Dzięki!

Pragnę szczerze podzielić się radością, jaka towarzyszy człowiekowi, którego praca zostaje dostrzeżona i doceniona.

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej poinformowało mnie, iż chętnie widziałoby moją kandydaturę w tegorocznej edycji przyznawania nagrody im. Bolesława Prusa – w kategorii „Zielonego Prusa” – czyli wyróżnienia dla młodych dziennikarzy. Zapytano, czy nie miałabym nic przeciwko zgłoszeniu takiej kandydatury.
Podkreślam, że sama propozycja to dla mnie wielkie wyróżnienie, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie Kapituła i do kogo „Prusy” powędrują. Swoją pracę staram się wykonywać zawsze rzetelnie i z jak największym zaangażowaniem. Fakt, że Stowarzyszenie patrzy na nią okiem życzliwym i doceniającym, stanowi największą motywację i potwierdzenie tego, że zawód dziennikarza ma sens pomimo wielu bolączek, z którymi musi się mierzyć w erze cyfryzacji i nowych mediów.
O tychże bolączkach rozmawialiśmy zresztą podczas 4-dniowych warsztatów, które Dziennikarze RP zorganizowali razem z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych.
Nagrody im. Bolesława Prusa, od wielu lat są prestiżowym wyróżnieniem dziennikarzy, którzy poziomem i dorobkiem swej twórczości zasługują na to najwyższe uznanie.
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: kolegia redakcyjne prasy, radia, telewizji, prasowych portali internetowych, agencji prasowych i klubów twórczych stowarzyszeń dziennikarskich, Prezydium ZG SDRP, zarządy oddziałów SDRP, inne organizacje i stowarzyszenia dziennikarskie oraz indywidualnie dziennikarze.