Brzydkie słowo na „Pe”

Kobiecie, która na biurze pana posła Krzysztofa Czabańskiego z PiS napisała „PZPR”, policja i prokuratura postawiła zarzut „propagowania totalitarnego ustroju”.

 

Zapewne obie instytucje, zaczynające się też na „pe”, nie wiedziały, że pan poseł Czabański był prominentnym członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przez lat trzynaście lat. Od 1967 do 1980 roku. Wcześniej był prominentnym członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej. Zatem nie było to członkostwo przypadkowe, chwilowy epizod. Nie zapisał się do partii dla świętego spokoju, bo chciał być na przykład prezesem apolitycznej spółdzielni mleczarskiej.

W latach 1967–1981 pan poseł Czabański pracował jako reporter w czasopismach partyjnego koncernu RSW Prasa – Książka-Ruch. W „Sztandarze Młodych”, „Zarzewiu”, „Dookoła świata”, „Literaturze” i „Kulturze”, tej warszawskiej, prorządowej. Jak widać z powyższych dat, członkostwo w PZPR połączył z pracą dziennikarską. Zapewne PZPR nie było przeszkodą w jego dziennikarskiej karierze.

Podobnie czynił potem. W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W już w 1981 był redaktorem „Tygodnika Solidarność”, a po wprowadzeniu stanu wojennego publikował w prasie podziemnej: „Tygodniku Wojennym”, „Przeglądzie Wiadomości Agencyjnych”, „Vacacie”.

Dlatego można przypuszczać, że zatrzymana kobieta niczego nie propagowała, a jedynie informowała opinię publiczną i klientów biura poselskiego prominentnego posła PiS, bliskiego współpracownika pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, o historycznej przynależności pana posła.

Może też, jako osoba o poglądach zdecydowanie antykomunistycznych, porównując PiS z PZPR, chciała splugawić moralnie PiS?

Mogła też porównując PiS z PZPR dokonać aktu splugawienia PZPR.

Ciekawe też jaki zarzut postawiono by jej gdyby na biurze poselskim PiS umieściła napis „PO”?

Czy wówczas pan poseł Czabański poczułby się bardziej splugawiony porównaniem do Platformy Obywatelskiej niż do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej?

A jaki zarzut PiS-owska prokuratura postawiłaby osobie, która na biurze poselskim Platformy Obywatelskiej napisałaby „PiS” ?

Czy byłby to zarzut plugawienia jedynie słusznej Partii narodowo-katolickiej?

Wróćmy do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W ciągu jej historii przez jej szeregi przeszło około 12 milionów obywateli Polski Ludowej. W końcu lat siedemdziesiątych XX wieku liczyła PZPR prawie 3 miliony członkiń i członków.

I dlatego gdyby stawiać każdej osobie, która napisała, pisze obecnie i będzie pisać prokuratorski zarzut o propagowanie tym „totalitarnego ustroju”, to trzeba by postawić go od razu całej Polsce.
Zanim to nastąpi, ośmielam się postawić inny zarzut rządzącym elitom PiS. Zarzut, że ciągu trzech lat swego rządzenia rozpropagowali w prokuraturze i policji olbrzymie pokłady niezwykłej głupoty.