Srebrna rewolucja – konferencja w Bydgoszczy

– W mijającej kadencji udało się zrobić wiele dla seniorów. Trzeba jednak tę pracę kontynuować – powiedziała Anna Mackiewicz kandydatka SLD-Lewicy Razem na prezydentkę Bydgoszczy. – Rozszerzę zakres usług opiekuńczych i zaproponuję radnym utworzenie drugiego publicznego zakładu opieki leczniczej z myślą oczywiście o osobach zależnych, starszych, które korzystając z tych usług, ale również z myślą o opiekunach – wyliczała polityczka lewicy.
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 1 października 2018 r., zaprezentowano założenia programu „Srebrna Rewolucja”.
W konferencji udział wzięli wiceprzewodnicząca SLD, kandydatka na urząd prezydenta Bydgoszczy Anna Mackiewicz; szef SLD w Bydgoszczy i województwie, radny i kandydat na radnego Rady Miasta Bydgoszczy Ireneusz Nitkiewicz; wiceprzewodniczący Rady Miasta, kandydat na radnego Kazimierz Drozd; sekretarz Rady Miejskiej SLD, kandydat na radnego Zbigniew Welenc
Sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD; kandydat na radnego Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasz Mokos; kandydatka na radną Sejmiku Wojewódzkiego Danuta Deja oraz kandydatka na radną Rady Miasta Bydgoszcz Teresa Nawrocka.

 

Srebrna rewolucja

Starzenie się społeczeństwa to jedno z najważniejszych wyzwań, które dzisiaj przed nami stoją. Musimy zapewnić seniorom godne warunki życia, w tym – aktywności społecznej, kulturalnej i ekonomicznej na miarę ich potrzeb i możliwości. Dzisiaj ludzie starsi często skazani są na bardzo niskie dochody i pozbawieni wsparcia w codziennym życiu. Chcemy to zmienić! Będziemy wspierać aktywność społeczną, rekreacyjną i sportową osób starszych. Mądrze rządzone gminy, powiaty i województwa mogą sprawić, by seniorzy żyli lepiej.

 

Proponujemy:

 

Karta Seniora.

Każda osoba, która ukończyła 60. rok życia, otrzyma kartę zniżek na usługi zdrowotne, rekreacyjne, edukacyjne i sportowe świadczone zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne, a także – darmowy dostęp do usług, za które z reguły pobierana jest opłata, jak zajęcia sportowe i rekreacyjne czy wydarzenia kulturalne.

 

Rada seniorów.

Każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta musi korzystać z mądrych rad i opinii przedstawicieli seniorów. Mogą oni opiniować nie tylko projekty, które dotyczą nich samych, ale także wiele innych spraw, dotyczących naszych gmin i miast. To seniorzy najlepiej znają miejsce, w którym spędzili swoje dzieciństwo, młodość i czas aktywności zawodowej. Będziemy czerpać z ich wiedzy i doświadczeń.

 

Osiedla wspomagane.

W wielu miastach istnieją osiedla, w których większość mieszkańców to seniorzy. Ułatwimy im codzienne życie. Na takich osiedlach utworzymy punkty, w których przez całą dobę dostępna będzie pomoc pielęgniarki oraz pracownika socjalnego.

 

Pomoc, gdy zagrożone jest życie.

Każdy mieszkaniec powyżej 65. roku życia będzie mógł wezwać pomoc medyczną, wykorzystując specjalny przycisk w swoim mieszkaniu. Naciśnięcie przycisku uruchomi głośnomówiące połączenie z pracownikiem medycznym i umożliwi natychmiastowe udzielenie pomocy potrzebującemu. Samorządy sfinansują wyposażenie seniorów w takie urządzenia i zorganizują skoncentrowany wokół niego system pomocy. Każda gmina musi zapewnić wszystkim osobom powyżej 60. roku życia specjalną kopertę, w której jej właściciel umieści najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych i danych osobowych. Umieszczenie koperty życia w łatwo dostępnym miejscu bardzo pomaga w przypadku interwencji pogotowia ratunkowego. Nierzadko ratuje życie.

 

Dobra opieka zdrowotna dla seniorów.

Przyjmiemy gminne programy zdrowotne dedykowane dla mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia. Będą one przewidywać bezpłatne badania dla tej grupy oraz inne działania profilaktyczne i edukacyjne. Seniorzy narażeni są najbardziej na różne schorzenia, a ich wczesne wykrycie dzięki badaniom zwiększa szansę długiego, komfortowego życia. W każdym powiecie musi powstać w szpitalu co najmniej jeden oddział geriatryczny.

 

Samorząd przyjazny aktywnym seniorom.

Będziemy wspierać aktywność społeczną, intelektualną, artystyczną, rekreacyjną i sportową osób starszych. Samorząd musi udostępniać bezpłatnie lokale na potrzeby organizacji zrzeszających seniorów, a także prowadzących działalność na ich rzecz oraz służyć im wszelką pomocą, w tym wspierać je finansowo. Klub seniora będzie dostępny blisko domu.

 

Darmowe przejazdy dla seniorów.

Wszyscy mieszkańcy powyżej 65. roku życia będą mieli prawo do darmowych przejazdów lokalną i regionalną komunikacją publiczną: autobusami, tramwajami, metrem, a także – kolejami regionalnymi. Takie rozwiązanie pomoże seniorom być aktywnym we wszystkich obszarach życia.