Test na prawo do bezprawia

Niemiłościwie nam rządzący zaczynają kolejny test na ile społeczeństwo jest nadal gotowe przyklasnąć kolejnemu ich bezprawiu. Tym razem testem jest wprowadzenie stanu wyjątkowego, a terenem testowania 115 miejscowości na terenie województw podlaskiego i lubelskiego. Rokowania…