Żegnamy

KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO

Posła na Sejm II kadencji, radnego miasta Gdańsk, społecznika

Założyciela Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej,

Koleżanki i Koledzy
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej