25 września 2022

loader

Niewykształcony nie oszczędza

Unsplash

Ponad połowa Polaków, 54 proc., uważa, że w obecnej sytuacji gospodarczej warto oszczędzać – pokazują wyniki badania, przeprowadzonego przez Kantar Public.

„Ponad połowa Polaków (54 proc.) uważa, że w obecnej sytuacji gospodarczej warto oszczędzać, z czego 12 proc. zdecydowanie tak twierdzi, a 42 proc. – raczej. Niemal jedna trzecia (32 proc.) respondentów jest przeciwnego zdania – 23 proc. twierdzi, że raczej nie warto oszczędzać, a 9 proc. z nich uważa, że zdecydowanie nie warto tego robić. Zdania na ten temat nie ma 14 proc. badanych” – pokazują opublikowane we wtorek wyniki badania, przeprowadzonego przez Kantar Public.

Z ankiety wynika, że do oszczędzania w czasie obecnej sytuacji częściej skłonne są kobiety (55 proc.), młodsi badani w wieku 15-19 lat (60 proc.), z wykształceniem wyższym (60 proc.), mieszkający w miastach pow. 500 tys. mieszkańców (61 proc.), wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (71 proc.). Z kolei powodów do oszczędzania najczęściej nie widzą badani z wykształceniem podstawowym (40 proc.), w ogóle niezainteresowani polityką (39 proc.) i wyborcy Koalicji Polskiej (45 proc.). Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej powodów do oszczędzania nie dostrzega 35 proc. badanych.

„Połowa Polaków (50 proc.) uważa, że biorąc pod uwagę ogólny stan gospodarki, mamy obecnie zły czas na kupowanie dóbr trwałego użytku, z czego 36 proc. badanych uważa, że jest to zdecydowanie zły czas, a 14 proc. uważa, że jest to raczej zły czas” – stwierdzono w informacji prasowej, dotyczącej wyników badania.

Wskazano w niej, że przeciwnego zdania jest 30 proc. respondentów, z czego 3 proc. sądzi, że to zdecydowanie dobry czas na takie zakupy, a ponad jedna czwarta badanych (27 proc.) twierdzi, że – raczej dobry czas. Jedna piąta respondentów (20 proc.) miała trudności z odpowiedzią na to pytanie.

„Obecną sytuację jako złą na zakup dóbr trwałego użytku częściej oceniają kobiety (53 proc.), badani w wieku 30-39 lat (59 proc.), z podstawowym wykształceniem (55 proc.), głosujący na Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni (70 proc.). Chętni do zakupów obecnie są częściej mężczyźni (34 proc.), młodsi badani w wieku 15-19 lat (34 proc.), z wykształceniem wyższym (35 proc.), bardzo zainteresowani polityką (53 proc.), głosujący na Prawo i Sprawiedliwość (49 proc.)” – podano w informacji prasowej Kantar Public.

Badanie przeprowadzono 15-20 lipca br. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1015 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

tr/pap

Redakcja

Poprzedni

Księgowi z innej epoki

Następny

Falowanie i spadanie