Swoboda myśli i działania

– Tylko my zadbamy o zdrowie, właściwą politykę klimatyczną, sprawne, świeckie i sprawiedliwe państwo, godną pracę i płacę oraz warunki do nauki i rozwoju w europejskiej wspólnocie – mówi Wiesław Bużem, lider Lewicy na liście do Sejmu w okręgu nr 23 w rozmowie z Ryszardem Zatorskim.

Czy lewicowy kandydat ma w tym starciu szansę?
– Rzeszów, gdzie się urodziłem, mieszkam od lat i aktywnie działam społecznie i gospodarczo, jest przykładem, że można pokonać nominatów Kaczyńskiego, mieć przewagę w radzie i decydować o przyszłości miasta, które innowacyjnie przoduje w wielu dziedzinach, a estetyka zachwyca każdego, kto tutaj przyjeżdża.

Samorząd to nie Sejm…

– W samorządzie jak w pigułce widać problemy każdego z nas. Dobre doświadczenia, dobre przykłady działania z tego poziomu można przenieść na krajowy wymiar. Patrzę na to z punktu widzenia radnego kilku kadencji, także od ćwierćwiecza kierującego firmą usługowo-szkoleniową, działacza spółdzielczości mieszkaniowej oraz politycznego lidera podkarpackich struktur socjaldemokratycznych jako przewodniczący Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Rzeszowie. Jako socjolog z kwalifikacjami z zakresu organizacji i zarządzania potrafię dobrze oceniać i diagnozować problemy istotne dla każdego mieszkańca.

Z jakim przesłaniem idzie Pan do Sejmu na czele lewicowej listy?

– Cele, które zamierzamy osiągnąć po wygranych wyborach, ukierunkowane są na przyszłość. Na poprawę życia wszystkich rodaków, nie tylko wybrańców jednej partii. Stawiamy na swobodę myśli i działania, na rozwój przedsiębiorczości i ułatwienia dla stwarzających miejsca pracy, aby wyeliminować bezrobocie, na bezpieczne, świeckie państwo, równe prawa dla wszystkich, gdzie kobiety na tych samych stanowiskach co mężczyźni będą opłacane podobnie, na nowoczesną bezpłatną edukację i opiekę wychowawczą od żłobka poczynając, na szkołę równych szans, bez przemocy i indoktrynacji ideologicznej, z dobrze opłacanymi i wykształconymi nauczycielami. Podwyżki otrzymają także pracownicy sektora publicznego. Bo inwestycja w edukację i naukę to szansa na przyjazne ludziom zmiany dziś i dla przyszłych pokoleń. Zadbamy o zdrowie obywateli i rozwój duchowy. Przywrócimy konstytucyjne prawo do zagwarantowania bezpłatnej nauki i bezpłatnego dostępu do dóbr kultury i usług zdrowotnych. Za czas choroby pracownicy otrzymają stuprocentowe wynagrodzenie. Leczenie nie może być warunkowane zasobnością portfela pacjentów, a leki stają się niedostępne, bo są za drogie. Te dla seniorów na receptę powinny być wszystkie za darmo, dla innych po 5 złotych. Chcemy, aby najniższa renta i emerytura były gwarantowane minimum na poziomie 1600 złotych i każdy senior, jeśli ma wolę, mógł nadal pracować zarobkowo, zachowując w pełni wysokość nabytych świadczeń.

Łączy nas przyszłość – przekonuje Lewica…

–To szczere i prawdziwe przesłanie. Tylko my zadbamy o zdrowie, właściwą politykę klimatyczną, sprawne, świeckie i sprawiedliwe państwo, godną pracę i płacę oraz warunki do nauki i rozwoju w europejskiej wspólnocie.

Wiesław Buż: Socjolog (organizacja i zarządzanie), wykształcanie wyższe. Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD. Dyplomowany członek rad nadzorczych, działacz spółdzielczy i gospodarczy. Był członkiem rad nadzorczych w firmach gospodarki komunalnej i spółdzielczości mieszkaniowej. Prowadzi firmę usługowo-szkoleniową. Radny Rzeszowa od trzech kadencji, obecnie wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. Aktywny także w komisjach tej rady: gospodarki komunalnej, mieszkalnictwa i ochrony środowiska, porządku publicznego i współpracy z samorządami osiedlowymi oraz sportu i turystyki. Przewodniczy komisji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki RBO udało się w Rzeszowie w kilku ostatnich latach zrealizować ponad 300 ważnych dla mieszkańców, wskazanych przez nich inwestycji. W parlamencie będzie wspierał inicjatywy na rzecz samorządów terytorialnych, gospodarki komunalnej, komunikacji, kształcenia, sportu, kultury i kontynuował dobrą współpracę ze spółdzielcami i samorządami.