PLL TOT: czas decyzji

Na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 sierpnia, została podjęta decyzja o przekazaniu stenogramów posiedzenia do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i premiera polskiego rządu, Mateusza Morawieckiego. Przyczyną tej decyzji były udokumentowane patologie w PLL LOT, które w swoich skutkach mogą być katastrofalne dla pracowników spółki i pasażerów. O pogarszającym się bezpieczeństwie lotów na posiedzeniu WRDS mówił między innymi przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych, Adam Rzeszot. Jego relacja była tak wstrząsająca, że uczestnicy posiedzenia wyrazili niepokój o bezpieczeństwo lotów samolotami LOT-u. Stąd też wniosek do postępowanie ABW i premiera. Stenogramy trafiły do ABW i premiera 4 września bieżącego roku. Od tamtego czasu minęły blisko 2 tygodnie i niestety wciąż nie ma reakcji służb i rządu. Dzieje się tak, chociaż kondycja PLL LOT jest coraz gorsza, awarii i usterek w samolotach jest coraz więcej, utrzymuje się wysoka skala opóźnionych i odwołanych lotów. Jednocześnie trwa brutalny mobbing wobec wielu pracowników PLL LOT, a tamtejsze związki zawodowe są zastraszane i regularnie atakowane przez zarząd. Na dodatek zarząd PLL LOT uparcie lekceważy rekomendacje Państwowej Inspekcji Pracy, która już kilka tygodni temu wskazała, że zarząd PLL LOT złamał prawo zwalniając dyscyplinarnie działaczkę związkową i masowo zatrudniając pracowników w ramach samozatrudnienia. W tej sytuacji ponownie apelujemy do premiera polskiego rządu: proszę ratować Polskie Linie Lotnicze LOT przed ich zarządem! PLL LOT zmierza ku katastrofie, a władza wciąż nie podejmuje żadnych działań naprawczych. Nasza Rada stanowczo domaga się interwencji i podkreśla, że odpowiedzialność za nielegalne i niebezpieczne działania firmy ponosi rząd.