Chińska obietnica i praktyka otwarcia

Chińskie Międzynarodowe Targi Importu (CIIE), chwalone jako „innowacja w historii światowego handlu”, zostały po raz trzeci rozpoczęte w wielkim chińskim ośrodku handlu, Szanghaju, 5 listopada.

Jako pierwsze na świecie narodowe targi skupione na kwestii importu, CIIE uosabiają uroczystą zapowiedź otwarcia złożoną przez Chiny i unaoczniają ich stanowcze zaangażowanie we wspieranie globalizacji gospodarczej i budowanie gospodarki otwartego świata.
W czasie, gdy wciąż szaleje pandemia COVID-19, a cała światowa gospodarka się chwieje, chińska jasna obietnica i praktyka otwarcia współbrzmi z wysiłkami wszystkich, którzy są zaangażowani w walkę z koronawirusem i wspiera ją. Przyspiesza wspólny rozwój i budowanie lepszej przyszłości ludzkości.
Idąc od swoich początków od sukcesu do sukcesu, CIIE pokazuje chińską niezachwianą determinację, by otwierać się na świat, niezależnie od tego, jak zmienia się sytuacja zewnętrzna.
CIIE ujrzały światło dzienne po dekadzie od światowego kryzysu finansowego 2008 r., gdy odbicie światowej gospodarki wytracało rozpęd, wzrastały tendencje protekcjonistyczne i unilateralistyczne, a gospodarcza globalizacja napotkała przeciwne wiatry.
Światowy handel jest ważnym czynnikiem wspierającym globalny wzrost. Gdy przed światową gospodarką stanęły poważne wyzwanie, Chiny, jako największy uczestnik handlu dobrami, dobrowolnie stworzyły CIIE jako platformę dla firm z całego świata, aby dalej kierować je na swój ogromny, rosnący rynek. Według szacunków z 2018 r. Chiny miały importować towary warte ponad 30 bln dolarów amerykańskich i warte ponad 10 bln dolarów usługi, w ciągu najbliższych 15 lat.
W ciągu ostatnich dwóch lat CIIE stało się głównym kanałem odnajdywania drogi na rynek chiński dla produktów z całego świata. Oficjalne statystyki pokazują, że wstępne umowy warte odpowiednio 57,83 mld i 71,3 mld dolarów zostały zawarte podczas dwóch poprzednich edycji.
Obok konkretnych kroków Chin na rzecz stworzenia światowej klasy środowiska dla biznesu i wzmocnienia współpracy dwu- i wielostronnej, CIIE są nie tylko świadectwem niezachwianego chińskiego przywiązania do realizacji nowej rundy otwarcia na wysokim poziomie, ale też pokazują chińską odpowiedzialność, by jako wiodące państwo dzielić się swoimi możliwościami rozwojowymi i podnosić gospodarkę światową na wyższy poziom.
Otwarcie najnowszej edycji CIIE zamyka również wątpliwości na temat postawy Chin w kwestii otwarcia, jakie mógł budzić nowy model rozwoju, w którym kluczowy jest rynek wewnętrzny, a rynki wewnętrzny i międzynarodowy wspierają się nawzajem. Model „podwójnego obiegu” nie oznacza, że gospodarka chińska będzie działać za zamkniętymi drzwiami. Przeciwnie – Chiny otworzą drzwi jeszcze szerzej.

