26 listopada 2022

loader

Bogaci wyszli z pandemii jeszcze bogatsi

Unsplash

Rynek dóbr luksusowych w Polsce był wart w 2021 r. blisko 30 mld zł, czyli więcej niż przed pandemią – wskazano w raporcie firmy doradczej KPMG. Najwięcej bardzo bogatych Polaków mieszka na Mazowszu, w Wielkopolsce i Małopolsce.

„Rośnie grono polskich konsumentów dóbr luksusowych, czyli przede wszystkim osób bogatych o zarobkach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie. W 2020 r. było ich 77 tys., czyli o 11,6 proc. więcej niż rok wcześniej” – wskazano w raporcie KPMG w Polsce pt. „Rynek dóbr luksusowych. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju”.

Polaków, którzy zarabiają rocznie powyżej 1 mln zł brutto, było ponad 35 tys. W 2021 roku rynek dóbr luksusowych w Polsce osiągnął wartość blisko 30 mld złotych. Wydatki konsumentów na produkty i usługi luksusowe okazały się wyższe niż przed pandemią, ale przyczynił się do tego wyłącznie jeden, największy segment – samochody premium i luksusowe.

Pandemia nie zatrzymała wzrostu liczby osób zamożnych oraz bogatych, które są kluczowymi odbiorcami rynku dóbr luksusowych. W 2020 r. w Polsce mieszkało 284 tys. osób zamożnych o dochodach powyżej 20 tys. zł miesięcznie – o 7 proc. więcej niż w 2019 r., a ich łączne dochody były wyższe o 15,1 proc. rdr i wyniosły 201 mld zł. Liczba osób bogatych, o dochodach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie, wzrosła o 11,6 proc., do 77,1 tys. Przeciętne zarobki w tej grupie wyniosły prawie 134 tys. zł miesięcznie, co oznacza, że dochody osób bogatych rozliczających się w Polsce w całym 2020 roku wyniosły 124 mld zł i były o 20 proc. wyższe niż w 2019 r.

Grupą docelową dla firm z branży dóbr luksusowych są też „osoby bardzo bogate” – w 2020 r. w Polsce mieszkało ponad 35 tys. zarabiających ponad 1 mln zł brutto rocznie, a ich łączne dochody wyniosły 92 mld zł. „Zarobki osób bardzo bogatych zwiększyły się o 23,8 proc. względem 2019 r., a liczebność tych osób powiększyła się o 10,3 proc.” – podano. Miesięcznie osoby bardzo bogate zarabiały średnio 216 tys. zł.

Najwięcej bardzo bogatych Polaków mieszkało w 2020 r. na Mazowszu (8,16 tys.), w Wielkopolsce (4,19 tys.) i Małopolsce (3,19 tys.). Z kolei w województwie kujawsko-pomorskim wzrost liczby podatników o dochodach brutto przekraczających 1 mln zł rocznie był najwyższy i wyniósł 97,1 proc. wobec 2019 r.

Na koniec 2020 r. w Polsce mieszkało ponad 149 tys. osób zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto wynosi minimum 1 mln dol. Tylko w okresie od roku 2019 do 2020 liczba HNWI w Polsce zwiększyła się o 14,6 tys. osób” – wskazano. Dodano, że ponad 91 proc. milionerów w Polsce dysponuje majątkiem 1-5 mln dol. Polska w bezwzględnej liczbie HNWI wyprzedza takie kraje jak Portugalia, Finlandia, Grecja oraz Czechy. W czołówce państw europejskich z największą liczbą HNWI po raz pierwszy Niemcy z liczbą ponad 2,9 mln HNWI wyprzedziły Wielką Brytanię oraz Francję (po 2,5 mln).

Z kolei na koniec 2021 r. suma majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła 2 802 mld zł – wzrost o 9 proc. względem 2020 r. Dodano, że wartość zobowiązań wyniosła 860 mld zł, o 5 proc. więcej niż przed rokiem. ”Dynamika zadłużenia okazała się mniejsza niż wzrost wartości aktywów, co przełożyło się na wzrost różnicy między tymi kwotami. Wartość aktywów netto gospodarstw domowych powiększyła się o 190 mld zł, czyli 11 proc. w 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

Po załamaniu sprzedaży w 2020 r. kolejny rok był czasem odbudowy na rynku dóbr luksusowych. W 2021 r. cały rynek dóbr luksusowych w Polsce był wart prawie 30 mld zł. Dobre wyniki sprzedażowe samochodów premium i luksusowych zrekompensowały wciąż gorsze niż przed pandemią wyniki innych segmentów. Ten największy segment, który okazał się najbardziej odporny na skutki pandemii w 2020 r., w 2021 r. osiągnął 25,3-proc. wzrost wartości do poziomu 20,5 mld zł.

Analitycy wskazali, że tylko segment samochodów marek premium i luksusowych przekroczył poziom z 2019 r. Oprócz branży motoryzacyjnej najlepiej radzi sobie segment alkoholi, którego wartość w 2021 r. wyniosła 1,2 mld zł i który prawdopodobnie już w 2022 r. osiągnie wartość sprzedaży sprzed załamania rynku.

Rynek luksusowej odzieży i akcesoriów w 2021 r. powiększył się natomiast o 418 mln zł (16,6 proc. rok do roku), do 2,9 mld zł, tym samym odrabiając dużą część spadków odnotowanych w pierwszym roku pandemii. Prognozy wskazują, że odbuduje on swoją rekordową wartość z 2019 r. (3,1 mld zł) w 2023 r. Z kolei wartość segmentu luksusowej biżuterii i zegarków wyniosła w 2021 r. 493 mln zł i była wyższa o 15 proc. niż w 2020 r. Zwrócono uwagę, że w ubiegłym roku sprzedaż luksusowych zegarków niemal powróciła do poziomu sprzed pandemii – wyniosła 224 mln zł.

Rynek luksusowych usług hotelarskich i SPA w 2020 r. stracił dwie trzecie wartości. Dlatego 13,1-proc. wzrost osiągnięty rok później nie jest imponujący. W 2021 r. branża była przeszło o połowę mniejsza niż przed pandemią, a jej wartość sięgnęła 576 mln zł.

Andrzej Marczak z KPMG Polska wskazał na zwiększone zainteresowanie dobrami luksusowymi, jako lokatą kapitału czy inwestycją. „Jest to szczególnie widoczne w kategoriach takich jak: nieruchomości, samochody czy luksusowa biżuteria” – zauważył.


pwr/pap

Redakcja

Poprzedni

Bitwa o Teatr Rozmaitości

Następny

Wielkie żarcie w PRL