Teoretyczna analiza cen

W tym artykule omówię i przeanalizuję kwestię stabilności cen, teorię cen i wartości przy uwzględnieniu kosztu użytkowania oraz funkcję zatrudnienia. Funkcja zatrudnienia Przy rozważaniu cen w sektorze przemysłu wziętym jako całość, ceny w każdej gałęzi…