7 października 2022

loader

Tag: Aleksander Krawczuk

Jubileusz Aleksandra Krawczuka

7 czerwca 2021 r. profesor Aleksander Krawczuk rozpoczyna setny rok życia. W dniu tak ważnym i uroczystym, dziękujemy Jubilatowi za to, że z taką regularnością i w takich ilościach dostarczał nam „najdoskonalszego i najlepszego z lekarstw: wiedzy” (Timaios w dialogu „Kristias”). W „Dialogach” Platona modli się Sokrates „Panie, przyjacielu…

Aleksander Krawczuk rozpoczyna setny rok życia

Ilekroć składam życzenia urodzinowe profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi, podkreśla, iż mniej ważnym jest, że w dniu tym kończy On określony wiek, lecz ważniejsze, iż rozpoczyna następny rok życia. Trzymając się tej ważnej dla Profesora zasady, składamy Mu więc życzenia z okazji rozpoczęcia setnego roku życia, właśnie…