Po co czytać klasyków

Zbiór esejów Italo Calvino otwiera szkic tytułowy, „Po co czytać klasyków”, który zawiera czternaście definicji klasyki literackiej. „Do klasyki należą te książki, o których zwykle słyszy się zwrot: „Czytam ponownie…”, nigdy zaś: „Właśnie czytam…”. „Klasycznymi nazywane bywają te książki, które są bogactwem…