4 października 2023

loader

Wakacyjne numery „Le Monde”

Przed sezonem jesiennym warto jeszcze zajrzeć do dwóch wakacyjnych numerów „Le Monde diplomatique” ( nr 3 i 4).

W numerze 4, już „pandemicznym”, na pierwszej stronie zaanonsowano trzy teksty ujęte wspólnym nadtytułem „Jak wyjść z potrójnego kryzysu”. Pierwszy z nich, to kasandryczny w wymowie tekst Philippe Descampsa i Thierry Lebela „Kryzys zdrowotny, przedsmak klimatycznego”. Trzeci z kryzysów, o których napisali autorzy, to kryzys ekonomiczny. Cedric Durand i Razmig Keucheyan piszą, że „Czas na ekologiczne planowanie”, a Maciej Grodzicki zastanawia się „Jak zaprząc gospodarkę do budowy społecznego dobrobytu”.
Weronika zajmuje się odpowiedzią na tytułowe, praktyczne pytanie: „Jak żyć w małym mieszkaniu w czasie pandemii”. Poza tematami „pandemicznymi”, także m.in. Filipa Brzeźniaka esej o „Przednowoczesnych źródłach zbuntowanej melancholii”, Bożeny Keff, w przekroju historycznym, o „Genealogii niewdzięcznego Żyda”.
Druga cześć bardzo obszernego tekstu Viveka Chibbera traktuje o relacjach między strukturą społeczeństwa, relacjami klasowymi a kulturą. A poza tym oczywiście szereg innych tekstów, w tym edytorial Przemysława Wielgosza „Strategia podduszania”, o ubocznych skutkach pandemii, czyli ograniczaniu demokracji, praw ludzkich i obywatelskich.
Numer 4 otwiera edytorial Przemysława Wielgosza „Zbawienny dług”, w którym zupełnie inaczej niż to, do czego przywykliśmy stawia skutki długo publicznego, w największym skrócie to ujmę – w świetle dalekim od nastroju panicznego, a nawet – zgodnie z tytułem – jako „zbawienne”. Dalej m.in. blok tekstów dotyczących rasizmu, buntów antyrasistowskich (w tym ostatniego amerykańskiego w Minneapolis), jak również czarnego nacjonalizmu.
O „Końcu kapitalizmu” jako efekcie narastającego deficytu energii traktuje tekst Edwina Bendyka. O „Secesji wielkich miast” czyli narastaniu ruchu oporu mieszkańców wielkich metropolii Europy i świata przeciwko populizmowi opanowanej przez prawicę prowincji wsi i małych miejscowości napisał Benoit Bréville. Philippe Descamps o unikalnym w skali światowej w świecie zjawisku cywilizacyjnym, jakim jest Kopenhaga, gdzie królem miasta jest rower.
Na koniec numeru dwa teksty wokół rocznicy polskiego Sierpnia ‘80 (w tym „Rewolucja przed rewolucją” Michała Siermińskiego), a także recenzja „Globalnego kryzysu” Geoffreya Parkera o globalnym kryzysie, wojnie zmianach klimatycznych …. w XVII wieku.

Krzysztof Lubczyński

Poprzedni

Włoska gorączka referendalna

Następny

Juliette Greco (1927-2020)Czarny anioł egzystencjalizmu

Zostaw komentarz