Trybuna.info

Prenumerata cyfrowa / Dołącz teraz do grona prenumeratorów Kup teraz

 

Płody to nie dzieci

piątek, 10 listopad 2017 19:08

Napisane przez  STRAJK.EU

Komitet Praw Człowieka ONZ nie uległ naciskom organizacji antychoice, w tym polskich i amerykańskich. Szykuje oficjalny dokument, który wyklucza zarodki i płody spod ochrony prawa międzynarodowego i uznaje aborcję za prawo człowieka.

A2 – slalom gigant

A2 – slalom gigant

Gdy analizuję lawinę...   czytaj więcej »

Komitet w drugim czytaniu zatwierdził projekt komentarza ogólnego nr 36 do artykułu 6 Międzynarodowego Paktu Praw Europejskich i Politycznych (Polska ratyfikowała go w 1977 roku, dokument powstał w roku 1966).
Od jakiegoś czasu trwa ożywiona dyskusja na temat paragrafu 9, odnoszącego się do dobrowolnego przerwania ciąży. 18 ekspertów ONZ pracuje nad nową interpretacją komentarza ogólnego. Sugerują oni dekryminalizację aborcji oraz wzywają państwa członkowskie do porzucenia tych interpretacji Paktu, które zbyt daleko sięgają w ideologię.
Aborcja – według wersji zatwierdzonej w drugim czytaniu – ma być dostępną dla wszystkich procedurą medyczną, a zarodki i płody nie powinny podlegać ochronie międzynarodowej. Pragną wyłączyć je spod mocy artykułu 6 dokumentu, który brzmi: „każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia”. Dokument zawiera także sugestie dotyczące polepszenia dostępu młodzieży do antykoncepcji i edukacji seksualnej.
Yuval Shany, sprawozdawca poprawek przegłosowanych ostatecznie w drugim czytaniu, domagał się powszechnego dostępu do aborcji chorych płodów. Odrzucił jednocześnie apele środowisk antychoice o możliwość ukarania kobiety oraz lekarzy przeprowadzających aborcję uszkodzonej ciąży. Kolejny raz Komitet ma spotkać się 10 listopada, aby ustalić szczegóły oraz metodologię pracy nad poszczególnymi poprawkami. Będzie to 121. posiedzenie Komitetu.
ONZ zignorował przesłany miesiąc temu apel Ordo Iuris, w którym organizacja sprzeciwiała się dostępowi do aborcji na żądanie. „Mamy świadomość, że niektórzy legislatorzy narodowi mogą w uzasadnionych przypadkach zezwolić na zastosowanie w stosunku do ciężarnej kobiety zabiegów ratujących jej życie, w tym takich, które mogą okazać się tragiczne w skutkach dla nienarodzonego dziecka. Jednak to nie może być powód i podstawa do promowania aborcji i tworzenia w sposób sztuczny nowego prawa” – możemy przeczytać w liście, pod którym podpisali się m. in. Andrzej Zoll i Michał Ujazdowski.
Potrzeba znowelizowania komentarza ogólnego pojawiła się wiosną zeszłego roku, kiedy Komitet postanowił wycofać poprzedni zapis, mówiący o tym, że „państwa mogą przyjąć działania mające na celu ochronę potencjalnego życia ludzkiego lub godność nienarodzonych dzieci”.


Pozostałe informacje

Seksafery ciąg dalszy

W brytyjskim parlamencie na jaw wychodzą coraz to ...   czytaj więcej »

Książęta w więzieniu

11 książąt, czterech ministrów i dziesiątki...   czytaj więcej »

Bez entuzjazmu

Carles Puigdemont, były szef autonomicznego rządu ...   czytaj więcej »

Transseksualny Jezus

To wizja jednego z reżyserów teatralnych, k...   czytaj więcej »
Życie barwne jak baśń

Życie barwne jak baśń

Z MAGDALENĄ WOŁŁEJKO rozmawia Krzysztof Lubczyński...   czytaj więcej »

ONR – reaktywacja nowotworu c.d.

Uzupełnienie wywiadu z Szymonem Rudnickim, opublik...   czytaj więcej »

Wypominki 25

Ogórka lubię o każdej porze roku, także w N...   czytaj więcej »
Flaczki tygodnia

Flaczki tygodnia

Bufetowa umarła – niech żyje nowy Barman &nd...   czytaj więcej »
Wpadliśmy do Zgierza…

Wpadliśmy do Zgierza…

56 tys. ludzi, 12 kościołów, kilka myjni sa...   czytaj więcej »
Głos lewicy

Głos lewicy

Bez przystawiania pistoletu Jeżeli uczciwie chcem...   czytaj więcej »
Google plus