-Naszym celem jest przekształcenie rynku chińskiego w rynek dla całego świata, rynek dzielony przez wszystkich, rynek dla wszystkich dostępny – powiedział prezydent Chin Xi Jinping w swojej mowie wygłoszonej na odległość i wyświetlonej uczestnikom ceremonii otwarcia CIIE. – W ten sposób będziemy w stanie wnieść więcej pozytywnej energii do globalnej społeczności.
CIIE, które odbyły się zgodnie z planem tak jak co roku, pokazują, że Chiny szanują swoją obietnicę otwarcia i wykonują konkretne ruchy, by podzielić się zyskami z rozwoju z resztą świata i wesprzeć wspólny wzrost.
W ciągu ostatnich czterech dekad Chiny stanowczo posuwały się drogą reform i otwarcia niezależnie od zmiennych wiatrów na globalnym horyzoncie. Droga ta nie tylko odpowiada chińskim potrzebom rozwojowym, ale wpisuje się w trendy epoki, czasu globalizacji.
Jak powiedział prezydent podczas otwarcia pierwszej edycji CIEE, „otwartość stała się znakiem rozpoznawczym Chin”. Wskazał, że „Chiny rosły, przyjmując świat, a świat również korzystał na chińskim otwieraniu się.
Chiny od dawna czynią wielkie wysiłki na rzecz rozszerzenia polityki otwarcia. Utworzyły szereg specjalnych stref ekonomicznych, w tym strefę Shenzhen, powołały ponad 20 pilotażowych stref wolnego handlu w całym kraju. Są gospodarzem licznych ważnych wydarzeń dotyczących handlu, w tym CIIE, 63-letnich Targów Kantońskich i Chińskich Międzynarodowych Targów Handlu Usługami (CIFTIS). Wprowadziły ponadto nowe prawo dotyczące inwestycji zagranicznych.
Chiny bez wahania kierują się korzystną dla wszystkich strategię otwarcia, dzięki której państwo może czerpać siłę ze świata i lepiej służyć światu swoim rozwojem – powiedział prezydent XI w październikowym przemówieniu na wielkim zgromadzeniu w 40. rocznicę otwarcia specjalnej strefy ekonomicznej w Shenzhen – awangardy i symbolu chińskiego otwarcia.
Od załamania finansowego w roku 2008 chiński import stanowi 1/6 światowego wzrostu importu i służy jako główny czynnik sprzyjający światowemu odbiciu gospodarczemu. Raport opublikowany przez chińskie Ministerstwo Handlu w tym roku pokazuje, że przez ostatnie 11 lat z rzędu Chiny są drugim rynkiem na świecie i wypada na nie 10 proc. całego światowego importu.
Chiny stały się również największym partnerem handlowym ponad 120 krajów i regionalnych. Podpisały 200 porozumienia o współpracy z 138 państwami i 30 organizacjami międzynarodowymi, zrealizowały ponad 2000 projektów w ramach inicjatywy Jeden pas i jedna droga.
Oprócz budowania bliższych ekonomicznych i handlowych relacji partnerskich, które dają namacalne korzyści zarówno Chinom, jak i ich partnerom, Chiny pracują z innymi państwami, by reagować na brak równowagi i nierówności w światowym rozwoju gospodarczym i społecznym, ulepszyć światowe systemy zarządzania, uczynić globalizację gospodarczą bardziej inkluzywną i zrównoważoną.
W swoim przemówieniu podczas pierwszej edycji CIIE Christine Lagarde, wówczas dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego, stwierdziła, że CIIE jest symbolem wysiłków Chin na rzecz budowy „mostu ze światem”, „mostu do pomyślności” i „mostu ku przyszłości”.
CIIE, które odbywają się mimo wielu szkód wywołanych przez COVID-19, nie tylko są dowodem wielkiego postępu Chin w zakresie powstrzymywania epidemii, ale niosą jakże potrzebną nadzieję na wzrost i rozwój świata po pandemii.
Zachowując zasadę, by na pierwszym miejscu stawiać życie ludzkie, Chiny toczą stanowczą i ostrą walkę przeciwko nowemu koronawirusowi, opanowały epidemię i stworzyły solidne podstawy do powrotu do pracy i produkcji w normalnym trybie oraz do powrotu do normalnego życia.
Gospodarka chińska odnotowuje odbicie – przez dwa kwartały z rzędu rosła. Chiny, według szacunków IMF z października, w 2020 r. odnotują wzrost gospodarczy o 1,9 proc. i będą jedyną spośród głównych światowych gospodarek, które jeszcze w tym roku powrócą na ścieżkę wzrostu.
Oddane idei otwarcia i dzielenia się możliwościami rozwoju, Chiny w ostatnich miesiącach przeprowadziły kilka wielkich targów, w tym CIFTIS 2020 w Pekinie – wszystko w celu ożywienia na nowo światowego handlu i przyczynienia się do wyciągnięcia światowej gospodarki z krateru wyrytego przez COVID-19. Chiny zgromadziły tym samym cenne doświadczenie w organizacji wydarzeń offline, gdy konieczne jest utrzymywanie środków kontroli epidemii.
Aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne podczas CIIE, wdrożono tak rygorystyczne procedury jak pełne testowanie, ścisła inspekcja i procedury kwarantanny, standaryzowane próbkowanie żywności z łańcucha chłodniczego. Od lutego organizatorzy wprowadzili również „rejestrację w chmurze”, „podpisy w chmurze” i „prezentacje w chmurze”, co lepiej służy wystawcom podczas pandemii.
Dzięki nowym gwarancjom bezpieczeństwa i perspektywom nowych możliwości biznesowych, firmy z całego świata wyraziły niespotykany entuzjazm i zaufanie dla targów. Według organizatorów, obszar wystawienniczy w tym roku znacznie przewyższy ten z roku ubiegłego.
By odpowiedzieć na oczekiwania w zakresie sprzętu medycznego i rozwiązań dla zdrowia publicznego, CIIE obejmą w tym roku specjalną podsekcję o tematyce zdrowia publicznego i zapobiegania epidemii. Ponad 300 wystawców będzie mogło zaprezentować klientom chińskim i zagranicznym swoje maski, stroje ochronne, odczynnik do testów, aparaty do pozaustrojowego utleniania krwi oraz respiratory.
W dzisiejszym świecie, gdzie międzynarodowy podział pracy wciągnął wiele gospodarek w skomplikowane globalne łańcuchy dostaw i wartości, rozwój poszczególnych państw stał się wzajemnie zależny jak nigdy wcześniej.
Ponadto, jak zauważył prezydent Xi podczas dyskusji plenarnej na 75 Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu, pandemia COVID-19 „przypomina nam, że gospodarcza globalizacja jest niewątpliwym faktem i trendem historycznym”. – Chowanie głowy w piasek jak ostryga w obliczu globalizacji gospodarczej lub próby walki z nią przy użyciu lancy Don Kichote’a to ruch wbrew historycznym prądom – powiedział.
Z otwartym umysłem i marzeniem o rozwoju, przedsiębiorcy ze wszystkich końców ziemi zgromadzą się w Narodowym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, budynku na planie czterolistnej koniczyny, w Szanghaju, pragnąc powodzenia i sukcesu na największym światowym rynku konsumenckim.
Dopóki wszystkie kraje stoją po właściwej stronie historii i pracują razem, by zabezpieczyć system wolnego i wielostronnego handlu, rozwijać innowacyjną i inkluzywną światową gospodarkę, zbudować społeczeństwo oddane idei wspólnej przyszłości ludzkości, lepsza przyszłość dla wszystkich nie będzie kwestią szczęścia, a jedynie kwestią czasu.

