4 października 2023

loader

Biznes usiłuje udawać, że jest dobry

fot. Unsplash

63 proc. największych firm w Polsce przygotowuje specjalne raporty poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju (ESG), a 17 proc. przedsiębiorstw uwzględnia te kwestie w swoich raportach rocznych – wskazała firma doradcza KPMG w Polsce.

Z publikacji KPMG „Badanie raportowania zrównoważonego rozwoju. Sprawozdawczość w dobie nowych przepisów” wynika, że w Polsce coraz większa liczba firm raportuje swoją aktywność w zakresie zrównoważonego rozwoju.

„63 proc. największych firm w Polsce przygotowuje osobny, dedykowany tematyce ESG raport, a 17 proc. przedsiębiorstw uwzględnia kwestie ESG w swoich raportach rocznych” – zauważyli autorzy badania. Od 2020 r. odsetek takich firm wzrósł o 7 p.p. Zakres raportowanych informacji – jak dodano – wskazuje jednak, że firmy mają jeszcze wiele do zrobienia, aby zaraportować przynajmniej minimum wymagane przez wchodzącą w najbliższych latach dyrektywę CSRD.

Zgodnie z informacją KPMG 81 proc. badanych firm z Polski raportuje przynajmniej podstawowe zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju. W przypadku krajów Europy Zachodniej odsetek ten 85 proc., a w Ameryce Północnej – 97 proc. Przypomniano, że dyrektywa CSRD wprowadza też nowe, jednolite standardy raportowania ESRS, obowiązek raportowania zgodnie z nimi będzie dotyczył raportów za 2024 r. (dla firm zatrudniających powyżej 500 pracowników) i za 2025 r. dla wszystkich dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Zwrócono uwagę, że w Polsce „zaledwie 9 proc. badanych firm zaczęło integrować dane finansowe i niefinansowe, jednak nie są to zintegrowane raporty finansowe i ESG w rozumieniu regulatora”. Podobna sytuacja jest w całej Europie – w krajach Europy Zachodniej raportowanie zintegrowane stosuje 14 proc. badanych firm, a 15 proc. w krajach Europy Wschodniej.

Eksperci KPMG wyjaśnili, że w Polsce ogólnie przyjętym i podstawowym standardem raportowania jest GRI (Global Reporting Initiative). 45 proc. firm korzysta w swoich raportach z tego standardu. Zgodnie z raportem, dwa lata temu co dziesiąta firma wskazywała na taki sposób raportowania, co wynikało z faktu, że ustawa o rachunkowości dawała firmom dowolność w stosowaniu ram raportowania, jak również możliwość ustalania własnej polityki raportowej.

„To powodowało, że firmy często na początku drogi raportowej nie stosowały globalnych standardów, traktując je jako kolejny krok zaawansowania” – wskazała Iwona Galbierz-Sztrauch z KPMG w Polsce, cytowana we wtorkowej informacji. Według niej można się spodziewać, że wraz z wprowadzeniem unijnego standardu CSRD ujednolicenie podejścia firm do raportowania stanie się faktem. Dodała, że wymagane przez CSRD raportowanie szans i ryzyk klimatycznych oraz uwzględnienia kwestii środowiskowych w strategii biznesowej oraz wskaźników i mierników realizacji celów będzie w dużej mierze zbieżne z Rekomendacjami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Według badania w Polsce tylko co piąta firma uwzględnia wytyczne TCFD, co stanowi 12 punktów procentowych mniej w porównaniu z globalną grupą 100 największych przedsiębiorstw z 58 badanych krajów. „Dostosowanie do raportowania na poziomie szczegółowości wymaganym przez CSRD będzie wymagać od polskich przedsiębiorstw szeregu zmian na poziomie strategicznym, procesowym oraz przyjętych rozwiązań metodologicznych i systemowych”– oceniła Galbierz-Sztrauch.

W publikacji zwrócono uwagę, że nowa regulacja CSRD wprowadza obowiązek formalnego audytowania i potwierdzenia raportowanych danych. W ocenie ekspertów KPMG będzie to duża zmiana dla całego rynku oraz wyzwanie dla firm w zakresie ujednolicenia i wiarygodności danych. Obecnie formalne potwierdzenie danych zawartych w raporcie jest w Polsce rzadkością. Tylko 12 proc. firm zdecydowało się na tego typu działanie.

Przypomniano, że Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) stworzyła listę 17 głównych celów (SDG) oraz związanych z nimi zadań odnoszących się do globalnych zmian środowiskowych na świecie, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Celami, do których firmy odwołują się najczęściej w swoich działaniach są: godna praca i wzrost gospodarczy (72 proc.), działania w dziedzinie klimatu (63 proc.) oraz odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (58 proc.). „Niespełna jedna trzecia analizowanych firm w Polsce łączy w raportach swoją politykę i działania ESG z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Jak wskazano, 61 proc. przedsiębiorstw na świecie raportuje wyłącznie pozytywny aspekt, jedna dziesiąta uwzględnia negatywny wpływ na cele zrównoważonego rozwoju. „W Polsce firmy nie raportują swojego pozytywnego i negatywnego wpływu w obszarze Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Tylko 6 proc. badanych firm identyfikuje cele szczegółowe dostosowane do ich biznesu i branży” – wskazano. Informowanie o negatywnym wpływie jest już wymagane dyrektywami np. SFDR dla rynku finansowego czy Taksonomii UE inwestycji zrównoważonych – jednak nie jest ujednolicone z analizą realizacji celów SDG. Badanie również pokazuje, że większość firm raportuje wobec konkretnych SDG, a 10 proc. wobec wszystkich 17.

Z kolei 44 proc. badanych firm w Polsce identyfikuje i raportuje tematy istotne dla ich działalności. Jak wyjaśnili eksperci, pokazuje to, na ile obszar ESG w danej firmie jest powiązany z modelem biznesowym firmy. 47 proc. europejskich przedsiębiorstw uznaje czynnik społeczny za ryzykowny dla ich przedsiębiorstw, a jego raportowanie często przyjmuje formę opisową, a nie przedstawia danych ilościowych.

pwr/pap

Redakcja

Poprzedni

Chinese Pipa X Egyptian Oud: Chordophones Play in Harmony

Następny

Amazon idzie na wojnę ze związkowcami