Lewica: to nie był dobry budżet

Parlamentarna Lewica nie szczędziła gorzkich słów rządowi podczas debaty nad wykonaniem budżetu za ubiegły rok. W rządowym sprawozdaniu wszystko wyglądało pięknie. Zanotowano wzrost PKB na poziomie 4,1 proc., dochody budżetu państwa przekraczające 400 mld złotych,…