Spodziewany większy sukces trzeciej edycji CIIE

Ogólne ramy trzeciej edycji China International Import Expo (CIIE), które ma się odbyć 5 listopada w Szanghaju, będą zbliżone do dwóch poprzednich edycji – powiedział wicedyrektor Biura CIIE Sun Chenghai.

Organizacja targów przebiega zgodnie z planem, a ciężar przygotowań został przesunięty z rekrutacji wystawców na przygotowanie stanowisk – dodał Sun Chengai. Powszechnie uważa się, że trzecia edycja CIIE będzie lepszym wydarzeniem ze względu na następujące aspekty.
Większa skala
Całkowita planowana powierzchnia wystawiennicza dla przedsiębiorstw trzeciej edycji CIIE wynosi 360 tysięcy metrów kwadratowych, czyli 60 tysięcy metrów kwadratowych więcej niż porzednie targi.
Zarezerwowana powierzchnia wystawiennicza osiągnęła już założony cel. Zakontraktowane powierzchnie wystawiennicze w strefach towarów konsumpcyjnych, opieki medycznej i usług handlowych przekroczyły już planowaną powierzchnię, a powierzchnia wystawiennicza dla samochodów jest niemal w pełni zarezerwowana.
Lepszy układ
Sześć stref wystawienniczych zostanie utworzonych w biznesowym obszarze wystawienniczym, tj.: strefa artykułów spożywczych i rolniczych, samochodów, technologii i urządzeń, towarów konsumpcyjnych, sprzętu medycznego, medycyny i opieki zdrowotnej, a także strefa usług handlowych.
W oparciu o globalne nowinki i trendy rozwoju przemysłu, na targach powstaną cztery specjalne sekcje dedykowane zdrowiu publicznemu oraz produktom i usługom z zakresu profilaktyki epidemicznej, inteligentnego transportu, oszczędzania energii i artykułów sportowych.
Wystawcy z wyższej półki
Liczba uczestników trzeciego CIIE z listy Fortune 500 i wiodących w branży jest porównywalna z dwoma poprzednimi edycjami.Do udziału w targach zgłosiło się już większość wiodących firm znajdujących się w pierwszej dziesiątce branży farmaceutycznej, sprzętu medycznego, branży mleczarskiej, kosmetycznej, branży luksusowych towarów konsumpcyjnych, kontroli jakości i certyfikacji, branży motoryzacyjnej, elektrotechniki przemysłowej, a także inżynierii i przemysłu maszynowego. Wiele przedsiębiorstw zadebiutuje z nowymi produktami, technologiami i usługami.
Większa platforma handlowa
Greenland Global Commodity Trading Hub, zlokalizowany naprzeciw Narodowego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego (Szanghaj) – głównego miejsca trzeciej edycji CIIE, jest stałą platformą usług handlowych dla CIIE. Integruje takie funkcje, jak: wystawy i ekspozycje, zakupy i transakcje, usługi biznesowe i turystyczne. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe wprowadziło ponad 60 tys. rodzajów produktów zagranicznych, w tym ponad 7 tys. zaprezentowano podczas CIIE, a ponad 6 tys. pochodziło z krajów położonych wzdłuż „Pasa i Szlaku”. Otworzono również wirtualne pawilony i centra handlowe online, wprowadzając na rynek ponad 1000 rodzajów produktów z 31 krajów i regionów.
Większe zaufanie wystawców
Na pierwszej konferencji trzeciej edycji CIIE „Enterprise Alliance”, która odbyła się 26 lipca w Szanghaju, 35 przedsiębiorstw członkowskich podpisało trzyletnie memoranda z biurem CIIE, deklarując uczestnictwo w corocznych wydarzeniach przez następne trzy lata.
Większość to firmy z listy Fortune 500 i wiodący gracze w swoich branżach. Mają na celu zapewnienia długoterminowego i wspólnego rozwoju z CIIE, co świadczy o ich zaufaniu do chińskiego rynku.
„Enterprise Alliance” został założony spontanicznie przez wystawców podczas otwarcia pierwszej edycji CIIE i do tej pory wstąpiły do niej 142 przedsiębiorstwa.
Większe wsparcie polityczne
Generalny Urząd Celny oficjalnie wydał zawiadomienie w sprawie odprawy celnej podczas trzeciej edycji CIIE. Wprowadzono 14 ułatwień wjazdu i wyjazdu wystawców i eksponatów.
Utrzymując politykę poprzednich CIIE, ministerstwa i departamenty Chin będą wdrażać nowe przepisy polityki wparcia.
Poprawa bezpieczeństwa miejskiego
Szanghaj zagwarantuje lepszą logistykę, usługi i środowisko, aby gościć CIIE na wyższym poziomie i w wyższej jakości, powiedział wicesekretarz władz miejskich Szanghaju Shang Yuying.
W celu poprawy bezpieczeństwa powstaną terenowe punkty pomocy medycznej i zostaną wyznaczono szpitale świadczące pomoc uczestnikom targów. Szanghaj opracowuje również rozwiązania awaryjne, w tym zapobieganie i kontrolę zagrożeń epidemicznych na każdym etapie przygotowań.

