30 września 2022

loader

Autor: Krzysztof Lubczyński

Krzysztof Lubczyński

Z ziemi polskiej do Danii

Po marcu 1968 jedną z „destynacji” emigracyjnych obywateli polskich żydowskiego pochodzenia była Dania. Ten fakt jest powszechnie znany, ale nie są powszechnie znane losy tychże emigrantów w kraju niezbyt odległym, ale słabo w Polsce znanym, nieco więc w związku z tym tajemniczym. Bogusława Sochańska, była dyrektorka Duńskiego…

Historyczna panorama kaukaska

Już w przedmowie do polskiego przekładu tego tomu autorstwa samego tłumacza włączają się emocje. Bo choć „Orientalizm po rosyjsku” dotyczy odległej w końcu historii, to pojawiają się nawiązania do aktualnej sytuacji, jaką jest wojnarosyjsko-ukraińska. Tłumacz ostro polemizuje z autorem książki rosyjskiego autora Michaiła Chodarkowskiego…

Wyboista droga polskiej nowoczesności

Są tacy radykalni krytycy tradycyjnej polskości, którzy uważają, choć niekoniecznie wyrażają to expressis verbis, że Polska tak naprawdę nigdy dotąd nie osiągnęła fazy nowoczesności. Może nieco upraszczam zagadnienie, ale coś jest na rzeczy. Albowiem to że Polska miała i ma ponadprzeciętne, w Europie rzadkie, kłopoty z nowoczesnością, jest konstatacją…

Bigos tygodniowy

W Polsce, kraju węgla – nie można nabyć węgla. W Polsce, kraju buraków cukrowych – cukier znika z półek sklepowych, a jego cena rośnie horrendalnie. Reżim PiS dołączył do galerii rządów, które gdyby rządziłyby na Saharze, zabrakłoby piasku. Dowcip stary? Ale jary i aktualny. Propisowskie…

Tadeusz Borowski jako bohater literacki

Przystępując do pisania o powieści Bohdana Urbankowskiego, nie sposób uczynić to z pominięciem bardzo bogatego, obfitego też liczebnie dorobku pisarskiego tego autora. Urodzony w 1943 roku pisarz został ostatnio uhonorowany nagrodą Pana Cogito, ale to nie pierwsza jego ważna nagroda, acz ostatnia w długim już szeregu. Poeta,…

„Gotyk” straszny i wiecznie żywy

Większość widzów filmowych i liczni czytelnicy literatury na ogół nie zdaje sobie sprawy z tego, że oglądają lub czytają utwory inspirowane poetyką „gotycyzmu”. Ta świadomość nie zawsze jest być może udziałem ich twórców, ponieważ „gotycyzm” w trakcie ponad 250 lat swojego istnienia przeniknął do kultury…

Wielka miłość Eleny Poniatowskiej

Wybitna meksykańska pisarka i reportażystka, wywodząca się z królewskiego rodu Poniatowskich. Stawiana w jednym rzędzie z Gabrielem Garcia Marquezem, Mario Vargas Llosa oraz Carlosem Fuentesem, z którymi się przyjaźniła. W 2013 roku za swój dorobek została uhonorowana nagrodą Cervantesa, nazywaną hispanojęzycznym Noblem. Rodzice Poniatowskiej…

Bigos tygodniowy

„Wyngiel przywieźli, wyngiel je we wsi..” – wołała wieśniaczka w „Misiu” Barei. Kto mógł przypuszczać, że ta scena znów nabierze aktualności? Jeszcze zupełnie niedawno pan prezydęt Du wykrzykiwał, że Polska z węgla nie zrezygnuje i ma tego czarnego złota na dwieście lat. A tu węgla nie ma i rząd szuka go po całym…

Mistyk polskiego patriotyzmu

„Książka ta jest opowieścią o polskich artystach drugiej połowy XIX wieku, którym wypadło żyć i tworzyć w austriackim kraju koronnym zwanym Królestwem Galicji i Lodomerii (…). Utalentowani chłopcy z podupadłych dworków szlacheckich wyruszali do Lwowa, Krakowa, Wiednia, Monachium, Drezna, Paryża, by kształcić się i zdobywać…

Gdzie się podziała Marta Kwaśnicka?

Podejrzewam, że mogą się znaleźć wśród lewicowych czy lewicujących czytelników „Dziennika Trybuna” tacy, którym nie spodoba się przychylna opinia o książce wyrastającej z gleby konserwatywno-prawicowej. Uważam jednak, że w sztuce, a do niej należy literatura, stosowanie w ocenie kryteriów ideologicznych i politycznych zaprzecza sensom wszelkich idei artystycznych.…