Trybuna.info

Prenumerata cyfrowa / Dołącz teraz do grona prenumeratorów Kup teraz

 

A2 – slalom gigant

niedziela, 18 luty 2018 21:19

Napisane przez  JAN ROCKI

Gdy analizuję lawinę informacji o autostradzie A2, która nagle zalała przestrzeń publiczną, to wyobrażam sobie, że obecny wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, a kiedyś minister Transportu i Gospodarki Morskiej w rządzie SLD-PSL-UP, musi czuć się trochę tak, jak gość, który przygotował olimpijską trasę zjazdową, ale w nocy przed zawodami, ktoś część tyczek ukradł, z część poprzestawiał, zupełnie zmieniając warunki konkurencji… On zaś, po 20 latach, Bogu ducha winien, ma za to odpowiadać!…

MY, SOCJALIŚCI. Stanisław Dubois i inni

MY, SOCJALIŚCI. Stanisław Dubois i inni

Miałem przyjemność w...   czytaj więcej »

Oto nagle rządowe przekaziory, 21 lat od podpisania koncesji na budowę i eksploatację autostrady A2, poinformowały swój pierwszy sort, że drugi sort dostarcza kolejnych dowodów na szkodliwość swego istnienia: „Umowy na A2 są tajne, podpisał je w 1997 roku Minister Transportu w rządzie SLD Bogusław Liberadzki, Autostrada Wielkopolska przez kolejne 20 lat może dowolnie ustalać wysokość opłat.”
Jedno zdanie, ale za to jego związek z faktami jest luźny niczym przewiany śnieg w górach.
Przypomnę więc, że 20 lat temu budowanie autostrad w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego było u nas praktycznie nieznane. Gdy my tworzyliśmy dopiero prawne i instytucjonalne podstawy płatnych autostrad (1994-1997) we Francji, Włoszech w Hiszpanii, Grecji, Austrii, a nawet na Węgrzech było już takich autostrad ok. 15 tys. km.
I to jeszcze warto przypomnieć, że koalicja SLD-PSL przejęła władzę po rządzie Hanny Suchockiej. Budżet jak zwykle się nie domykał, daleko nam jeszcze było do przekroczenia progu UE, tymczasem potrzeba zmian, oczekiwanie unowocześnienia kraju, w tym zasadniczej modernizacji sieci drogowej, było ogromne.
W takich okolicznościach, we wrześniu 1995r. Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad, skierowała zaproszenia do udziału w przetargu o udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrady A2 pomiędzy Świeckiem a Strykowem z podziałem na trzy: Świecko–Poznań, Poznań–Konin, Konin-Stryków (o łącznej długości 362 km). Ostatecznie Komisja Przetargowa Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wskazała ofertę Autostrady Wielkopolskiej SA (AW SA), jako najkorzystniejszą. A zatem wyboru koncesjonariusza nie dokonał Minister TiGM, czyli Liberadzki, co mu się dziś wmawia, tylko powołana w trybie prawem przewidzianym Komisja Przetargowa. Wybór wsparty był dodatkowo pozytywną opinią Rady do Spraw Autostrad, którą tworzyli przedstawiciele Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, oraz kilku resortów i Komendy Głównej Policji.
Autostrada Wielkopolska SA została zawiązana w 1992 roku jako pierwsza polska spółka celowa. Jej kapitał akcyjny o wartości 360,5 mln zł. był podzielony następująco: Elektrim SA (28,4 proc.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (20 proc.), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA (13,8 proc.), Wielkopolski Bank Kredytowy SA (9,8 proc.), Autostrady SA (9,7 proc.), Kulczyk Holding SA (5,0 proc.), Impexmetal (5,0 proc.), Huta Aluminium Konin (5 proc.), El Trade (2,4 proc. proc.) i inni (1 proc.). Zatem w chwili udzielania koncesji AW SA na budowę i eksploatację Autostrady A2 firma Kulczyk Holding miała w niej zaledwie 5 proc. udziałów. Mówienie więc po 21 latach, że koncesję „wydano Kulczykowi”, na dodatek w jakichś mętnych okolicznościach, i sugerowanie, że zrobił to min. Liberadzki, jest po prostu nadużyciem – delikatnie mówiąc, oczywiście.
Koncesje, które on, w marcu 1997 r. podpisywał, precyzyjnie opisywały warunki formalno-prawne, których Autostrada Wielkopolska SA zobowiązała się przestrzegać. Na przykład zobowiązała się do zgromadzenia odpowiednich środków finansowych na rozpoczęcie budowy, ukończenie jej w terminie i terminowe rozpoczęcie eksploatacji. Tak na marginesie rychło okazało się, że takich pieniędzy nie ma. Nie spełniała więc podstawowego warunku umowy koncesyjnej i właściwie umowa z nią powinna zostać zerwana. Jest tylko jedno małe „ale” – w międzyczasie, w wyniku wyborów, społeczeństwo oddało władzę nad krajem „pięknemu Marianowi” i jego Akcji Wyborczej Solidarność. AWS wspólnie z dziś nieboszczką – UW utworzyły rząd, który, na przykład budowie płatnych autostrad w systemie publiczno-prywatnym był zdecydowanie przeciwny. W ogóle rząd Buzka za punkt honoru postawił sobie wywrócenie wszystkiego, co zbudowali poprzednicy. Wszystko zaczęli robić od nowa, po swojemu. Budować autostrady też.
Najpierw znowelizowano system finansowania takich przedsięwzięć, poprzedni wyrzucając do kosza. Potem na warsztat poszła umowa koncesyjna z Autostradą Wielkopolską SA. Aneks gonił aneks i aneksem poganiał. Zawsze – jakoś tak wychodziło – z korzyścią dla spółki. Na koniec rozwiązana została Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad, która nadzorowała m.in. należyte wywiązywanie się koncesjonariuszy z umów koncesyjnych.
Podsumujmy: podpisane przez prof. Liberadzkiego koncesje na budowę autostrady A2 – Świecko-Poznań-Stryków – wydane zostały na 30 lat. Nie 40, jak potem zdecydował rząd AWS-UW! Trasa od Świecka do Strykowa miała powstać w ciągu 8-10 lat, miało to kosztować 2-2,5 mld. USA, zwrot kosztów planowano po 18 latach, przy koszcie przejazdu jednego kilometra samochodem osobowym szacowanym na 13 groszy. 13 złotych za 100 km, a nie jak dziś 40, czy 60 złotych! Owszem koncesjonariusz z uwagi na zmieniające się warunki eksploatacji autostrady miał możliwość podnoszenia ceny przejazdu, ale za każdym razem musiał się starać o zgodę Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Mógł ją otrzymać, albo nie.
W efekcie tego slalomu rządowo-prywatnej drużyny na A2 między tyczkami z paragrafami i workami z pieniędzmi, warunki, w jakich działa dziś Autostrada Wielkopolska tyle mają wspólnego z warunkami określonymi w koncesji z roku 1997, którą podpisywał prof. Liberadzki, że cały czas dotyczą tej samej drogi Świecko-Poznań-Konin-Stryków.
I jeszcze jedno. Polecenie wszczęcia śledztwa w sprawie budowy i eksploatacji autostrady A2 przez firmę założoną przez Jana Kulczyka, które, jak rozumiem, ma wyjaśnić przyczyny nakładania zbyt wysokich opłat za przejazd, Prokurator Generalny uzupełnił decyzją o podjęciu na nowo śledztwa w sprawie wypłaty nienależnych rekompensat dla spółki AW SA na mocy ustawy o opłatach za przejazd z 2005 roku. W sierpniu 2017 roku Komisja Europejska zdecydowała, że AW SA musi zwrócić państwu polskiemu 895 mln złotych plus odsetki. W związku z decyzją KE, polski sąd wydał nakaz zapłaty kwoty 1,36 mld zł.
Owe rekompensaty wypłacano Autostradzie Wielkopolskiej SA od 1 września 2005 r. do 30 czerwca 2011 r. Dotyczy to więc trzech kolejnych rządów. W żadnym z nich prof. Liberadzki nie pełnił żadnych funkcji. Pewnie ta informacja też kogoś zmartwi, ale już trudno…


