27 stycznia 2023

loader

Tag: gospodarka

Wspólnota różnorodności

Dziesięć lat właśnie minęło od warszawskiego spotkania przywódców szesnastu państw Europu Środkowo-Wschodniej z chińskim premierem Wen Jiabao. Powołano wtedy Forum Współpracy Chiny – Europa Środkowo-Wschodnia, zwane w publicystyce europejskiej skrótowo „Forum 16 + 1” lub „Format 16 +…

Edward Gierek – źródła sukcesu i klęski

Od upadku Edwarda Gierka wyrosły dwa pokolenia polskiego społeczeństwa, które mają najczęściej do dyspozycji klisze propagandowe, które są jego bardzo schematyczną krytyką, mającą służyć uzasadnieniu obecnej polityki socjalnej i obronie systemu kapitalistycznego. W dyskusji tej stoją naprzeciwko siebie przedstawiciele dwóch tendencji:…

Wersja T

Innowacyjność firm drogą do zwiększania zasobności ich pracowników. W Polsce, podobnie jak i w innych państwach, ludzie chcą nie tylko móc zaspakajać swoje potrzeby, zarówno podstawowe jak i wyższego rzędu, ale również realizować swoje ambicje i aspiracje. Dlatego istotnym jest stworzenie takich form i warunków…

A Toruń ma Kongres

Toruń znany jest na świecie z wspaniałych pierników i Kongresu Azjatyckiego. Międzynarodowego spotkania naukowców, polityków, działaczy gospodarczych zaangażowanych we współpracy euroazjatyckiej. Współpracy wydawałoby się oczywistej, naturalnej wręcz. Wszak ta nasza Europa jest geograficznie jedynie wielkim półwyspem olbrzymiej, kontynentalnej Euroazji. Patrząc…

Czy potrafimy obiektywnie ocenić demokratyczne i gospodarcze przemiany w Polsce.

W 1989 roku rozpoczął się proces transformacji politycznej i gospodarczej, którego celem było przywrócenie demokracji, wprowadzenie gospodarki rynkowej oraz zapewnienie poprawy zamożności obywateli. Po ponad trzydziestu latach od tamtego czasu pojawia się coraz więcej publikacji , w których oceny negatywne nie tylko dominują, ale że właściwie już wtedy…

Xiconomics: How people-centered philosophy navigates China’s high-quality growth, common development

Economic growth has little meaning unless it can give people a better life. China takes aim at a 5.5-percent growth target for 2022, vowing to create more than 11 million urban jobs and place development and people’s livelihoods front and…

Gospodarka 48 godzin

Większy wzrost stóp Dotychczas Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 0,50 punktu procentowego. Teraz postanowiła przyśpieszyć i w marcu podniosła stopy o 0,75 pkt. czyli do 3,5 proc. (dla stopy referencyjnej NBP). Po rozpoczęciu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie…

Kryzys gospodarczy uderza w reżim

Po prawie 19 latach u władzy wizerunek najdłużej urzędującej głowy państwa w Turcji, Recepa Tayyipa Erdoğana, szybko się pogarsza. Światowy kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19 zadał kolejny, dotkliwy cios jego reżimowi, który już wcześniej przeżywał własny kryzys. Rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju…

Ubóstwo po niemiecku

Pomimo pakietów pomocowych oferowanych przez niemiecki rząd w czasie pandemii koronawirusa nadal pogłębia się rozwarstwienie społeczne w Niemczech. Według „Paritätischer Wohlfahrtsverband” – niemieckiego stowarzyszenia organizacji zajmujących się pomocą społeczną, w wyniku epidemii koronawirusa liczba osób ubogich w Niemczech wyraźnie wzrosła.…

USA mają katar – cały świat kicha

W tym przypadku chodzi jednak nie o katar, lecz o zabójczą pandemię koronawirusa. Ale mimo jej niszczącego wpływu, gospodarka Stanów Zjednoczonych utrzymuje wysokie tempo wzrostu. Gospodarka amerykańska wkracza w 2022 rok w niezłej formie. Konsumenci i przedsiębiorcy wykazują nadal solidną kondycję finansową, PKB w pełni odrobił…