Polskie łuki na aucie

Polski Związek Łuczniczy został w poniedziałek zawieszony w prawach członka Międzynarodowej Federacji Łuczniczej (World Archery) aż do odwołania. Decyzję podjęła Rada ds. Sprawiedliwości i Etyki, a zarząd World Archery jednomyślnie ją zaakceptował.

 

Powodem takiej decyzji jest nierespektowanie statutu związku przez jego obecny zarząd oraz nieprawidłowości przy wyborach delegatów na konwencje wojewódzkie. Jak wyjaśniono, PZŁucz pozostaje w zawieszeniu do momentu, w którym organizacja przeprowadzi nowe, demokratyczne i transparentne wybory do władz związku zgodnie z jego statutem oraz statutami okręgowych związków łuczniczych.

Zawieszenie polskiej federacji to pokłosie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów PZŁucz. W 2016 roku wyłoniono nowe władze związku, ale miesiąc przed wyborami Dolnośląski Związek Łuczniczy reprezentowany przez radcę prawnego Łukasza Klimczyka złożył skargę do ministra sportu Witolda Bańki na działalność PZŁucz. Chodziło o to, że zarząd związku podjął w lipcu 2016 uchwałę dotyczącą konwencji wojewódzkich, podczas których mieli zostać wybrani delegaci na zjazd (wyznaczano terminy, lokalizację i pełnomocników PZŁucz). Według skarżących zarząd naruszył statut, bo nie miał prawa narzucać tego okręgowym związkom sportowym. Okręgi mogą wybierać delegatów według swoich przepisów.

W piśmie do ministra wskazywano też na problem przyjęcia 30 nowych członków zwyczajnych PZŁucz, chociaż część z nich nie brała udziału w zawodach i nie posiadała licencji. Minister sportu wezwał władze PZŁucz do uchylenia uchwały. Przeprowadzona przez ministerstwo kontrola wykazała, że z 40 klubów, które przed wyborami zostały przyjęte w poczet członków PZŁucz, 15 nie spełniało wymogów ustawy o sporcie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił pogląd ministerstwa, ale na tym się skończyło.

Teraz wszelkie działania Polskiego Związku Łuczniczego będzie monitorowa niezależna, międzynarodowa firma audytorska. Od jej decyzji zależeć będzie powrót PZŁucz w szeregi członków World Archery – napisano w komunikacie światowej federacji. W obecnej sytuacji polscy łucznicy będą mogli startować tylko w zawodach, które nie wymagają rejestracji drużyny narodowej, m.in. w zawodach halowych. Zgłoszenia biało-czerwonych do cyklu oficjalnych imprez światowych i europejskich będą od teraz przyjmowane tylko w sytuacji, gdy dokona ich polskie ministerstwo sportu.

Powstały w 1927 roku Polski Związek Łuczniczy jest członkiem-założycielem Międzynarodowej Federacji Łuczniczej, noszącej dziś nazwę World Archery. Założyły ją w 1931 roku we Lwowie krajowe związki Polski, Czech, Francji, Węgier, Włoch, Szwecji oraz Stanów Zjednoczonych.