Komunistyczna Partia Norwegii
Palestyńska Partia Komunistyczna
Paragwajska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Peru (Patria Roja)
Peruwiańska Partia Komunistyczna
Filipińska Partia Komunistyczna [PKP-1930]
Portugalska Partia Komunistyczna
Rumuńska Partia Socjalistyczna
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej
Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza
Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii
Komuniści Serbii
Komunistyczna Partia Ludów Hiszpanii
Komuniści Katalonii
Komunistyczna Partia Sri-Lanki
Południowoafrykańska Partia Komunistyczna
Sudańska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Szwecji
Syryjska Partia Komunistyczna
Syryjska Partia Komunistyczna [Zjednoczona]
Komunistyczna Partia Tadżykistanu
Komunistyczna Partia Turcji
Komunistyczna Partia Ukrainy
Związek Komunistów Ukrainy
Komunistyczna Partia Urugwaju
Komunistyczna Partia Wenezueli


Pozostałe informacje

Rząd sam się nie ogarnie

Doprawdy, wzruszyłem się jak stary siennik życzeni...   czytaj więcej »

„Lewackie treści” przemycane w serialach

Fundacja „Pro – prawo do życia” ...   czytaj więcej »

Zabijają więcej niż terroryści

Nazwa akcji „Bezpieczny weekend-Boże Narodze...   czytaj więcej »
Drogi z poślizgiem

Drogi z poślizgiem

Od sześciu lat Polska realizuje najbardziej ambitn...   czytaj więcej »

Taniej jest izolować niż grzać

Zimy nie zawsze będą ciepłe. W naszej gospodarce n...   czytaj więcej »
Papież jak lewica

Papież jak lewica

Papież Franciszek w homilii na rzymskiej pasterce ...   czytaj więcej »

Ludzie sami dojdą do Europy

O sytuacji na Ukrainie, nadziejach i rozczarowania...   czytaj więcej »

Represje za protesty

Władze Argentyny od 1983 r. nigdy nie były tak rep...   czytaj więcej »

Spacyfikowany strajk

Po raz pierwszy od wielu lat pracownicy Sądu Najwy...   czytaj więcej »
Nowa jakość, nowe możliwości

Nowa jakość, nowe możliwości

Stan i modernizacja armii rosyjskiej według planu ...   czytaj więcej »
Google plus