2 grudnia 2023

loader

List otwarty Lewicy w sprawie walki z pandemią

Szanowny Panie Premierze!

W dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Nowa ustawa zapewnia dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników służby zdrowia zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19, czyli nie tylko lekarzy i pielęgniarek, ale także dla salowych, rehabilitantów, opiekunów medycznych, ratowników, kierowców karetek , diagnostów,techników RTG,pracowników sterylizacji,kucharek i ekip technicznych.

Ustawa jest korzystna także dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa delegowanych do pracy przy epidemii, którzy będą mieli prawo do 100 proc. uposażenia w przypadku kwarantanny lub izolacji w czasie walki z pandemią.

Dzięki tej ustawie, polskich lekarzy mogą szybciej, niż dotychczas, wspomóc polskojęzyczni lekarze z Ukrainy, Białorusi czy np. z Kazachstanu, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską i mają co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarze specjaliści.

Ustawa wydłuża terminu realizacji recepty na leki, które są obecnie nieodstępne, o 150 dni od dnia jej wystawienia.

Powierza tez koordynatorowi wojewódzkiemu ratownictwa medycznego oraz koordynatorowi krajowemu rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia do szpitala osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
Zwracamy się do Pana Premiera o nie blokowanie tej ustawy i o pilne spowodowanie jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

Na prośbę Pana Premiera posłowie i senatorowie Lewicy zrobili wszystko, by wesprzeć Prawo i Sprawiedliwość w procedowaniu tej ustawy, aby została uchwalona szybko i z korzyścią dla Polaków. Dlatego niezrozumiałe jest blokowanie przez Pana Premiera wejście tej ustawy w życie.
Przypominam, że dzisiaj – 9 listopada 2020 roku – mija 12 dzień od jej uchwalenia przez Sejm RP.

Panie Premierze – ta ustawa, to dobra ustawa dla polskiej służby zdrowia, polskich lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia w czasie pandemicznego kryzysu.

Ta ustawa jest dobra i oczekiwana przez Polaków Pracownicy służby zdrowia walczący z COVID-19 czekają na należne im podwyżki! Proszę nie blokować ich praw do wyższych wynagrodzeń!

W związku z powyższym, prosimy Pana Premiera o pilną odpowiedź na następujące pytania
1. Kiedy Rząd zamierza opublikować treść tej ustawy?
2. Czy są Panu Premierowi znane powody zwłoki czasowej w zakończeniu czynności opublikowania ustawy , o której szybkie wprowadzenie zabiegał Rząd i osobiście Pan Premier?.

Z wyrazami szacunku:
Jan Szopinski
wraz z Posłankami i Posłami Lewicy:
Rafał Adamczyk, Monika Falej, Przemysław Koperski, Katarzyna Kretkowska, Anita Kucharska-Dziedzic, Marcin Kulasek, Robert Kwiatkowski, Beata Maciejewska, Wanda Nowicka, Robert Obaz, Karolina Pawliczak, Małgorzata Prokop-Paczkowska, Marek Rutka , Joanna Senyszyn, Andrzej Szejna, Zdzisław Wolski

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Poprzedni

Wielka świąteczna smuta

Następny

Nie dla zadym 11 listopada!

Zostaw komentarz