Rozmowa z Jirim Kejvalem, przewodniczącym Czeskiego Komitetu Olimpijskiego