Wyrok za kartkę

Anna Sikora, działaczka Lewicy Razem z Sieradza, została uznana za winną wykroczenia popełnionego podczas demonstracji w obronie praw kobiet. Anna Sikora, członkini zarządu okręgu łódzkiego Lewicy Razem, podczas jednej z demonstracji przeciwko wyrokowi pseudotrybunału umieściła…