2 marca 2023

loader

Chiny nieustannie prowadzą proces otwarcia sektora usług

Nocny widok na Lujiazui, finansową dzielnicę Szanghaju. / fot. Chen Yuyu People's Daily Online

Artykuł partnerski

Rada Państwa ChRL zezwoliła ostatnio kolejnym sześciu miastom na uruchomienie kompleksowego pilotażowego programu dotyczącego otwarcia sektora usług. Wśród tych miast, znalazły między innymi Shenyang, Nanjing i Hangzhou, a liczba regionów pilotażowych wzrosła do 11.

Po wstępnym wdrożeniu programu pilotażowego w Pekinie w 2015 r. był to kolejny znaczący krok Chin w kierunku dalszego otwarcia chińskiego sektora usług.

Otwarcie sektora usług jest istotną częścią wysokiego poziomu otwarcia się Chin. W ostatnich latach sektor ten był świadkiem przyspieszonego rozwoju. Według wstępnych danych statystycznych wartość dodana tej gałęzi gospodarki stanowiła 52,8 proc. chińskiego PKB i przyczyniła się do 41,8 proc. wzrostu gospodarczego kraju w 2022 r.

Rozwój informacji internetowej i technologii cyfrowej przyspieszył podział pracy w globalnym sektorze usług, doprowadzając do rozwoju handlu usługami i skłaniając kapitał transgraniczny do inwestycji w sektor usługowy. Chiny aktywnie włączyły się do otwartej współpracy na globalnym rynku usług. Chiński handel usługami utrzymuje stabilny wzrost, a gałęzie usługowe stały się bardzo atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych.

Chiny podjęły zdecydowane i stałe kroki w celu otwarcia swojego sektora usług. Ostatnio chińskie Ministerstwo Handlu po raz kolejny wsparło szereg wzorcowych innowacji w usługach, związanych z własnością intelektualną, cyfryzacją usług publicznych, łańcuchami przemysłowymi, opieką zdrowotną oraz w firmach zajmujących się finansowaniem i wynajmem, dostarczając systematycznych i kompleksowych rozwiązań służących otwarciu odpowiednich branż.  Chiny pracują obecnie nad budową wysokiej jakości, wydajnym, nowym systemem przeznaczonym dla sektora usług i promują głęboką integrację nowoczesnych usług z zaawansowaną produkcją i nowoczesnym rolnictwem.

Ten nowy system nie tylko oznacza pojawienie się nowych form biznesowych w sektorze usług, ale także spowoduje, że nowe technologie i formy biznesowe zaczną unowocześniać inne branże. Chiny wprowadzają głębokie reformy poprzez otwarcie na wysokim szczeblu i wprowadzają świadczenie wysokiej jakości usług, które są bardziej profesjonalne, charakteryzują się wysoką jakością i zróżnicowaniem oraz pobudzają wewnętrzny impet chińskich podmiotów rynkowych i innowacje, jak również rozwijają nowe formy biznesowe w sektorze usług. Jednocześnie promując transgraniczny przepływ technologii, rozwiązań cyfrowych i kapitału, Chiny dążą do coraz większego udziału przemysłu krajowego w podziale pracy w globalnym łańcuchu wartości oraz osiągają unowocześnienie i optymalizację struktury przemysłowej.

Obecnie coraz więcej usług zdrowotnych, finansowych i opieki nad osobami starszymi oferują zagraniczne podmioty wchodzące na chiński rynek. Chiny eksportują również swoje usługi do innych krajów. Chiny są chętne do dzielenia się rezultatami swojego rozwoju gospodarczego z resztą świata. Dając przykład, jako druga co do wielkości gospodarka cyfrowa na świecie, Chiny aktywnie przyłączają się do międzynarodowej współpracy w zakresie gospodarki cyfrowej i dostosowują się do wysokich standardów regulujących międzynarodowe zasady w świecie cyfrowym. Otwarcie i integracja w sektorze gospodarki cyfrowej może przynieść lepszy rozwój chińskiemu przemysłowi cyfrowemu i wspierać głęboką integrację gospodarki cyfrowej z gospodarką realną.

W przyszłości Chiny jeszcze mocniej zintensyfikują swoje wysiłki na rzecz otwarcia sektora usług, zwiększenia otwarcia na podstawie zasady, regulacje, zarządzanie i standardy, co z powoduje, że sektor usługowy stanie się bardziej otwarty, przejrzysty i charakteryzował będzie się większym stopniem integracji.

Redakcja

Poprzedni

Liczba urządzeń mobilnego Internetu Rzeczy osiągnęła w Chinach 1,84 mld