CIIE dostarcza chińskim konsumentom przysmaki z całego świata

China International Import Expo (CIIE) to pierwsze międzynarodowe targi o randze krajowej poświęcone importowi, bezprecedensowe i nowatorskie wydarzenie w historii światowego handlu. CIIE wzmocniło wśród konsumentów poczucie korzyści i posłużyło jako platforma intensyfikacji wymiany i handlu między różnymi krajami na całym świecie.

Nie sposób zrozumieć kultury danego państwa nie próbując specjałów regionalnej kuchni. Strefa dedykowana artykułom spożywczym i produktom rolnym CIIE zajmuje znaczną powierzchnię i przyciąga niemal 2000 firm sektora rolno-spożywczego z przeszło stu krajów i regionów świata.
Jako osoba odpowiedzialna za tę strefę, mam zaszczyt być świadkiem, jak liczne produkty spożywcze z eksponatów CIIE zmieniły się w towary i zagościły na stołach milionów rodzin. Podczas pierwszej edycji CIIE słodki ananas z Panamy zdobył uznanie wielu konsumentów i importerów. Niedługo po zakończeniu targów rządy Chin i Panamy oficjalnie podpisały protokół w sprawie wymogów fitosanitarnych w imporcie świeżych ananasów z Panamy do Chin.
Po podpisaniu protokołu, nasz zespół CIIE ds. rekrutacji wystawców wyjechał za granicę na wizytę terenową do sadów i wybranych firm, aby lepiej poznać ich możliwości i wspólnie sformułować plan marketingowy odpowiedni dla rynku chińskiego.
Biorąc pod uwagę, że zbyt długi cykl logistyczny może wpływać na jakość świeżych produktów, zespół CIIE proponuje różne rozwiązania tego problemu, w tym: przestrzeganie ścisłych reguł selekcji produktów, doskonalenie technik pakowania i podnoszenie wydajności transportu. Te rozwiązania skutecznie ułatwiły wejście ananasów z Panamy na rynek chiński.
Poza rekrutacją wystawców, większość czasu spędzamy ze współpracownikami na rozwiązywaniu różnych problemów w imporcie produktów, z którymi borykają się firmy zagraniczne.
W tradycyjnym procesie logistycznym wprowadzenie świeżego mleka z importu na półki sklepowe zajmuje przeszło osiem dni, przy czym okres przydatności do spożycia świeżego mleka to zaledwie 15 dni.
Dzięki ułatwieniom wprowadzonym dla CIIE, firmy zagraniczne mogą zamknąć cały proces, począwszy od dojenia krów, sterylizacji mleka, butelkowania, testowania, transportu, odprawy celnej po dotarcie na półki sklepowe, równocześnie online i offline, w ciągu 72 godzin.
Obecnie produkt, o którym mowa wszedł już na chińską platformę e-commerce, a firma nawiązała pogłębioną współpracę z wieloma supermarketami offline. Dzięki temu wielu konsumentów ma większy wybór produktów.
Niezwykła wydajność importu takich produktów, jak świeże mleko nie tylko umożliwiła szybki dostęp chińskich gospodarstw domowych do zagranicznych produktów wysokiej jakości, przyczyniła się również do otwarcia bardzo wydajnego i wygodnego kanału komunikacji dla międzynarodowego biznesu zainteresowanego handlem z Chinami.
Trzecia edycja CIIE w Szanghaju jest planowana w dniach od 5 do 10 listopada. Jak możemy osiągnąć lepsze rezultaty podczas tegorocznych targów mierząc się z profilaktyką i kontrolą COVID-19?
Aby tego dokonać podjęliśmy nowatorskie metody rekrutacji wystawców i przeprowadziliśmy odpowiednie działania rekrutacyjne i akcje promocyjne zarówno online, jak i offline.
Otrzymaliśmy już wiele zgłoszeń do udziału w targach. Firmy z różnych krajów przyjęły wydarzenie z wielkim entuzjazmem, co dowodzi, że podczas poprzednich edycji targów faktycznie znalazły możliwości rozwoju w Chinach.

Ying Jian jest kierownikiem zespołu odpowiedzialnego za strefę CIIE dedykowaną artykułom spożywczym i produktom rolnym, a także starszym menedżerem departamentu wystaw import expo w Narodowym Centrum Targowym i Kongresowym w Szanghaju (National Exhibition and Convention Center.

Trzecia edycja CIIE stworzy nowe możliwości dla wspólnego rozwoju

Pomimo wciąż szalejącej pandemii COVID-19, stanowiącej poważne ryzyko recesji gospodarczej na świecie, Chiny, zgodnie z planem, organizują bezpieczne międzynarodowe targi importowe offline na wysokim poziomie. W ten sposób Chiny pokazują światu jak konsekwentnie i z determinacją może przyspieszyć ożywienie światowej gospodarki.

W celu szerszego otwarcia rynku krajowego na świat, promowania liberalizacji handlu i globalizacji gospodarki, zgodnie z założeniami podjętymi przez chiński rząd, CIIE służy jako otwarta platforma współpracy, która umożliwia różnym krajom na świecie prezentację swoich narodowych wizerunków i prowadzenie międzynarodowego handlu.
Pierwsza edycja CIIE przyciągnęła 172 kraje, regiony i organizacje międzynarodowe, ponad 3600 wystawców biznesowych oraz ponad 400 tysięcy nabywców krajowych i zagranicznych. Transakcje zawarte podczas imprezy na planowane zakupy towarów i usług w ciągu roku wyniosły 57,83 mld USD.
W drugiej edycji CIIE wzięło udział 181 krajów, regionów i organizacji międzynarodowych, a także ponad 3800 wystawców biznesowych i ponad 500 tysięcy profesjonalnych kupców z kraju i zagranicy. Podczas wydarzenia zawarto transakcje na zakupy towarów i usług o łącznej wartości 71,13 mld USD.
Chiny są postrzegane przez świat jako kraj możliwości, a wiele zagranicznych przedsiębiorstw zdecydowało się rozwijać razem z chińskim rynkiem.
Światowy handel stoi w obliczu ogromnych wyzwań spowodowanych nieoczekiwaną pandemią COVID-19, a wystawcy z różnych krajów chętnie czerpią pozytywną energię z nadchodzącej CIIE. Tegoroczne targi importowe z pewnością będą niezwykłym wydarzeniem.
Aby zapewnić, że CIIE może odegrać większą rolę w przyspieszaniu ożywienia globalnej gospodarki, Chiny, wbrew trudnościom, podejmują aktywne wysiłki w celu przygotowania CIIE na większą skalę, o lepszym układzie stref wystawienniczych, z dbałością o dobór wystawców i przy większym wsparciu polityki. Poza tym, tegoroczna edycja może liczyć na przyciągnięcie inwestycji ulepszonym mechanizmem, bardziej pragmatyczną i ukierunkowaną promocją oraz optymalizacją usług kojarzenia podaży i popytu.
Ponadto, w trzeciej edycji CIIE powstanie specjalna strefa zdrowia publicznego i profilaktyki epidemicznej, dedykowana przedsiębiorstwom farmaceutycznym oraz producentom aparatury i instrumentów medycznych, które przyczyniły się do walki z COVID-19. Jej zadaniem jest połączenie sił całego łańcucha przemysłowego w celu promowania optymalizacji i innowacji w dziedzinie zdrowia publicznego.
W pierwszej połowie bieżącego roku na CIIE zgłosiło się ponad 2000 przedsiębiorstw z całego świata, a zarezerwowana powierzchnia wystawiennicza przekracza 90 procent łącznej planowanej powierzchni. W niektórych strefach wystawowych pozostało tylko kilka stoisk, a niektóre strefy zostały w pełni zarezerwowane.
Tegoroczne CIIE będą jednym z najpotężniejszych narzędzi pobudzających globalną gospodarkę, powiedzieli przedstawiciele niektórych firm, które są gotowe do udziału w CIIE i są przekonani o sukcesie CIIE oraz perspektywie rynku i gospodarki chińskiej.
„Musimy podejmować kroki w oparciu o bardziej otwarty sposób myślenia, wspólnie dążyć do tego, aby globalny rynek rósł jak ciasto. Musimy wdrażać światowe mechanizmy współdzielenia, aby współpraca międzynarodowa stała się faktem. Im większy jest impet globalizacji gospodarczej, tym mniej przeszkód do pokonania”. Ta wypowiedź przewodniczącego Chin Xi Jinpinga, wygłoszona podczas ceremonii otwarcia drugiej edycji CIIE jasno odzwierciedla aspiracje Chin wobec świata.
Budując platformę globalnej współpracy, Chiny mają nadzieję promować otwartość i współpracę oraz dążyć do obopólnych korzyści na arenie CIIE.
W przyszłości Chiny będą stopniowo tworzyć nowy wzorzec rozwoju, w którym rynek krajowy odegra główną rolę, natomiast rynek krajowy i zagraniczny, tworząc drugi obieg, będą mogły się nawzajem stymulować, w ten sposób powstaną nowe kanały wzmacniające handel międzynarodowy i współpracę oraz ułatwiające dalsze przyspieszenie ożywienia i rozwoju światowej gospodarki i handlu.
Chiny zawsze stoją na straży wielostronnych mechanizmów handlowych. Od przedstawienia idei wspólnej budowy „Pasa i Szlaku” po organizację CIIE, Chiny są przekonane, że muszą nie tylko otworzyć swój rynek na resztę świata, ale także powitać innych z otwartymi ramionami – powiedział rzecznik Światowej Organizacji Handlu Keith Rockwell.
Stale rosnący popyt wewnętrzny w Chinach i lepsze powiązanie rynku krajowego i międzynarodowego z pewnością jeszcze bardziej ułatwi rozwój otwartej gospodarki światowej.
Joseph Romanelli, starszy wiceprezes amerykańskiego przedsiębiorstwa farmaceutycznego MSD i prezes MSD China, który wziął udział w drugiej edycji CIIE i jest gotowy do udziału w tegorocznym wydarzeniu, powiedział, że efekt CIIE na zacieśnienie współpracy przeszedł wszelkie oczekiwania. Chiny mogą pewnie dążyć do rozszerzenia otwarcia i promowania współpracy między firmami chińskimi i zagranicznymi podczas targów.
Trzecia edycja CIIE, która ma służyć jako platforma do pobudzania wspólnego rozwoju i dzielenia się możliwościami, odbędzie się wkrótce na brzegu rzeki Huangpu w Szanghaju. Można oczekiwać, że zgromadzi towary, kupujących i sprzedawców z całego świata i będzie owocna w promowaniu wspólnego rozwoju.

