Gospodarka 48 godzin

Przez różowe okulary

Rząd PiS z bardzo dużym optymizmem patrzy w przyszłość. Uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 przedstawia nader pozytywną prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych. Rząd cieszy się, że w 2018 r. tempo wzrostu produktu krajowego brutto przyspieszyło do 5,1 proc. i było najwyższe od 2007 r. Polska była jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE i zdaniem rządu, w kolejnych latach pozostanie pod tym względem w czołówce. W 2019 r. oczekiwane jest „stosunkowo łagodne” spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 4 proc., w następnym roku PKB wzrośnie realnie o 3,7 proc., a w 2021 r. i 2022 r. odpowiednio o 3,4 proc. i 3,3 proc. Rząd przewiduje, że do 2022 r. oczekiwane jest dalsze systematyczne zmniejszanie stopy bezrobocia. W 2019 r. stopa bezrobocia spadnie do 3,6 proc., a w 2020 r. do 3,3 proc.
Pomimo wysokiego tempa wzrostu konsumpcji prywatnej, inflacja w gospodarce w 2018 r. pozostała na niskim poziomie. Zdaniem rządu, ceny towarów i usług konsumpcyjnych były średnio zaledwie o 1,6 proc. wyższe niż rok wcześniej!. Deficyt strukturalny ukształtował się na poziomie 1,2 proc. PKB, czyli o 0,6 pkt. proc. niższym niż w roku poprzednim. Redukcji deficytu sprzyjały działania uszczelniające system podatkowy, jak również dobra sytuacja makroekonomiczna. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB obniżył się zaś do 48,9 proc. W horyzoncie finansowym państwa do 2022 r. rząd planuje dalszą redukcję deficytu (w co dość trudno uwierzyć).
W przyszłym roku rząd oczekuje nadwyżki w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, ale będzie mieć ona charakter wyłącznie statystyczny, wynikający z faktu, że opłata przekształceniowa od środków przenoszonych z OFE na indywidualne konta emerytalne, która realnie jest rozłożona na lata 2020-2021, według unijnej metodologii zostanie uwzględniona w całości w jednym roku. Dodatkowo, w 2020 r. na wzrost dochodów wpłyną jednorazowe dochody z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Powiew nowoczesności

36 produktów, 11 usług, 6 innowacji i 2 gminy – to grono, które zdobyło nominacje w tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska”. Jego organizatorzy oceniają, że wśród nominowanych jest sporo nowoczesnych rozwiązań, takich jak diagnostyka genetyczna, metoda wczesnego odmetanowania pokładów węgla czy sztuczny układ pokarmowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *