Starość Hamleta i Ofelii

Dom Aktora Weterana w Skolimowie pod Warszawą, to niby tylko dom pomocy społecznej, ale przecież niezwykły, wyjątkowy, bo jego mieszkańcy to byli aktorzy teatru i filmu, a zatem ludzie, których egzystencja zawodowa z natury rzeczy skupiona była, choćby osobiście byli najzwyczajniejsi, na sprawach „wyższych”, związanych ze sztuką, kulturą,…