9 grudnia 2023

loader

„Stabilność” relacji Chiny-UE lekarstwem na „niestabilność” świata

„Chiny i UE powinny stać się dwiema głównymi siłami utrzymania pokoju na świecie, stabilizującymi niepewną sytuację międzynarodową za pomocą relacji Chiny-UE.” Wieczorem 1 kwietnia przewodniczący Chin, Xi Jinping, spotkał się, za pośrednictwem połączenia wideo z przewodniczącym Rady Europejskiej, Charlesem Michelem, oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen.

Było to pierwszy spotkanie, w formie online, między chińskimi i europejskimi przywódcami po prawie dwóch latach, podczas którego prowadzono otwarty, szczery i głęboki dialog. Obie strony nie tylko pogłębiły wzajemne zrozumienie, ale także osiągnęły porozumienie w wielu sprawach, wysyłając światu sygnał do wspólnego utrzymania pokoju i promowania rozwoju. W czasach, gdy trwa epidemia COVID-19 i jednocześnie wybuchają kolejne konflikty regionalne, taki sygnał jest bardzo ważny i jest również potężnym oraz skutecznym krokiem w „niestabilnym” świecie.
Pokój jest warunkiem rozwoju. W obliczu kryzysu na Ukrainie, Chiny i Europa mają wspólne życzenie pokoju. W szczególności Europa czuje teraz najlepiej, że pokojowe rozwiązanie kryzysu ukraińskiego leży w podstawowym europejskim interesie. Podczas spotkania wideo przewodniczący Xi po raz kolejny przedstawił cztery chińskie punkty dotyczące rozwiązania kryzysu na Ukrainie, podkreślając potrzebę wytrwania w dążeniu do pokoju i promowaniu negocjacji, zapobieżenia wybuchowi kryzysu humanitarnego na dużą skalę, budowania trwałego pokoju w Europie i na kontynencie euroazjatyckim oraz zapobieżenia eskalacji konfliktu.
Te cztery punkty dotyczą nie tylko wyciszenia obecnego konfliktu, ale także długoterminowego bezpieczeństwa Europy i ustabilizowania sytuacji na świecie oraz odzwierciedlają konsekwentne pryncypialne stanowisko Chin w sprawie Ukrainy. Chiński przywódca powiedział: „Kryzys ukraiński musi być odpowiednio rozwiązany. Nie należy brać niewłaściwego leku, skupiać się tylko na jednym aspekcie problemu nie uwzględniając reszty. Nie należy również trzymać całego świata jako zakładnika, a tym bardziej sprawiać, by konsekwencje tych działań ponosili zwykli ludzie na całym świecie. Im bardziej w krytycznym momencie się znajdujemy, tym bardziej musimy zachować trzeźwość i spokój.”
Otwarcie i współpraca między Chinami a UE, dwóch największych rynków na świecie jest również czynnikiem stabilizującym ożywienie światowej gospodarki. Po tym, jak Chiny po raz pierwszy stały się największym partnerem handlowym UE w 2020 r., w 2021 r. łączna wartość importu i eksportu między Chinami a UE osiągnęła 828,1 mld USD, co oznacza rekordowy wysoki wzrost rok do roku o 27,5 proc. . Według raportu „Business Confidence Survey 2021” opublikowanego przez Izbę Handlową Unii Europejskiej w Chinach, 68 proc. firm z UE działających w Chinach optymistycznie podchodzi do rozwoju biznesu, co oznacza wzrost o 20 proc. rok do roku. Jak podkreślili przywódcy UE, „stosunki UE-Chiny od dawna są korzystne dla obu stron”.
Podczas spotkania wideo, Chiny oświadczyły, że będą niezachwianie pogłębiać reformy i rozszerzać otwartość, zapraszają europejskie firmy do inwestowania w Chinach i mają nadzieję, że strona europejska zapewni sprawiedliwe, przejrzyste i niedyskryminujące warunki dla chińskich firm do inwestowania i rozwoju w Europie. Pomoże to Chinom i UE rozszerzyć współpracę w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, energii i zielonego rozwoju, przyniesie więcej korzyści przedsiębiorstwom oraz konsumentom z obu stron i skuteczniej będzie promować globalne ożywienie gospodarcze.
Przywódcy europejscy pozytywnie zareagowali na propozycję przewodniczącego Xi Jinpinga, wyrażając chęć dalszego pogłębiania współpracy z Chinami w różnych dziedzinach oraz podejmowania wysiłków na rzecz promowania pokoju na świecie, wzrostu gospodarczego i wspólnego dobrobytu. W kwestii Ukrainy Chiny i UE doszły do ​​ważnego konsensusu, który mówi o tym, że należy prowadzić pokojowy dialog, a problem powinno rozwiązać się kanałami dyplomatycznymi. Jednocześnie obie strony stwierdziły również, że należy podjąć wspólne wysiłki, aby zapobiec nowej zimnej wojnie, podziałowi świata i konfrontacji między dwoma blokami.
Aby wdrożyć powyższy konsensus, Europa musi utrzymywać strategiczną niezależność. Zauważono, że podczas tego spotkania, przewodniczący Xi wielokrotnie wypowiadał słowo „niezależność”. „Mam nadzieję, że strona europejska rozwijać będzie niezależne myślenie na temat Chin i będzie prowadzić niezależną politykę wobec Chin”. W rzeczywistości niezależność strategiczna zawsze była dążeniem Europy, ale obecne sankcje wprowadzone przez Stany Zjednoczone, wykorzystujące kryzys na Ukrainie, spowodowały problemy w Europie i utrudniają proces dążenia Europy do strategicznej niezależności. Europa powinna kierować się własnym interesem, unikać przymusu i nacisków ze strony USA oraz współpracować z Chinami w celu zapewnienia większej stabilności w obecnej burzliwej sytuacji międzynarodowej.
Zgodnie z ustaleniami, po spotkaniu przywódców Chiny i UE odbędzie się pięć spotkań na wysokim szczeblu, poświęconych problemom żywnościowym, kwestiom energetycznym i koordynacji działań makroekonomicznych. Można przewidzieć, że zacieśnienie współpracy między obydwoma głównymi siłami, dwoma głównymi rynkami i dwiema głównymi cywilizacjami, chińską i europejską, wpłynie na światowy pokój oraz da pozytywną energię, to są najważniejsze impulsy płynące z tego spotkania.

Redakcja

Poprzedni

Sadurski na Wielkanoc

Następny

Historia porażki węgierskiej opozycji