Pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjąłem informację o śmierci

Michała Turkiewicza

Posła na Sejm IV kadencji
Radnego Rady Powiatu Lubańskiego
Prezesa Zarządu ZGiUK Sp. z o.o. Miasta Lubania
Wrażliwego, życzliwego Kolegi

Rodzinie, bliskim i współpracownikom składam wyrazy współczucia.

Włodzimierz Czarzasty
Wicemarszałek Sejmu