3 grudnia 2023

loader

Rozwój jest głównym kluczem do rozwiązania problemu ubóstwa

Zmniejszanie ubóstwa to problem ogólnoświatowy, a eliminacja biedy jest ważnym zadaniem stojącym przed krajami rozwijającymi się. Zorganizowane i zaplanowane w Chinach działania mające na celu zmniejszanie ubóstwa i rozwój na dużą skalę, a zwłaszcza wdrażanie ukierunkowanej strategii w tej sprawie, wkroczyły na ścieżkę o cechach chińskich, dostarczyły chińskiej mądrości światu oraz zostały powszechnie uznane przez społeczność międzynarodową.

Przewodniczący Chin Xi Jinping 22 listopada 2020 roku wziął udział w drugiej fazie 15. Szczytu G20, które odbyło się w trybie wideokonferencji. Zaprezentował on swoje poglądy na temat zrównoważonego rozwoju i podkreślił, że „rozwój jest głównym kluczem do rozwiązania problemu ubóstwa”.
Prowincja Guizhou ogłosiła 23 listopada bieżącego roku, że ​​dziewięć ostatnich zubożałych powiatów zostanie usuniętych z listy regionów najbardziej ubogich. Oznacza to, że na liście nie ma już żadnych powiatów w Chinach.
Chińskie doświadczenia i praktyka to wielki sukces w historii zmniejszania ubóstwa, co daje pewność i siłę w ograniczaniu biedy na świecie. 
Światowa gospodarka dotknięta epidemią znajduje się na skraju recesji. Według prognozy Banku Światowego, w 2020 roku światowy wskaźnik skrajnego ubóstwa wzrośnie po raz pierwszy od 20 lat, a 150 milionów ludzi na całym świecie powróci do ubóstwa z powodu epidemii. Jak zrównoważyć trzy zadania: walkę z epidemią, stabilizowania gospodarki i ochrony środków do życia ludzi? Jak promować realizację globalnego celu redukcji ubóstwa? To drażliwy problem, przed którym stoi społeczność międzynarodowa.
W obliczu trudnej sytuacji Xi Jinping podkreślił, że program rozwoju powinien zająć bardziej znaczące miejsce w globalnej koordynacji makroekonomicznej i przedstawił trzy propozycje, w tym „przestrzeganie koncepcji priorytetowego rozwoju”, „podjęcie wszechstronnych i wyważonych środków politycznych” oraz „stworzenie zdrowego międzynarodowego środowiska gospodarczego”. Te spostrzeżenia, zawierające chińskie doświadczenia, obserwacje i myślenie, stanowią dobrą strategię rozwiązania globalnego dylematu rozwojowego.
Im więcej trudności i wyzwań napotykamy, tym bardziej musimy uchwycić kierunek rozwoju – to rdzeń chińskiej reformy i otwarcia od ponad 40 lat. Niezależnie od tego, czy chodzi o walkę z epidemią, wspieranie ożywienia społecznego i gospodarczego, czy też nieustanne promowanie zmniejszania ubóstwa, partia rządząca Chin zawsze nalegała na stawianie ludzi w centrum, pozwalając, aby wyniki rozwoju kraju przynosiły korzyści, a tym samym zasadniczo zapewniając ciągłą poprawę życia i dobrobytu.
W przypadku innych krajów rozwijających się, jeśli przyjmą Agendę Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 jako ideę przewodnią, wzmocnią zaufanie do rozwoju i skupią się na środkach do życia i dobrobycie ludzi, mogą również podążać w kierunku walki z ubóstwem. Konsul Generalny Laosu w Changsha, Boun Inthabandith, stwierdził w swoim artykule, że walka z ubóstwem pod przewodnictwem Komunistycznej Partii Chin to pionierskie działanie. Duży rozwijający się kraj o populacji 1,4 miliarda pożegna się z absolutnym ubóstwem – czytamy w tekście. Jego zdaniem, to cud w historii rozwoju ludzkiego. Chińskie doświadczenia związane ze zmniejszaniem ubóstwa mają ważne znaczenie dla większości krajów rozwijających się w walce z ubóstwem – podkreślił konsul.
Przy poprawnej koncepcji muszą istnieć pragmatyczne działania. W dwóch ostatnich propozycjach Xi Jinpinga zalecał skupienie się na promowaniu globalnego ograniczania ubóstwa i przedstawił szereg konkretnych sugestii, w tym zapewnienie niezbędnego wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się, promowanie budowy infrastruktury i połączeń międzysystemowych, zmniejszanie barier handlowych oraz odgrywanie roli gospodarki cyfrowej w ograniczaniu ubóstwa. Godne pochwały jest to, że Chiny zawsze dążyły do ​​samodzielnego rozwoju, oraz pomagały innym krajom w walce z ubóstwem i osiągnięciu zrównoważonego rozwoju.
Jeśli chodzi o redukcję zadłużenia zewnętrznego, Chiny przezwyciężyły trudności i w pełni wdrożyły inicjatywę zawieszenia obsługi zadłużenia (DSSI) i odłożyły spłatę zadłużenia w łącznej wysokości ponad 1,3 mld dolarów. Chiny będą nadal współpracować ze wszystkimi stronami, aby zwiększyć odłożenie i umorzenie zadłużenia krajów znajdujących się w rzeczywistych trudnościach, a także będą zachęcać instytucje finansowe do niezależnego zapewniania dodatkowego finansowania zgodnie z zasadami zorientowanymi na rynek. Dla krajów słabo rozwiniętych, które zostały dotknięte epidemią i przeżywają trudności rozwojowe, jest to jak „wzmocnienie cardio”.
Jeśli chodzi o promowanie połączeń infrastrukturalnych, chińska inicjatywa „Pasa i Szlaku” przezwyciężyła skutki epidemii, utrzymała stabilne i uporządkowane operacje. Według wyników ankiety opublikowanej kilka dni temu, ​​spośród 12 krajów partnerskich „Pasa i Szlaku” w Azji, Afryce i Europie, około 70 proc. respondentów pozytywnie odniosło się do wyników chińskich firm w udzieleniu lokalnej pomocy w walce z epidemią i ograniczaniu ubóstwa. Szereg realizowanych na dużą skalę projektów stworzyło dużą liczbę miejsc pracy w krajach przyjmujących, co skutecznie sprzyjało ożywieniu lokalnej gospodarki.
Jeśli chodzi o wykorzystanie nowej energii kinetycznej, Chiny proponują, aby państwa dobrze wykorzystały nowy biznes i nowe modele, które powstały w wyniku epidemii, zwiększyły inwestycje i budowę infrastruktury cyfrowej, zacieśniły współpracę w zakresie innowacji technologicznych oraz uwolniły potencjał gospodarki cyfrowej. Ponieważ gospodarka cyfrowa odegrała wyjątkową rolę w walce Chin z epidemią i zmniejszaniu ubóstwa, chińska inicjatywa spotkała się z powszechnym uznaniem i po raz pierwszy została zapisana w deklaracji przywódców jako konsensus G20.
Wspólny rozwój to prawdziwy rozwój. Chiny, które mają wkrótce osiągnąć cel wykorzenienia absolutnego ubóstwa 10 lat przed planowanym terminem, Chiny, które wkraczają w nowy etap rozwoju, będą dalej wykorzystywać swoje zalety, aby pomóc krajom rozwijającym się zwiększyć ich zdolność do zmniejszania nędzy i współpracować na rzecz budowania lepszego świata z dala od biedy, ale w oparciu o wspólny rozwój.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Księga Wyjścia (67)

Następny

Noworoczna Gala Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Kunshan

Zostaw komentarz