Współpraca Pasa i Szlaku drogą nadziei

27 maja, na Węgrzech odbyła się inauguracja największej w kraju elektrowni słonecznej. Inwestorem 100-megawatowej elektrowni fotowoltaicznej, zlokalizowanej w pobliżu południowo-zachodniego miasta Kaposvar, jest China National Machinery Import and Export Corporation (CMC).

Elektrownia, której budowa rozpoczęła się w czerwcu 2019 r., po podłączeniu do sieci ma produkować 130 mln kWh energii elektrycznej rocznie i pomóc Węgrom zaoszczędzić 45 000 ton standardowego węgla i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w kraju o około 120 000 ton każdego roku. Uważa się, że ten projekt ma duże znaczenie dla poprawy struktury energetycznej Węgier i rozwoju czystej energii.
Jako kluczowy projekt we współpracy między Chinami i Węgrami w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI), elektrownia słoneczna Kaposvar w pełni zademonstrowała filozofię pokojowej współpracy i win-win.
W wyniku aktywnego udziału i wsparcia różnych stron, Inicjatywa Pasa i Szlaku stała się największą na świecie platformą współpracy międzynarodowej i dobrze odbieranym globalnym dobrem publicznym.
W latach 2013-2020 wolumen handlu towarami między Chinami a krajami leżącymi na szlakach wyniósł 9,2 bln USD. W międzyczasie Chiny zainwestowały 136 mld USD w krajach wzdłuż Pasa i Szlaku i przyciągnęły inwestycje z tych krajów na kwotę blisko 60 mld USD. Pomimo poważnych wyzwań pandemii COVID-19, współpraca gospodarcza i handlowa między Chinami a krajami wzdłuż Pasa i Szlaku wykazała dużą odporność i żywotność.
W obliczu obecnej, złożonej sytuacji międzynarodowej i narastających globalnych wyzwań, kraje na całym świecie mogą osiągnąć pokojowy rozwój i wspólny dobrobyt jedynie poprzez zacieśnianie współpracy i pokonywanie wyzwań ramię w ramię.
Wybudowana przez Chińczyków linia kolejowa Addis Abeba-Dżibuti, łącząca dwa wschodnioafrykańskie kraje Etiopię i Dżibuti, jest pierwszą transgraniczną zelektryfikowaną linią kolejową w Afryce i uznawana jest za koło ratunkowe transportu w Etiopii. Od wybuchu pandemii COVID-19 kolej Addis Abeba-Dżibuti odegrała kluczową rolę w zapewnieniu ludziom środków do życia. Dzięki niej ponad 1,5 miliona ton ładunków, w tym artykuły codziennego użytku, zapasy przeciwepidemiczne i surowce przemysłowe, przetransportowano z portu Dżibuti w głąb Etiopii. W ubiegłym roku wolumen ładunków wzrósł o 35 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, poprawiając efektywność przewozów istotnych towarów i materiałów w regionie Afryki Wschodniej.
Jeśli kraj uczestniczy w BRI, widzi nadzieję i zyskuje wymierne korzyści, powiedział Melaku Mulualem z Etiopskiego Międzynarodowego Instytutu na rzecz Pokoju i Rozwoju. Dzięki pomocy Chin, region Afryki Wschodniej stał się wzorem łączności i szybkiego rozwoju na kontynencie afrykańskim. Ta łączność będzie także koszystna dla budowy Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (AfCFTA).
Gwadar, niegdyś mała wioska rybacka w Pakistanie, jest obecnie nowoczesnym portem, a grecki port Piraeus, w którym nawet dźwigi mostowe w terminalu kontenerowym były zbyt zardzewiałe, by normalnie funkcjonować, odnotowuje stały wzrost w światowym rankingu pod względem przepustowości kontenerów.
Ponieważ kraje na całym świecie czekają z utęsknieniem na ekologiczne ożywienie i ścieżkę do zrównoważonego rozwoju, Chiny angażują się w podejmowanie konkretnych działań i nieustannych wysiłków na rzecz wspierania wspólnoty dla ludzi i natury.