Stosunek pozytywny

Niegdysiejsza ankieta Moniki Jaruzelskiej oraz Jerzego Urbana. O seksie oralnym i nie tylko.
Monika Jaruzelska, która prowadzi i publikuje rozmowy z rozmaitymi rozpoznawalnymi ludźmi, tym razem przeprowadziła wywiad z Jerzym Urbanem. Na wspólnej rozmowie spotkały się zatem dwie dosyć znane osoby, kojarzone niekiedy z lewicą.
Ta niedawna rozmowa pozwoliła nam poznać poglądy Moniki Jaruzelskiej oraz Jerzego Urbana na szereg kwestii, ale oczywiście nie na wszystkie. Wydaje się, że cennym dodatkiem do wiedzy o zapatrywaniach i przemyśleniach obojga rozmówców może być książka pod tytułem „Instrukcja obsługi” autorstwa malarki, Hanny Bakuły, wydana w 1993 r. Trzeba trafu, że w tej książce, wśród wypowiedzi osiemdziesięciu osób, pojawiają się między innymi opinie także i Moniki Jaruzelskiej, i Jerzego Urbana.
Jak pisze we wstępie Hanna Bakuła: „Książka ta z założenia jest miłym, pożytecznym żartem socjologicznym. /…/ Postanowiłam napisać Instrukcję Obsługi siebie, przyjaciół i znanych osób”.
Książka ma formę szeregu ankiet, w których rozmówcy zostali poproszeni o ustosunkowanie się (choć może ze względu na charakter niektórych pytań, lepsze byłoby tu słowo: odniesienie się) do różnych zjawisk i zagadnień. Zapytani mogli oczywiście odpowiadać tylko na pytania na które chcieli, pomijając na przykład te, które ich krępowały. Wypełnione ankiety odesłali autorce pocztą.
Jedno z pytań tej książkowej ankiety brzmi: Stosunek do seksu oralnego, tak/nie?. I Monika Jaruzelska, i Jerzy Urban zgodnie wybierają odpowiedź: tak.
Kolejne pytanie konkretyzuje temat seksu oralnego, precyzując, że chodzi zarówno o czynne jak i o bierne podejście doń. Monika Jaruzelska udziela dwukrotnie odpowiedzi twierdzących: Tak i tak. Natomiast Jerzy Urban odpowiada w sposób nieco bardziej rozwinięty: „I bierny i czynny. Bierny zamyka maskę partnerce a mnie nie pozwala jeść”.
Hanna Bakuła pyta też o miejsca erogenne. Monika Jaruzelska mówi: „Szyja, kark, plecy, podręcznikowo”. Jerzy Urban jest natomiast lakoniczny i odpowiada jednym krótkim słowem: „C..j” (w wersji przez ce ha, w książce słowo to jest podane w pełnym brzmieniu).
Z kolei na pytanie: ilu miałaś partnerów?, Monika Jaruzelska wybiera przedział od 1 do 10. Jerzy Urban, zapytany o liczbę partnerek, zakreśla zaś przedział 10 – 50, aczkolwiek nie jest tego do końca pewny, więc dodaje: „Tu się chyba mieszczę”.
Zapytana, czy jesteś wstydliwa?, Monika Jaruzelska odpowiada: „Bardzo”. Jerzy Urban: „Nie”.
Odpowiedzi na kilka innych pytań pozwalają czytelnikom trochę poznać lewicową wrażliwość pytanych. Jeśli chodzi o wymarzony prezent, Monika Jaruzelska odpowiada: dużo pieniędzy. Natomiast Jerzy Urban: Jaguar – samochód, nie zwierzę.
Ankieta zawiera także pytanie o ulubione samochody. Dla Moniki Jaruzelskiej są to auta terenowe lub stare Jaguary. Dla Jerzego Urbana: najdroższe, marka obojętna, nie znam się.
Jak widać, interlokutorzy wyrażają inklinację do aut drogich, a zwłaszcza Jaguarów. Przypomnijmy, że Jaguary lubi także m.in. były poseł SLD Ryszard Kalisz.
Na pytanie o optymalny metraż mieszkania Monika Jaruzelska odpowiada: na jedną osobę do 120 metrów kwadratowych (plus druga osoba rotacyjnie). Jerzy Urban woli nieco więcej miejsca i podaje 800 metrów kwadratowych.
Pada też pytanie o rozmiar ubrania. Monika Jaruzelska wskazuje numer 38, dodając: „miara francuska”. Jerzy Urban stwierdza zaś, nieco obok tematu pytania: „Zawsze od dziecka noszę szyte na miarę, nie jestem chamem, który używa konfekcji”.
Hanna Bakuła zadaje również pytanie: Z przekonań politycznych jesteś?… Tu Monika Jaruzelska odpowiada: „Coraz bardziej lewicowa”. Natomiast Jerzy Urban mówi: „Kapitalistyczna postkomuna”.
Książka „Instrukcja obsługi” została wydana dość dawno, bo 28 lat temu. Może więc więc pożądana byłaby jej nowa wersja? Ciekawe, co tym razem rozmówcy odpowiedzieliby na pytania o przekonania polityczne i nie tylko?