Pozostałe informacje

Pomnik

Pomnik

Kolejna wojna na politycznym horyzoncie. Tym razem...   czytaj więcej »
Nie będzie ustawy reprywatyzacyjnej

Nie będzie ustawy reprywatyzacyjnej

Nadzieje, które lokatorzy pokładali w PiS, ...   czytaj więcej »
Głos lewicy

Głos lewicy

Lokatorzy znów ucierpią „Państwa nie...   czytaj więcej »

Walentynki w kajdankach

Każdy z nas może zostać Władysławem Frasyniukiem. ...   czytaj więcej »

Głos prawicy

„Nie” gejom w kościele „Emeryto...   czytaj więcej »

Niszczą pamięć

Komu przeszkadza napis na pomniku odbudowanym w Ił...   czytaj więcej »

100-lecie niepodległości według „Pokoleń”

Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenie „Po...   czytaj więcej »
Polskie marzenie

Polskie marzenie

Z dużym zainteresowaniem przeglądam przez kilka os...   czytaj więcej »
Kapitalizm czy społeczna gospodarka rynkowa?

Kapitalizm czy społeczna gospodarka rynkowa?

Oto dylemat społeczeństwa, nie tylko zresztą polsk...   czytaj więcej »

Myśl polityczna made in PiS

Gdyby tak PiS posłuchało porad profesora Karwata.....   czytaj więcej »
Google plus