Chińskie targi importu dodadzą świeżej energii otwartemu globalnemu rynkowi

Drugie Chińskie Międzynarodowe Targi Importu (CIIE), kolejny kluczowy krok Chin na drodze do aktywnego otwierania rynku, dodadzą świeżej energii otwartej globalnej gospodarce.

Drugie Chińskie Międzynarodowe Targi Importu (CIIE), kolejny kluczowy krok Chin na drodze do aktywnego otwierania rynku, dodadzą świeżej energii otwartej globalnej gospodarce.
Na tegorocznych CIIE, które odbędą się od 5 do 10 listopada, zaprezentuje się jeszcze większa liczba firm, zostaną pokazane nowe produkty i przełomowe technologie, a powierzchnia wystawiennicza będzie jeszcze powiększona.
Według oficjalnych danych, skupione na imporcie targi przyciągną w tym roku ponad 250 spośród 500 największych lub przodujących firm świata, co pokazuje coraz większe znaczenie targów. Powierzchnia wystawiennicza wzrośnie do 360 tys. metrów kwadratowych, ponad 60 tys. metrów więcej, niż w ubiegłym roku.
Organizowane w Chinach, przyciągające uwagę świata, CIIE są jak zastrzyk witalności i zaufania w procesie budowy otwartej globalnej gospodarki – powiedział minister handlu Chin Zhong Shan.
Szersze otwarcie
Mohammad Nurus Safa, biznesmen z Bangladeszu, wkrótce przywiezie do Szanghaju, na CIIE, drugą transzę swoich towarów.
– W tym roku przywieziemy na targi unikalne lokalne produkty hafciarskie, by więcej mieszkańców Bangladeszu mogło korzystać z możliwości rozwoju, jakie oferuje „chiński ekspres” – mówi Safa, założyciel firmy Dada Bangla Limited. Jego firma to jedno z trzech tysięcy przedsiębiorstw z ponad 150 państw i regionów, które wezmą udział w tegorocznych targach.

Stoisko Bangladeszu na I Chińskich Miedzynarodowej Wystwie Importu w Szanghaju. (Xinhua/Chen Fei)

Drugie Chińskie Międzynarodowe Targi Importu (CIIE), kolejny kluczowy krok Chin na drodze do aktywnego otwierania rynku, dodadzą świeżej energii otwartej globalnej gospodarce.
Na tegorocznych CIIE, które odbędą się od 5 do 10 listopada, zaprezentuje się jeszcze większa liczba firm, zostaną pokazane nowe produkty i przełomowe technologie, a powierzchnia wystawiennicza będzie jeszcze powiększona.
Według oficjalnych danych, skupione na imporcie targi przyciągną w tym roku ponad 250 spośród 500 największych lub przodujących firm świata, co pokazuje coraz większe znaczenie targów. Powierzchnia wystawiennicza wzrośnie do 360 tys. metrów kwadratowych, ponad 60 tys. metrów więcej, niż w ubiegłym roku.
Organizowane w Chinach, przyciągające uwagę świata, CIIE są jak zastrzyk witalności i zaufania w procesie budowy otwartej globalnej gospodarki – powiedział minister handlu Chin Zhong Shan.
Szersze otwarcie
Mohammad Nurus Safa, biznesmen z Bangladeszu, wkrótce przywiezie do Szanghaju, na CIIE, drugą transzę swoich towarów.
– W tym roku przywieziemy na targi unikalne lokalne produkty hafciarskie, by więcej mieszkańców Bangladeszu mogło korzystać z możliwości rozwoju, jakie oferuje „chiński ekspres” – mówi Safa, założyciel firmy Dada Bangla Limited. Jego firma to jedno z trzech tysięcy przedsiębiorstw z ponad 150 państw i regionów, które wezmą udział w tegorocznych targach.
Fabrice Megarbane, dyrektor wykonawczy L’Oreal China, uważa CIIE za znakomitą platformę, by dotrzeć do klientów z każdej grupy docelowej. Dlatego firma zaprezentuje na targach 11 marek w nowej sekcji luksusowych dóbr konsumpcyjnych.
– Oprócz możliwości, które targi importu dają same w sobie, zrobiło na nas wrażenie wciąż rozwijające się chińskie środowisko biznesowe – powiedziała Anna E, dyrektor ds. public affairs w Mars China.
Nowa chińska polityka otwartości, wprowadzona w tym roku, dała mocniejszy impuls zagranicznym firmom, by zwiększyły zakres inwestycji w drugą co do wielkości na świecie gospodarkę.
30 lipca w Chinach weszły w życie poprawki do listy zakazów inwestycyjnych dla zagranicznych podmiotów. Na ich mocy nastąpiło większe otwarcie na kapitał zagraniczny w sektorach takich jak usługi, wytwórczość oraz górnictwo. Ponadto zagraniczni inwestorzy mogą już prowadzić całkowicie kontrolowane przez siebie firmy lub posiadać pakiet kontrolny w przedsiębiorstwach w większej liczbie sektorów niż do tej pory.
W sierpniu Chiny ogłosiły program utworzenia nowych sześciu pilotażowych stref wolnego handlu (FTZ) w sześciu regionach (prowincjach), tym samym zwiększając liczbę takich stref do 18. Strefy mają testować nowe style zarządzania zagranicznymi inwestycjami, ułatwień w handlu i transformacji działań rządu, by sprzyjać lepszej integracji gospodarki chińskiej z międzynarodowymi praktykami.

