Chińskie nadmorskie miasto Ningbo

Ningbo znajduje się we wschodniej części prowincji Zhejiang, w sąsiedztwie Szanghaju. Powierzchnia miasta wynosi 9816 kilometrów kwadratowych, a liczba mieszkańców wynosi 8,2 miliona. To miasto otwarte, z rozwiniętą gospodarką i humanistyką, a ze względu na swoją historię jest atrakcyjnym miastem dla turystów.

Historia Ningbo sięga narodzin „Kultury Hemudu”, cywilizacji powstałej 7 tysięcy lat temu. W okresie dynastii Tang, stało się ono jednym z punktów wyjścia „Morskiego Jedwabnego Szlaku”. Dziś Ningbo jest ważnym nadmorskim portem w Chinach, z rozbudowaną logistyką i handlem zagranicznym przekraczającym 100 miliardów dolarów.

I. Punkty orientacyjne Ningbo
Ulica Nantang znajduje się przy bramie południowej Starego Miasta w Ningbo. Od zawsze było to miejsce, gdzie kwitło życie kulturalne i handlowe. Deptak ma długość ponad 500 metrów, znajdują się przy nim mieszkania znanych artystów, których historia sięga przeszlo 100 lat. Tutaj można poczuć atmosferę życia mieszkańców Ningbo.
Stara ulica Nantang w Ningbo
Ulica podzielona jest na dwie części: południową i północną. W części północnej można znaleźć punkty związane z turystyką miejską oraz lokalną, tradycjną kulturą. Południowa część koncentruje się na koncepcji „miejskiego wypoczynku”.
Odwiedzając dzielnicę handlową Ningbo, nie tylko poznamy historię miasta, ale też doświadczymy nowej witalnej siły gospodarczej tego miejsca. Na ulicy Nantang znajduje się pasaż handlowy Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie znaleźć można towary importowane, takie jak piwo, żywności i pamiątki, a także biura świadczące usługi doradcze w zakresie wiz i podróży do krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Najstarsza prywatna biblioteka w Chinach – Muzeum Tian Yi Ge
Tian Yi Ge to najstarsza prywatna biblioteka w Chinach oraz jedna z najstarszych bibliotek na świecie, mająca ponad 400-letnią historię. W jej zbiorach znajdziemy 300 tysięcy woluminów, z których 80 tysięcy to cymelia. W muzeum Tian Yi Ge znajdują się urocze budynki i ogrody, w których odwiedzający znajdą spokój.
W przeszłości Tian Yi Ge był zwykłym prywatnym budynkiem biblioteki. Dzisiaj to kompleksowe muzeum, z cenną kolekcją książek, łączącym historię i sztukę. W 1982 roku muzeum Tian Yi Ge została wymienione przez Radę Państwa Chin jako kluczowa jednostka ochrony narodowych zabytków kultury.
Stare nabrzeże – nowy symbol mody w mieście Ningbo
Na północ od przecięcia się trzech rzek w Ningbo znajduje się stare nabrzeże, będące jednym z pięciu najstarszych portów handlowych w Chinach. Jego historia sięga ponad 100 lat, a mówi się o tym, że port tutaj powstał o 20 lat wcześniej niż w Szanghaju.
Port po rekonstrukcji zachował swój oryginalny wygląd. Tutaj zobaczyć można stare budowle w stylu europejskim, większość z nich została przekształcona w bary, restauracje oraz studia i pracownie mody. Obecnie stare nabrzeże służy mieszkańcom za nową dzielnicę handlową, rozrywkową i turystyczną.
Port Ningbo Zhoushan łączy świat
Port Ningbo Zhoushan znajduje się w środkowej części wybrzeża Chin kontynentalnych. To pierwszy port na świecie, którego roczna przepustowość osiągnęła miliard ton. Przez kolejne 10 lat zajmował on pierwsze miejce na świecie pod tym względem. Stąd rozchodzą się trasy komunikacyjne łączące ponad 600 portów ze 190 krajów i regionów świata.
Miejsce to skrzyżowanie „Pasa Ekonomicznego Jedwabnego Szlaku” i „Jedwabnego Szlaku Morskiego XXI wieku”. W 2015 roku rząd miasta Ningbo podjął przedsięwzięcia w sprawie pobudzenia wszechstronnej współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W miarę zacieśniania bilateralnej współpracy, zwiększyła się liczba linii morskiego transportu z portu Ningbo Zhoushan, obecnie działają bezpośrednie linie transportu morskiego do polskiego portu Gdańsk, słoweńskiego portu Koppel, a ponad to działają jeszcze linie tranzytowe via Morze Śródziemne i kraje Europy Północno-Zachodniej. Poza tym obsługa na liniach morskich między portem Ningbo Zhoushan i krajami Europy Środkowo-Wschodniej ulega nieustannemu udoskonalaniu. Port Ningbo Zhoushan odgrywa aktywną rolę pobudzającą rozwój kontaktów gospodarczych między miastem Ningbo i krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

