Pożegnanie

Ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci

Leszka Lachowieckiego

animatora życia kulturalnego i ideowego w Warszawie,
współzałożyciela Klubu Dyskusyjnego „Starówka”
i stowarzyszenia „Warszawa w Europie”,
wydawcy „Forum Klubowego”,
organizatora debat ideowych
i wystaw poświęconych historii społecznej stolicy
oraz dziejów polskiej socjaldemokracji.
Kolegi ze szkolnej ławki.

Rodzinie, bliskim i współpracownikom składam wyrazy współczucia.

Włodzimierz Czarzasty
Wicemarszałek Sejmu