Odwiedzający Chen Fei i Weng Jingyi podczas otwarcia I CIIE dla grup zwiedzających. (Xinhua/Li Xin)

– Targi importu nie tylko wzmacniają import dóbr i usług, ale również promują podniesienie poziomu inwestycji zagranicznych poprzez rozwój rynku i handlu – mówi Min Shilin, zastępca dyrektora wykonawczego komitetu administracyjnego centralnego dystryktu biznesowego Szanghaj Hongqiao. Tam właśnie we wrześniu uruchomione zostało centrum logistyczne, które oferuje kompleksowe usługi handlowe w ramach wsparcia CIIE.
Bardziej owocne osiągnięcia
Pierwsze targi importu w Szanghaju, w listopadzie ubiegłego roku, przyspieszyły proces wkraczania zagranicznych marek do śródlądowych regionów Chin, zwłaszcza do miast mieszczących się w trzeciej, czwartej i piątej kategorii wielkości. Pokazuje to potencjał ogromnego chińskiego rynku.
Podczas pierwszej edycji CIIE firmy Safy zaprezentowała szeroki wybór lokalnych produktów wytwarzanych ręcznie, m.in. dywanów, koszy i toreb. Wyroby, w znacznej mierze produkowane przez ubogie kobiety z Bangladeszu, zwróciły uwagę gości i klientów.
Możliwości, jakie daje CIIE, mają znaczenie dla wysiłków na rzecz zmniejszenia biedy na świecie – powiedział Safa. Dzięki udziałowi firmy w pierwszych CIIE, te ręcznie wyrabiane produkty z Bangladeszu są dziś sprzedawane w dziale towarów luksusowych w centrum handlowym w Szanghaju.

Zwiedzający przy stoisku rosyjskiej firmy oferującej produkty zbożowe na I CIIE. Na targach prezentowana była żywność z całego świata. (Xinhua/Meng Dingbo)

Trzy miesiące po pierwszych CIIE produkty mleczne jednej z nowozelandzkich marek, które zaprezentowały się na targach, pojawiły się w supermarkecie w północno-zachodnim regionie autonomicznym Ningxia Hui. W bezcłowym centrum handlowym w mieście Chongqing w południowo-zachodniej części kraju zagraniczne towary takie jak rosyjskie lody, wino gruzińskie i kenijskie materiały dekoracyjne stały się przebojem wśród klientów.
Pierwsze CIIE przyciągnęły ponad 3600 firm ze 172 państw, regionów i organizacji międzynarodowych oraz ponad 400 tys. kupujących z kraju i zagranicy.
Zamierzona wartość zakupów dóbr i usług w skali najbliższego roku, 57,83 mld dolarów, została osiągnięta szóstego dnia wydarzenia. Wiele dóbr zostało przywiezionych towarowymi trasami kolejowymi z Europy do Chin, które przyspieszają otwarcie gospodarcze Chin i sprzyjają rozwojowi współpracy handlowej z rynkami zagranicznymi.

Nowy pociąg towarowy z Chin do Wiednia na wiedeńskiej stacji towarowej. (Xinhua/Pan Xu)

Uproszczona polityka importu, obniżone cła i ułatwiona procedura celna również sprawiają, że marki zagraniczne docierają szybciej na chiński rynek. Świeże mleko z farmy z Nowej Zelandii, pozyskane w poniedziałek, może już w środę być podawane na chińskich stołach. Sprzedawcy żywności przygotowują się do importowania większej ilości świeżej i mrożonej żywności na potrzeby chińskich konsumentów.
Pierwsza edycja CIIE wzmocniła nasze zaufanie do polityki biznesowej Chin i pozwoliła nam zobaczyć skalę popytu na wciąż rosnącym rynku wewnętrznym tego kraju – mówi Megarbane.
Druga edycja CIIE stanie się platformą do prezentacji oraz uruchomienia sprzedaży nowych produktów i technologii. Pokazuje ona determinację Chin, by stosować zasady wolnego handlu i przyczyni się do dalszego wzrostu jakości życia i wspierania konsumpcji wewnętrznej – mówi Sun Chenghai, wicedyrektor biura CIIE.