II. Ningbo i Polska
Ningbo to miasto ściślej związane z Polską w różnych dziedzinach. Już w 2005 roku chińska miejscowość podpisała umowę z Bydgoszczą o nawiązaniu relacji przyjaznych miast. W grudniu 2016 roku Zhejiang University Ningbo Institute of Technology stworzył Polskie Centrum Badawcze, aby skupić się na polskiej kulturze i zbadać wymianę między Chinami a Polską, zapewniając platformę informacyjną dla nauczycieli i studentów. Polskie Centrum Badawcze skutecznie integruje zasoby wiedzy z różnych poziomów w Chinach i Polsce oraz prowadzi kompleksowe badania dotyczące politycznych, gospodarczych, kulturalnych i edukacyjnych aspektów Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem tego ośrodka jest udzielanie porad lokalnemu rządowi Ningbo oraz chińskim przedstawicielom różnych branż. To także platforma promująca wszechstronną wymianę między Ningbo a Polską, a także krajami Europy Środkowo-Wschodniej.
Expo Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia
Od 2015 roku, w czerwcu każdego roku w Ningbo odbywa się Expo Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia. To jedyne EXPO na szczeblu krajowym, które koncentruje się na wspópracy między tymi regionami świata. Expo w pełni wykorzystuje uzupełniające się zalety Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także sprawia, że przyjaźń i współpraca między państwami jest coraz bliższa.
Polska jest największym partnerem handlowym Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2018 roku wartość importu i eksportu z Ningbo do Polski wyniosła 1,4 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 23,1% rok do roku. Stanowi to 38,8% wielkości importu i eksportu Ningbo do 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zajmując tym samym pierwsze miejsce.
„Sezon Kultury Polski” w Ningbo
Aby uczcić 70. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską, pod koniec marca 2019 roku Biuro Kultury Ambasady RP w Chinach oraz Biuro Spraw Zagranicznych Rządu Ningbo zainaugurowało „Sezon Kultury Polski” w Ningbo.
Sezon kulturalny jest pełen różnych działań, między innymi wystaw malarskich, koncertów fortepianowych na świeżym powietrzu, spotkań kulturalnych. Wyjątkowa wartość polskiej kultury przyciąga mieszkańców Ningbo do udziału w wydarzeniach.
Polscy i chińscy artyści wykonali utwór „Kocham Chiny!” w Ningbo
Flash mob pod hasłem „Pani Mo i jej przyjaciele” miał miejsce 20 września 2019 roku w Ningbo. Dwóch polskich pianistów Piotr Żukowski oraz Przemysław Witek, profesorowie Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, a także ich uczeń magistrant Liu Yuhang pokonali 9 tysięcy km z Polski by wziąć udział w tym wydarzeniu. Inspiratorką była 80-letnia Mo Zhiwei, która zasponsorowała zakup 10 fortepianów, które stanęły w publicznej przestrzeni miasta. Wirtuozi fortepianu z Polski wraz z 7 chińskimi muzykami wykonali wspólnie utwór „Kocham Chiny!”, co było specjalnym prezentem dla mieszkańców Ningbo z okazji 70. rocznicy powstania Nowych Chin. Utwór wybrzmiał w tym samym czasie między innymi na lotnisku, przy Wieży Bębna, na placu Tianyi czy w bibliotece.
Mo Zhiwei z okazji swoich 80 urodzin, jako wyraz miłości do Chin oraz swojego miasta Ningbo, zakupiła 10 fortepianów, który stały się miejskimi i publicznymi instrumentami dla mieszkańców.
Piotr Żukowski powiedział, że fortepiany publiczne są popularne w Europie, ale rzadko spotykane w Chinach. Nie ma ich w Pekinie czy Szanghaju – stwierdził. Jego zdaniem, doświadczenie gry na fortepianach publicznych w Ningbo było świetne.
Przemysław Witek wyraził oczekiwanie, że więcej mieszkańców a także turystów podróżujących do Ningbo będzie cieszyć się z muzyki. Zapowiedział, że o wydarzeniu opowie zarówno innym pianistom, jak i swoim przyjaciołom z Polski.
Inicjatorka zakupu fortepianów Mo Zhiwei stwierdziła, że w Polsce istnieje wiele znakomitych szkół muzycznych, a wydarzenie to pomoże innym poznać Ningbo jako miasto muzyki na Dalekim Wschodzie.

