6 grudnia 2023

loader

Autor: Andrzej Wilk

Andrzej Wilk

Henry Kissinger i Grzegorz Kołodko o Chinach

Nie można zrozumieć świata współczesnego bez wnikliwej refleksji nad Chinami, które mają pięć tysięcy lat państwowości i rozwoju kultury odmiennej od tego, co umownie nazywamy kulturą zachodnią. Na drodze do lepszego rozumienia Chin pomocne są książki, których autorami są – historyk Henry Kissinger (ur. 1923 r.) i ekonomista…

Profesor Pełczyński i jego studenci

W dniu 22 czerwca br. w wieku 96 lat zmarł profesor Zbigniew Andrzej Pełczyński. W Oxford University, w okresie 1953-1993 wykładał politologię i filozofię polityczną. Jego rozprawa doktorska oraz liczne studia i artykuły dotyczyły filozofii Hegla, która-zdaniem Pełczyńskiego- pozostaje inspirująca i ważna dla współczesnej myśli politycznej. Znane…

Sprostowanie

Nawiązując do mojego artykułu recenzyjnego O Meksyku i polskich sprawach ( „Dziennik Trybuna” nr 125 (2102)  25-27 .06.2021  str.11) prof.Marian Stępień napisał: „Twórcą i pierwszym redaktorem „Zdania” nie byłem ja. Był nim znany i wysoko ceniony redaktor Zbigniew Regucki. Musiał odejść wskutek  bardzo…

O Meksyku i polskich sprawach

Marian Stępień – emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk literatury polskiej i krytyk literacki, twórca i pierwszy redaktor naczelny prestiżowego „Zdania”. To również znany publicysta i polityk – w latach 1989-1990 sekretarz KC PZPR do spraw kultury. W czasach PRL był autorem i propagatorem…

Sto lat temu w Oklahomie

Tulsa to drugie co do wielkości miasto w Stanie Oklahoma. W ciągu osiemnastu godzin 31maja – 1 czerwca 1921 stało się ono widownią krwawej masakry dokonanej przez rozjuszony tłum białych mieszkańców na ich czarnych współobywatelach. Biden pojawił się w Tulsie jako pierwszy prezydent upamiętniający tragiczne…

Tom Hayden i Jane Fonda

Na łamach „Przeglądu” nr 11(1105) ukazał się artykuł Wiesława Kota „Laleczka”, bojowniczka, gimnastyczka. W artykule tym został pominięty – niezmiernie istotny moim zdaniem – rozdział życiorysu Fondy – jej małżeństwo z Tomem Haydenem (1973-1990). W marcu 1962 roku po sześciogodzinnym locie z zaśnieżonego…

Wyznania zaprzysięgłego lemisty

W roku 2021, słusznie uznanym za rok Stanisława Lema, można – a nawet wypada-przyznać się do obsesyjnego zainteresowania jego twórczością. To zainteresowanie zaczęło się u mnie nieprzyzwoicie dawno, bo już w początkach mojej umiejętności czytania. Dzięki życzliwości mojego dziadka – Adama Lewickiego i Jego córki, czyli…

Dalekowzroczny profesor Stępień

Mariana Stępnia „Kartki z dziennika” to ważna lektura dla młodych przedstawicieli współczesnej lewicy. Nie mają oni- z powodu wieku-osobistych doświadczeń i obserwacji okresu PRL. Są oni narażeni na presję propagandowo-indoktrynacyjną polskiej prawicy opartą o zafałszowaną i zmanipulowaną najnowszą historię naszego kraju. Książka profesora Stępnia…

Ukochany kapitalista Kremla

Ponad trzydzieści lat temu – dokładnie 10 grudnia 1990 roku odszedł Armand Hammer. Był człowiekiem niezwykłym. Łączył w sobie umiejętności wielkiego przedsiębiorcy, zręczność właściwą wybitnym dyplomatom i szczodrość filantropa wspierającego medycynę,edukację i sztukę. Posiadał niezwykły dar zjednywania ludzi i udowadniania im swej…

Moja Dania

Po roku 1945 polityka zagraniczna Danii była ukierunkowana na zachowanie neutralności. Radykalna zmiana nastąpiła w roku 1948. W kwietniu tego roku w Pradze miały miejsce dramatyczne wydarzenia- zagadkowa śmierć ministra spraw zagranicznych Jana Masaryka i przejęcie władzy przez Komunistyczną Partię Czechosłowacji pod kierownictwem Klementa…