Odwiedzający przed ekspozycją usług na I CIIE. (Xinhua/Fang Zhe)

Fabrice Megarbane, dyrektor wykonawczy L’Oreal China, uważa CIIE za znakomitą platformę, by dotrzeć do klientów z każdej grupy docelowej. Dlatego firma zaprezentuje na targach 11 marek w nowej sekcji luksusowych dóbr konsumpcyjnych.
– Oprócz możliwości, które targi importu dają same w sobie, zrobiło na nas wrażenie wciąż rozwijające się chińskie środowisko biznesowe – powiedziała Anna E, dyrektor ds. public affairs w Mars China.
Nowa chińska polityka otwartości, wprowadzona w tym roku, dała mocniejszy impuls zagranicznym firmom, by zwiększyły zakres inwestycji w drugą co do wielkości na świecie gospodarkę.
30 lipca w Chinach weszły w życie poprawki do listy zakazów inwestycyjnych dla zagranicznych podmiotów. Na ich mocy nastąpiło większe otwarcie na kapitał zagraniczny w sektorach takich jak usługi, wytwórczość oraz górnictwo. Ponadto zagraniczni inwestorzy mogą już prowadzić całkowicie kontrolowane przez siebie firmy lub posiadać pakiet kontrolny w przedsiębiorstwach w większej liczbie sektorów niż do tej pory.
W sierpniu Chiny ogłosiły program utworzenia nowych sześciu pilotażowych stref wolnego handlu (FTZ) w sześciu regionach (prowincjach), tym samym zwiększając liczbę takich stref do 18. Strefy mają testować nowe style zarządzania zagranicznymi inwestycjami, ułatwień w handlu i transformacji działań rządu, by sprzyjać lepszej integracji gospodarki chińskiej z międzynarodowymi praktykami.
– Targi importu nie tylko wzmacniają import dóbr i usług, ale również promują podniesienie poziomu inwestycji zagranicznych poprzez rozwój rynku i handlu – mówi Min Shilin, zastępca dyrektora wykonawczego komitetu administracyjnego centralnego dystryktu biznesowego Szanghaj Hongqiao. Tam właśnie we wrześniu uruchomione zostało centrum logistyczne, które oferuje kompleksowe usługi handlowe w ramach wsparcia CIIE.
Bardziej owocne osiągnięcia
Pierwsze targi importu w Szanghaju, w listopadzie ubiegłego roku, przyspieszyły proces wkraczania zagranicznych marek do śródlądowych regionów Chin, zwłaszcza do miast mieszczących się w trzeciej, czwartej i piątej kategorii wielkości. Pokazuje to potencjał ogromnego chińskiego rynku.
Podczas pierwszej edycji CIIE firmy Safy zaprezentowała szeroki wybór lokalnych produktów wytwarzanych ręcznie, m.in. dywanów, koszy i toreb. Wyroby, w znacznej mierze produkowane przez ubogie kobiety z Bangladeszu, zwróciły uwagę gości i klientów.
Możliwości, jakie daje CIIE, mają znaczenie dla wysiłków na rzecz zmniejszenia biedy na świecie – powiedział Safa. Dzięki udziałowi firmy w pierwszych CIIE, te ręcznie wyrabiane produkty z Bangladeszu są dziś sprzedawane w dziale towarów luksusowych w centrum handlowym w Szanghaju.
Trzy miesiące po pierwszych CIIE produkty mleczne jednej z nowozelandzkich marek, które zaprezentowały się na targach, pojawiły się w supermarkecie w północno-zachodnim regionie autonomicznym Ningxia Hui. W bezcłowym centrum handlowym w mieście Chongqing w południowo-zachodniej części kraju zagraniczne towary takie jak rosyjskie lody, wino gruzińskie i kenijskie materiały dekoracyjne stały się przebojem wśród klientów.
Pierwsze CIIE przyciągnęły ponad 3600 firm ze 172 państw, regionów i organizacji międzynarodowych oraz ponad 400 tys. kupujących z kraju i zagranicy.
Zamierzona wartość zakupów dóbr i usług w skali najbliższego roku, 57,83 mld dolarów, została osiągnięta szóstego dnia wydarzenia. Wiele dóbr zostało przywiezionych towarowymi trasami kolejowymi z Europy do Chin, które przyspieszają otwarcie gospodarcze Chin i sprzyjają rozwojowi współpracy handlowej z rynkami zagranicznymi.
Uproszczona polityka importu, obniżone cła i ułatwiona procedura celna również sprawiają, że marki zagraniczne docierają szybciej na chiński rynek. Świeże mleko z farmy z Nowej Zelandii, pozyskane w poniedziałek, może już w środę być podawane na chińskich stołach. Sprzedawcy żywności przygotowują się do importowania większej ilości świeżej i mrożonej żywności na potrzeby chińskich konsumentów.
Pierwsza edycja CIIE wzmocniła nasze zaufanie do polityki biznesowej Chin i pozwoliła nam zobaczyć skalę popytu na wciąż rosnącym rynku wewnętrznym tego kraju – mówi Megarbane.
Druga edycja CIIE stanie się platformą do prezentacji oraz uruchomienia sprzedaży nowych produktów i technologii. Pokazuje ona determinację Chin, by stosować zasady wolnego handlu i przyczyni się do dalszego wzrostu jakości życia i wspierania konsumpcji wewnętrznej – mówi Sun Chenghai, wicedyrektor biura CIIE.