Reformy i otwarcie Chin to wkład dla rozkwitu świata 40 lat chińskich reform

Fot. Otwarcie linii kolejowej łączącej Mambasę z Nairobi w Kenii, zbudowanej przez chińską firmę, w maju 2017 roku. Pierwsi pasażerowie na stacji kolejowej.

 

 

W 1978 roku Chiny rozpoczęły reformy i otwarcie się na świat. W ciągu 40 lat przyniosło to rozwój nie tylko Chinom, ale również korzyści dla świata. Chiny stały się drugą największą gospodarką na świecie, w kolejnych latach wkład do wzrostu gospodarki światowej przekroczył 30%. Na China International Import Expo w Szanghaju, prezes MFW Christine Lagarde tak opisywała rolę Chin: „To most do świata, most do rozkwitu, most do przyszłości”.
W ciągu 40 lat wartość importu i eksportu towarów z Chin wzrosła 198 razy, wartość importu i eksportu chińskich usług wzrosła 147 razy. W sumie przyciągnięto inwestycje zagraniczne o wartości ponad 2 bilionów dolarów. Dzięki temu Chiny stały się już największym państwem jeśli chodzi o handel towarami, największym rynkiem turystyki i głównym partnerem handlowym dla przeszło 130 państw. Jako największy eksporter, Chiny zaopatrują cały świat w towary zarówno dobre jak i tanie. Chiński przemysł wytwórczy, zwiększając swój eksport o każde 10 tysięcy dolarów, zwiększył liczbę miejsc pracy o 11,52% w skali świata. Chiny są drugim największym importerem. Przewiduje się, że w przyszłych 15 latach Chiny będą importowały towary za ponad 30 bilionów i usługi za 10 bilionów dolarów.
W ciągu 40 lat Chiny wykazały się odpowiedzialnością wielkiego mocarstwa na drodze reform i otwarcia na świat, aktywnie uczestniczyły w zarządzeniu globalną gospodarką, wspierały kraje rozwijające się, podtrzymały stosunkowo duży wkład dla wzrostu gospodarczego świata, czyniły wysiłki w obliczu azjatyckiego kryzysu finansowego i międzynarodowego kryzysu finansowego. Chiny wcielają w życie porozumienie paryskie W czasie XXVI szczytu przywódców Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) przedstawiciele państw pacyficznych wysoko ocenili rolę Chin w walce ze zmianą klimatu. Chiny aktywnie pobudzają rozwój programu „Pasa i Szlaku”, który jest międzynarodową platformą otwartej współpracy. Chiny bronią zasad multilateralizmu i wolnego handlu, a także są promotorem i obrońcą porządku międzynarodowego.
Brytyjski uczony John Ross powiedział, że Chiny posiadają 1/5 populacji całego świata, co oznacza, że Chiny nie są zwykłym krajem. Nawet marzenia Chińczyków będą miały wpływ na cały świat. Rozwoju Chin nie można oddzielić od rozwoju świata, a rozkwit świata potrzebuje Chin. Chiny będą wszechstronnie pogłębiały reformy i rozszerzały otwarcie, będą pobudzały budowę gospodarki światowej i tworzyły wspólnotę ludzkich losów. Chiny stworzą nowy cud, który będzie wkładem dla wspólnego rozkwitu świata.