27 stycznia 2023

loader

Timmermans: rząd polski nadal nie rozwiązał głównych problemów z TK

Komisja Europejska ponownie omawiała w Brukseli sytuację w Polsce i kwestie związane z utrzymującym się kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. W opinii KE w Polsce istnieje „systemowe zagrożenie dla państwa prawa”. W związku z tym wydała zalecenia dla polskich władz, co oznacza przejście do drugiego etapu procedury, wszczętej wobec Polski w styczniu br.

Jak oświadczył pierwszy wiceszef KE Frans Timmermans zasadnicze kwestie nadal są nierozwiązane. KE zaleca Polsce m.in. wykonanie wyroków TK odnośnie wyboru sędziów. Nowa ustawa przedstawiona przez Polski Sejm rozwiązała problemu TK w Polsce. Zgadzamy się, że zmiany idą we właściwą stronę. Polskie władze zrezygnowały z wprowadzenia zasady większości 2/3 głosów sędziów przy orzekaniu wyroków TK, ale zasadnicze sprawy takie jak publikacja i wykonanie wyroków a zwłaszcza zaprzysiężenie wybranych już wcześniej sędziów TK pozostały kwestią sporną. Timmermans dodał, że postulowane przez Komisję Wenecką i polski TK zmiany powinny być wprowadzone w ciągu 3 miesięcy. Zaznaczył, że Komisja podejmuje kolejne kroki w zakresie praworządności, wydając zalecenie dla Polski. Zalecamy, aby władze polskie opublikowały i w pełni wdrożyły wyrok w zakresie nominowania sędziów. Władze powinny opublikować i wdrożyć wyrok TK z 9 marca, wg którego poprzednia ustawa o TK była niekonstytucyjna. Zalecamy, by publikowano automatycznie przyszłe wyroki. Zalecamy władzom, by upewniły się, że wszelkie reformy prawa w zakresie TK brały pod uwagę opinie Komisji Weneckiej i poprzednie wyroki TK – powiedział Timmermans. Jeśli chodzi o nową ustawę przyjętą 21 lipca, zwracamy się do władz polskich, by zapewnił, że TK sprawdzi jej zgodność z konstytucją. Prosimy władze o poinformowanie KE o krokach, które mają zostać podjęte w ciągu najbliższych trzech miesięcy – dodał wiceszef KE.)

trybuna.info

Poprzedni

Niejasne, nieprzejrzyste, nieprecyzyjne

Następny

Cześć i chwała bohaterom