Polskie łuki na aucie

Polski Związek Łuczniczy został w poniedziałek zawieszony w prawach członka Międzynarodowej Federacji Łuczniczej (World Archery) aż do odwołania. Decyzję podjęła Rada ds. Sprawiedliwości i Etyki, a zarząd World Archery jednomyślnie ją zaakceptował.

 

Powodem takiej decyzji jest nierespektowanie statutu związku przez jego obecny zarząd oraz nieprawidłowości przy wyborach delegatów na konwencje wojewódzkie. Jak wyjaśniono, PZŁucz pozostaje w zawieszeniu do momentu, w którym organizacja przeprowadzi nowe, demokratyczne i transparentne wybory do władz związku zgodnie z jego statutem oraz statutami okręgowych związków łuczniczych.

Zawieszenie polskiej federacji to pokłosie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów PZŁucz. W 2016 roku wyłoniono nowe władze związku, ale miesiąc przed wyborami Dolnośląski Związek Łuczniczy reprezentowany przez radcę prawnego Łukasza Klimczyka złożył skargę do ministra sportu Witolda Bańki na działalność PZŁucz. Chodziło o to, że zarząd związku podjął w lipcu 2016 uchwałę dotyczącą konwencji wojewódzkich, podczas których mieli zostać wybrani delegaci na zjazd (wyznaczano terminy, lokalizację i pełnomocników PZŁucz). Według skarżących zarząd naruszył statut, bo nie miał prawa narzucać tego okręgowym związkom sportowym. Okręgi mogą wybierać delegatów według swoich przepisów.

W piśmie do ministra wskazywano też na problem przyjęcia 30 nowych członków zwyczajnych PZŁucz, chociaż część z nich nie brała udziału w zawodach i nie posiadała licencji. Minister sportu wezwał władze PZŁucz do uchylenia uchwały. Przeprowadzona przez ministerstwo kontrola wykazała, że z 40 klubów, które przed wyborami zostały przyjęte w poczet członków PZŁucz, 15 nie spełniało wymogów ustawy o sporcie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił pogląd ministerstwa, ale na tym się skończyło.

Teraz wszelkie działania Polskiego Związku Łuczniczego będzie monitorowa niezależna, międzynarodowa firma audytorska. Od jej decyzji zależeć będzie powrót PZŁucz w szeregi członków World Archery – napisano w komunikacie światowej federacji. W obecnej sytuacji polscy łucznicy będą mogli startować tylko w zawodach, które nie wymagają rejestracji drużyny narodowej, m.in. w zawodach halowych. Zgłoszenia biało-czerwonych do cyklu oficjalnych imprez światowych i europejskich będą od teraz przyjmowane tylko w sytuacji, gdy dokona ich polskie ministerstwo sportu.

Powstały w 1927 roku Polski Związek Łuczniczy jest członkiem-założycielem Międzynarodowej Federacji Łuczniczej, noszącej dziś nazwę World Archery. Założyły ją w 1931 roku we Lwowie krajowe związki Polski, Czech, Francji, Węgier, Włoch, Szwecji oraz Stanów Zjednoczonych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *