Więcej lewicy, więcej szacunku dla historii

Stawką wyborów samorządowych jest nie tylko jakość codziennego życia w naszych małych ojczyznach. Od ich wyniku zależy też kształt zbiorowej pamięci.   AGNIESZKA MIZA jest Dyrektorem Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, przewodnicząca Dolnośląskiego Forum Równych Szans i Praw Kobiet – platformy…