3 lipca 2022

loader

Gospodarka 48 godzin

Aktywny jubilat
65 lat temu, dokładnie 21 lipca 1955 o godzinie 16:00 został otwarty Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Przez te 65 lat Pałac był świadkiem najważniejszych dla Polski wydarzeń. Od lat jest ikoną stolicy i najbardziej rozpoznawalnym miejscem w Polsce. Przez lata, każdy ważny gość, przybywający do Warszawy zwiedzał PKiN. Obecnie duża część turystów rozpoczyna właśnie od Pałacu Kultury i Nauki zwiedzanie Warszawy – i planuje z Tarasu Widokowego trasę wycieczki. Pałac to wciąż miejsce tętniące życiem. W 2007 roku Pałac Kultury i Nauki stał się zabytkiem, co nastąpiło za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie znaczy to jednak, że nie nadąża za duchem czasu.

Na razie bez fuzji
Nie doszło do połączenia Fiata-Chryslera (grupa FCA) z Peugeotem i Citroenem (grupa PSA). O odłożeniu fuzji zdecydowała Komisja Europejska. Procedura postępowania w sprawie fuzji zostanie wznowiona wtedy, kiedy obie firmy uzupełnią dokumentację. Chodzi zwłaszcza o analizy, jak ewentualne połączenie FCA i PSA wpłynie na rynek niewielkich vanów w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Decyzja KE w sprawie połączenia koncernów miała zapaść w listopadzie bieżącego roku, ale procedura się wydłuży i do ewentualnej fuzji na pewno nie dojdzie w tym roku. Koncern powstały w wyniku połączenia grup FCA i PSA miał się nazywać Stellantis. Fuzja ma spowodować, że w jednej ogromnej grupie motoryzacyjnej wytwarzane będą samochody marek Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ferrari, Maserati, Peugeot, Citroën, Opel i Vauxhall.

Rząd naruszył prawo
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ogłosił wyrok, w którym stwierdził, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej naruszył szereg przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w sprawie uchodźców ubiegających się o ochronę międzynarodową na granicy w Terespolu. Sprawa – rozpatrywana wspólnie z dwiema podobnymi skargami – dotyczyła wielokrotnej odmowy wpuszczenia przez Straż Graniczną na teren Polski M.K., obywatela Czeczenii, który wraz z żoną i trójką dzieci chciał ubiegać się o udzielenie mu pomocy międzynarodowej. Straż Graniczna konsekwentnie, około 30 razy odsyłała rodzinę z powrotem do białoruskiego Brześcia, mimo że ci jasno wskazywali, że przekraczają granicę w celu uzyskania pomocy międzynarodowej oraz że uciekają przed prześladowaniami na terenie Czeczenii. M.K. kilka razy przedstawiał nawet funkcjonariuszom wniosek o udzielenie rodzinie międzynarodowej ochrony na piśmie. Najpierw, 8 czerwca 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka udzielił M.K. ochrony w postaci środka tymczasowego, który zakazywał administracji rządowej usuwania jego i jego rodziny z terytorium RP na Białoruś. Mimo tego M.K. został tego samego dnia deportowany na teren Białorusi. Strasburski Trybunał uznał, że polski rząd naruszył postanowienia artykułu 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ustanawiającego zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania a także art. 4 Protokołu nr 4, ustanawiającego zakaz zbiorowej deportacji cudzoziemców. Dodatkowo, Trybunał uznał, że polski rząd dopuścił się złamania art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego).

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Unia Europejska z podbitym okiem

Następny

Władza nawet nie udaje sprzeciwu wobec Nord Stream 2

Zostaw komentarz