Wpływ stóp procentowych na gospodarkę

Celem artykułu jest opisanie istoty stopy procentowej i wpływu jej wysokości na dochód społeczny, a także czynników wpływających na jej wysokość. Poddam również krytyce neoklasyczną ilościową teorię pieniądza. Czym jest stopa procentowa? Na wstępie, aby…