Pożegnanie

Przemówienie na pogrzebie przewodniczącego stowarzyszenia „Dom Polski” Wiesława Klimczaka, wygłoszone przez prof. Logina Pastusiaka, przewodniczącego Rady Programowej stowarzyszenia „Dom Polski”, Cmentarz Powązkowski, Warszawa, 14 lutego 2019 r.

Żegnamy dziś człowieka, który zapisał się w pamięci nie tylko wielu ludzi, ale swoją działalnością znalazł trwałe miejsce w społeczno-politycznej historii naszego kraju.

Wiesława poznałem w połowie lat 1950-tych, gdy byłem studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowaliśmy razem w Związku Studentów Polskich. On był szefem a ja szeregowym członkiem.
W następnych latach obserwowałem niebywałą wszechstronną działalność Wiesława na szczeblu krajowym zarówno dotycząca spraw polskich jak i zagranicznych.

W 1996 r. z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski”. Jak sam powiedział „tradycje tej organizacji nawiązują do spuścizny wielopokoleniowego dorobku Polaków kierujących się ideą racji stanu i polskich interesów wkomponowanych w ład, pokój i bezpieczeństwo społeczne”.

Stowarzyszenie „Dom Polski” nawiązywało do patriotycznej spuścizny i wielopokoleniowego dorobku organizacji i stowarzyszeń Polaków umacniających swoje miejsce w Europie. Nasze Stowarzyszenie dzięki inicjatywie Wiesława jako prezesa nawiązało współpracę z krajami Wschodu i Zachodu. Na Zachodzie były to przede wszystkim Niemcy m.in. Fundacja Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza i niemiecka Fundacja pod nazwą „Akademia Europejska”. Z inicjatywy Wiesława „Dom Polski” aktywnie uczestniczył w krajowym referendum akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej. To Wiesław również wniósł ogromne zasługi w rozwój współpracy z organizacjami i samorządami chińskimi.

Wśród tematów polityki historycznej jakimi zajmowało się Stowarzyszenie Dom Polski na uwagę zasługują sprawy Polonii zagranicznej zwłaszcza sprawy naszych rodaków ze wschodu.
Wiesław jako prezes naszego Stowarzyszenia duża wagę przywiązywał do działalności wydawniczej. Dzięki jego inicjatywie i niestrudzonym wysiłkom systematycznie ukazywał się nie tylko biuletyn informacyjny, ale także „Zeszyty Europejskie”, informator p.t. „Polska-Chiny, współpraca społeczna” oraz monografie.

Drogi Wiesławie,

nie ma Ciebie wśród żywych, ale pozostajesz żywy w naszej pamięci. Żegnamy Ciebie dziś, ale nie rozstajemy się z Tobą w naszych wspomnieniach.