Gospodarka 48 godzin

Mniej wolności w Polsce

Nie udało się polepszyć ani nawet utrzymać pozycji Polski w Indeksie Wolności Gospodarczej 2019 Heritage Foundation i Wall Street Journal, zaprezentowanym przez WEI. Tegoroczny wskaźnik dla naszego kraju wyniósł 67,8 pkt, co plasuje nasz kraj dopiero na 46 miejscu w rankingu światowym i odległej 23 pozycji w zestawieniu regionalnym. Według autorów tegorocznej edycji, Polska pozostaje w grupie państw „umiarkowanie wolnych”. Sumaryczny wskaźnik Polski pogorszył się o 0,7 pkt, w stosunku do poprzedniego roku. Spadek wynika w głównej mierze z pogorszenia skuteczności sądów pod panowaniem PiS (-12,6), polityki monetarnej (-2,9) i pogarszających się, za sprawą działań rządu, warunków dla biznesu (-1,8). i niższego odczytu w zakresie obciążeń podatkowych (-1,0). Pozycji Polski nie zdołały poprawić lepsze notowania w kategoriach: fiskalizm (+4,9) oraz inwestycje (+5,0). Wśród krajów europejskich w czołówce plasują się: Szwajcaria, Irlandia, Wielka Brytania, Islandia, Holandia, Dania. W rankingu porównano 44 kraje Europy. Ocena naszego kraju jest niższa od regionalnej średniej (68,6 pkt), ale za to powyżej średniej ogólnoświatowej (60,8 pkt). W Europie jest 5 gospodarek o bardzo ograniczonej wolności gospodarczej („mostly unfree”). Podobnie jak w zeszłym roku, autorzy indeksu nie odnotowali na naszym kontynencie gospodarek, gdzie wolność jest tłumiona („repressed”). Analizowana jako całość, Europa zmaga się z wysokimi obciążeniami podatkowymi i kosztami pracy oraz problemami w zarządzaniu finansami publicznymi i rosnącym długiem w wielu krajach regionu. Do głównych wyzwań stojących przed państwami Starego Kontynentu można zaliczyć także istniejące bariery administracyjne, które zakłócają wymianę handlową. W czołówce światowej rankingu, jako kraje w pełni wolne gospodarczo, znajdują się niezmiennie: Hong Kong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria oraz Australia, co jednocześnie plasuje je w czołówce najbogatszych państw na świecie. Jak widać, w tej czołówce nie ma Stanów Zjednoczonych. W badaniu brano pod uwagę 180 państw.

Płace ciągną nas na zachód

Około 780 tys. Polaków mieszka w Niemczech. Najczęstszym czynnikiem, który przyciąga nas do pobytu w tym kraju są wyższe zarobki. Tam najniższa pensja jaką mogą otrzymać obecnie zatrudnieni, pracujący w pełnym wymiarze godzin, wynosi 1 536 euro (czyli około 6 604 zł) miesięcznie. W Polsce aktualna płaca minimalna to 2 100 zł brutto.